1.

ارزیابی رشد و تولید ارقام صنوبر (Populus nigra) تاج‌بسته تحت یک دوره تنش شدید خشکی در پوپولتوم مقایسه‌ای سنندج

دوره 26، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 276-290
بایزید یوسفی؛ علیرضا مدیررحمتی

2.

آزمایش سازگاری ارقام مختلف صنوبر (پوپولتوم مقایسه‌ای) در صفرابسته گیلان

دوره 19، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 339-326
سیدعبداله موسوی کوپر؛ علیرضا مدیررحمتی؛ ابراهیم لشکربلوکی؛ احسان کهنه

3.

آزمایش سازگاری و بررسی میزان تولید چوب کلن‌های مختلف صنوبر (کلن‌های تاج‌بسته) در منطقه کرج

دوره 11، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 359-390
رفعت اله قاسمی؛ علیرضا مدیررحمتی

4.

بررسی ارتباط بین فعالیت دارکوب و جمعیت پروانه گالزا Paranthrene tabaniformis در نهالستانهای صنوبر در استان گیلان

دوره 3، شماره 1، بهار 1384، صفحه 89-92
بیت اله امان زاده؛ منصور صالحی؛ مسعود امین املشی

5.

بررسی تاثیر دوره‌های مختلف آبیاری در عملکرد ارقام برتر صنوبر

دوره 20، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 369-357
رضا باقری؛ رفعت‌اله قاسمی؛ محسن کلاگری؛ فرشید مریخ

6.

بررسی ترکیبات شیمیایی برگ کلن های صنوبر در دو برداشت مختلف

دوره 16، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 527-521
محسن کلاگری؛ علیرضا مدیررحمتی؛ فرهاد اسدی؛ رفعت اله قاسمی

7.

بررسی تعداد بهینه جست‌ها در کلن‌های مختلف صنوبر در روش بهره‌برداری کوتاه‌مدت

دوره 20، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 550-539
رفعت‌اله قاسمی؛ علیرضا مدیررحمتی؛ رضا باقری

8.

بررسی خصوصیات کلن‌های 1/1 ساله در خزانه سلکسیون زنجان

دوره 10، شماره 1، بهار 1381، صفحه 85-154
محمدقاسم نبئی؛ علیرضا مدیررحمتی؛ محمد علیزاده

9.

بررسی خصوصیات نهال‌های صنوبر 1/1 ساله در خزانه‌های آزمایشی استان گلستان

دوره 18، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 189-177
غلامعلی غلامی؛ علیرضا مدیررحمتی؛ رفعت‌اله قاسمی

10.

بررسی رشد، زنده‌مانی و یکنواختی کلن‌های مختلف صنوبر در خزانه سلکسیون در استان مرکزی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 585-572
غلامرضا گودرزی؛ فاطمه احمدلو؛ مسعود طبری

11.

بررسی سازگاری 21 کلن صنوبر تاج‌بسته در استان مرکزی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 664-650
غلامرضا گودرزی؛ علیرضا مدیررحمتی؛ حجت‌اله زاهدی‌پور؛ رفعت‌اله قاسمی

12.

بررسی عملکرد کمی و کیفی 10 کلن برتر صنوبر در خزانه‌های تولید نهال استان گیلان

دوره 19، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 278-268
مسعود امین‌املشی؛ منصور صالحی

13.

بررسی فنولوژی ارقام مختلف صنوبر در کلکسیون پایه مادری ایستگاه تحقیقاتی کرج مرکز تحقیقات البرز در سال‌های 1376 و 1377

دوره 6، شماره 1، تابستان 1380، صفحه 63-94
رفعت‌اله قاسمی؛ عادل جلیلی؛ مسلم اکبری‌نیا؛ علیرضا مدیر رحمتی

14.

بررسی فنولوژی کلن های مختلف صنوبر Populus euramericana و Populus deltoides در کلکسیون پایه مادری کرج طی سال های 1365 تا 1383

دوره 16، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 407-390
رفعت‌اله قاسمی؛ علیرضا مدیررحمتی؛ احمد همتی؛ فرهاد اسدی؛ محسن کلاگری

15.

بررسی یکنواختی رشد و تأثیر عملیات کف‌بر کردن در رشد کلن‌های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون

دوره 11، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 495-518
غلامرضا گودرزی؛ علیرضا مدیررحمتی؛ رفعت ا... قاسمی

16.

بررسی میزان تولید چوب کلن‌های مختلف صنوبر (کلن‌های تاج باز) در منطقه کرج

دوره 12، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 250-221
رفعت‌اله قاسمی؛ علیرضا مدیررحمتی

17.

بررسی مشخصات رویشی کلن‌های صنوبر در خزانه‌های تحقیقاتی در ایستگاه تحقیقات صنوبر و درختان سریع الرشد بلداجی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 364-349
محمود طالبی؛ علیرضا مدیر رحمتی؛ حسن جهانبازی؛ احمد همتی؛ فرشاد حقیقیان

18.

بررسی نهال‌های یکساله کلن‌های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون در استان مرکزی

دوره 9، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 37-82
غلامرضا گودرزی؛ علیرضا مدیررحمتی

19.

بررسی ویژگیهای تخته تراشه جهت دار (OSB) ساخته شده از مخلوط کلنهای ده ساله صنوبر

دوره 31، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 648-661
عباس تمجیدی؛ محمدمهدی فایزی پور؛ کاظم دوست حسینی؛ قنبر ابراهیمی؛ حبیب الله خادمی اسلام

20.

بررسی ویژگی‌های فنولوژیکی و خصوصیات رویشی 7 کلن صنوبر گونه Populus deltoides در شرایط اقلیمی آستانه اشرفیه،گیلان

دوره 18، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 538-527
ابراهیم لشکربلوکی؛ علیرضا مدیررحمتی؛ رحمت‌اله رحمانی؛ احسان کهنه؛ سید عبداله موسوی کوپر

21.

تأثیر دوره‌های مختلف آبیاری و کلن‌های صنوبر بر تراکم سوسک برگ‌خوار صنوبر Chrysomela populi (Col. Chrysomelidae) و سوسک چوب‌خوار صنوبرMelanophila picta (Col. Buprestidae) در کرج

دوره 10، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 108-117
سپیده تحریری ادبی؛ سید ابراهیم صادقی؛ رضا باقری

22.

تأثیر سن بهره‌برداری کلن‌های صنوبر و شرایط ساخت بر ویژگیهای تخته فیبر نیمه سنگین (MDF)

دوره 23، شماره 1، بهار 1387، صفحه 20-39
مسعود رضا حبیبی؛ حسین حسینخانی؛ سعید مهدوی

23.

تأثیر عملیات کف برکردن بر رشد کلن‌های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون گرگان

دوره 22، شماره 1، بهار 1393، صفحه 152-162
غلامعلی غلامی؛ علیرضا مدیررحمتی؛ رفعت الله قاسمی

24.

تعیین ارقام سازگار و پر محصول صنوبر در سیستم بهره برداری کوتاه مدت چهار ساله در منطقه کرج

دوره 14، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 115-100
علیرضا مدیر رحمتی؛ رضا باقری

25.

تعیین ارقام مناسب صنوبر در سیستم بهره‌برداری کوتاه‌مدت سه‌ساله در منطقه کرج

دوره 11، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 613-637
علیرضا مدیر رحمتی؛ رضا باقری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.