1.

The composition and anti-toxicicity effects of Cichorium intybus distillate on serum antioxidant status in CCl4-treated female rats

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1399
A. Seghatoleslam؛ Z. Khoshdel؛ R. Ghafouri؛ Sh. Fakher؛ M. Molaei؛ M. Namavari؛ F. Zal

2.

اثر تنش شوری و برهم‌کنش آن با آسکوربات بر میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، پرولین و مالون دی‌آلدئید در گیاه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) چهار هفته بعد از جوانه‌زنی

دوره 28، شماره 1، بهار 1391، صفحه 14-27
مه‌لقا قربانلی؛ فریده احمدی؛ اعظم منفرد؛ غلامحسین بخشی‌خانیکی

3.

اثر ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاهی و ورمی‌کمپوست بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)

دوره 34، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 711-723
علی راحمی کاریزکی؛ رسول رحیمی؛ عبدالطیف قلی زاده؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ حسین صبوری؛ سیده حکیمه داودی

4.

اثر سطوح تنش خشکی، کود گوگرد و محلول پاشی منگنز بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 29-44
غلامرضا حیدری؛ بهنام حسن زاده؛ عادل سی و سه مرده؛ یوسف سهرابی؛ یحیی امام؛ محمد مجیدی

5.

اثر غلظت‌های مختلف مولیبدن بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گل راعی (Hypericum perforatum L.)

دوره 29، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 595-604
مه‌لقا قربانلی؛ اعظم علی‌بابایی؛ مریم پیوندی

6.

ارزیابی تأثیر نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بر چغندرقند

دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 193-202
پیام معاونی؛ کیوان شریفی؛ داریوش طالقانی

7.

بررسی اثر اسید سالیسیلیک(SA (و جیبرلیک اسید(GA3 (بر شاخصهای جوانهزنی و تنظیم آنزیمهای آنتی اکسیدانی بذر تحت شرایط پیری تسریع شده در آفتابگردان ( Helianthus (annuus

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 31-40
معصومه اسدی آقبلاغی؛ امید انصاری؛ محمد صدقی

8.

بررسی اثر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و پراکسیداسیون چربی در بذور زوال یافته سویا (Glycine max (L.) Merrill, William variety)

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-70
رکسانا نظری؛ سهیل پارسا؛ رضا توکل افشاری؛ سهراب محمودی

9.

بررسی پتانسیل آللوپاتیک گیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae Rech.) بر دو رقم گندم (Triticum sativum Lam.)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 198-209
نفیسه امیدپناه؛ علی مرادشاهی؛ زهرا اسرار

10.

بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه بذرکنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش خشکی با غنی‌سازی بذر با روی و بور

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 113-126
سمیرا پارسایی؛ محسن موحدی دهنوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ محمود عطارزاده

11.

بهبود صفات فیزیولوژیک، عملکرد و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با کاربردکودهای زیستی فسفره و آبیاری تکمیلی در شرایط کشت دیم

دوره 35، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1044-1057
یارمحمد محرابی؛ محسن موحدی دهنوی؛ امین صالحی؛ رهام محتشمی؛ محمد حمیدیان

12.

پاسخ مکانسیم دفاعی آنتی‌اکسیدانی و تغییرات عملکردی گندم به تنش خشکی با کاربرد غلظتهای مختلف نانو سیلیکون و نانو‌ تیتانیوم

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 79-101
امین عباسی؛ رامین لطفی؛ محسن جانمحمدی

13.

تاثیر بیماری لکه‌برگی سرکوسپورایی بر روی رنگدانه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم‌های آنتی-اکسیدانت ارقام مختلف چغندرقند

دوره 34، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-91
زهرا جودی؛ مهدی داوری؛ سدابه جهانبخش؛ علی عبادی؛ قاسم پرمون

14.

تأثیر سالیسیلیک اسید و متیل‌جاسمونات بر ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی و صفات فیزیولوژیکی مامیران کبیر (Chelidonium majus L.) تحت تنش شوری

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 218-234
صدیقه فابریکی اورنگ؛ هانیه سادات شهاب زاده

15.

تأثیر سلنیوم بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

دوره 32، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 698-715
قادر حبیبی؛ پروین قربانزاده؛ معصومه عابدینی

16.

تاثیر عصاره آبی برگ اکالیپتوس(Eucalyptus camaldulesis) بر جوانه زنی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتت و آلفا آمیلاز در بذر گیاه هرز قیاق (Sorghum halapense)

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-77
روزبه فرهودی؛ فاطمه پورحسن

17.

تاثیر فاز محلول دیکلوفناک به ‌عنوان آلاینده دارویی بر میزان فعالیت کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز ماهی کپور (Cyprinus carpio)

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 25-34
پرستو محبی درخش؛ علی ماشین چیان مرادی؛ عیسی شریف پور؛ شهلا جمیلی

18.

تأثیر فاصله از منبع آلوده‌کننده هوا بر وضعیت تغذیه‌ای آهن در گیاه بارهنگ در شیراز

دوره 30، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 295-304
وحید محصلی؛ امیرحسین خوش‌گفتارمنش؛ حسین شریعتمداری

19.

تأثیر قارچ‌های میکوریزا بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) در شرایط کمبود آب

دوره 31، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1013-1023
فاروق سلیمانی؛ علیرضا پیرزاد

20.

تاثیر نانوذرات مس بر ماهی کلمه دریای خزر (Rutillus rutillus caspicus )، تغییرات آنزیمهای آنتی اکسیدان و آسیب بافت کبد

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 125-134
شهرزاد آقامیرکریمی؛ علی ماشین چیان مرادی؛ عیسی شریف پور؛ شهلا جمیلی؛ پرگل قوام مصطفوی

21.

مطالعه تغییرات رشد، سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی و مقدار پروتئین با کاربرد عنصر روی در گیاه دارویی پریوش (Catharanthus roseus (L.) G. Don.) تحت تنش شوری

دوره 32، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-46
مهری عسکری؛ فریبا امینی؛ لیلا حسین‌پور

22.

مقایسه سطوح پراکسیدازی و کاتالازی کلن‌‌های مختلف Populus euramericana

دوره 20، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 261-272
زهره سعیدی؛ داوود آزادفر

23.

واکنش‌های فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در برخی از ارقام انگور در شرایط تنش گرما

دوره 34، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 171-189
محمد جواد کرمی؛ سعید عشقیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.