1.

اثراستفاده از ذرات ساقه ذرت بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 147-156
ابوالفضل کارگرفرد

2.

اثر تیمار شیمیایی الیاف لیگنوسلولزی بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)

دوره 24، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 167-182
امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی

3.

اثر دما و زمان پرس بر ویژگیهای تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از الیاف ساقه پنبه

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 194-203
ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش

4.

بررسی اثر دما و زمان پرس بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از ساقه ذرت

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 97-108
ابوالفضل کارگرفرد

5.

بررسی تأثیر مقدار پارافین، دما و زمان پرس بر خواص کاربردی تخته خرده چوب با تأکید بر زبری سطح آن

دوره 23، شماره 1، بهار 1387، صفحه 50-62
علی اکرمی؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری؛ محمد مهدی فائزی پور

6.

بررسی ویژگی‌های تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از الیاف اکالیپتوس استریاتیکالیکس (. steriaticalyx E)

دوره 27، شماره 1، بهار 1391، صفحه 89-99
ابوالفضل کارگرفرد

7.

بررسی ویژگیهای تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از الیاف اکالیپتوس کاملدولنسیس

دوره 25، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-10
ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی

8.

بررسی ویژگی‌های تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از ساقه بوته گل محمدی

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 23-33
ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ رضا جزایری؛ فرداد گلبابائی

9.

تأثیر استفاده از ساقه بوته گل‌محمدی بر ویژگی‌های تخته خرده‌چوب ساخته شده از چوب صنوبر

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 483-494
ابوالفضل کارگرفرد

10.

تاثیر برخی از متغیر های تولید بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از گونه توسکا بوسیله دو چسب UF و MUF

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 201-210
فرهاد قطب الدین؛ حبیب الله خادمی اسلامی؛ امیر نوربخش؛ محمد طلایی پور

11.

تاثیر درجه حرارت و زمان پرس بر ویژگیهای تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)، ساخته شده از الیاف اکالیپتوس اینترتکستا

دوره 24، شماره 1، بهار 1388، صفحه 26-35
ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ رضا حاجی حسنیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.