1.

اثر تنش شوری و برهم‌کنش آن با آسکوربات بر میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، پرولین و مالون دی‌آلدئید در گیاه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) چهار هفته بعد از جوانه‌زنی

دوره 28، شماره 1، بهار 1391، صفحه 14-27
مه‌لقا قربانلی؛ فریده احمدی؛ اعظم منفرد؛ غلامحسین بخشی‌خانیکی

2.

اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و کودهای زیستی بر میزان اسانس و جذب برخی عناصر زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 31، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 822-830
ستار غلامی گنجه؛ امین صالحی

3.

اثر کود دامی، آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 31، شماره 1، بهار 1394، صفحه 138-149
نجمه رئیسی؛ سید محمدعلی وکیلی؛ جواد سرحدی؛ فرشید ترکی‌نژاد

4.

بیان متفاوت ژن لیمونن سینتاز در اندام‌ها و مراحل نموی زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 27، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 495-508
مریم قنادنیا؛ رحیم حداد؛ فاطمه زرین‌کمر؛ مظفر شریفی

5.

بررسی اثر تاریخ کشت دیم بر صفات کمّی و کیفی زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 28، شماره 1، بهار 1391، صفحه 103-108
عهدیه کالیراد

6.

بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی اسانس سه گیاه دارویی علیه برخی از پاتوژنهای مهم مواد غذایی به روش میکرودایلوشن

دوره 26، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 133-146
فاطمه عروجعلیان؛ روحا کسری کرمانشاهی؛ مجید عزیزی؛ محمدرضا باسامی

7.

بررسی اثرهای مصرف نیتروژن بر بازده اسانس و عملکرد دانه توده‌های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در منطقه قزوین

دوره 26، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 348-357
سیدعلیرضا ولدآبادی؛ حسین علی‌آبادی فراهانی؛ پیام معاونی

8.

بررسی تأثیر عصاره و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis L.) روی برخی مراحل زیستی غیربالغ شب‌پره آرد (Ephestia kuehniella (Zeller) (Lep: Pyralidae))

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 594-603
سارا حیدری مقدم؛ نجمه عظیمی زاده؛ حمید محمدی

9.

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از صفات مورفولوژیکی

دوره 29، شماره 1، بهار 1392، صفحه 51-62
مریم‌السادات سلامتی؛ حسین زینلی

10.

تأثیر تلقیح بذر با باکتریهای آزوسپیریلوم و پوشش‌دار کردن آن با عناصر ریزمغذی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 25، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 470-481
بهرام میرشکاری؛ هادی اسدی رحمانی؛ آرزو میرمظفری رودسری

11.

تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 30، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 932-942
قاسم حسین طلایی؛ مجید امینی دهقی

12.

تعیین شاخص‌های انتخاب مناسب برای اصلاح عملکرد دانه در زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 32، شماره 6، زمستان 1395، صفحه 1088-1098
فاطمه قاسمی؛ امین باقی زاده؛ قاسم محمدی نژاد؛ حمیدرضا کاووسی

13.

غربالگری میکوریزای همزیست و تأثیر جدایه برتر به همراه تیمارهای مختلف کود شیمیایی بر خصوصیات رویشی و گلدهی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط گلخانه

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 144-154
بهاره معین وزیری؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ مهدی سرچشمه پورContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.