1.

اثر دور مختلف آبیاری بر توزیع مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج در شمال خوزستان

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 75-94
کاوه لیموچی؛ فاطمه فاطمی نیک؛ مهرداد یارنیا؛ سید عطاءاله سیادت؛ عبدالعلی گیلانی؛ ورهرام رشیدی

2.

مطالعه همبستگی صفات موثر بر وزن دانه و تعیین اثر برخی پارامترهای فیزیولوژیک بر عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم بهاره در شرایط مطلوب و تنش خشکی

دوره 16، شماره 3، تابستان 1379، صفحه 374-386
احمد نادری؛ سیدابوالحسن هاشمی دزفولی؛ اسلام مجیدی هروان؛ عبدالمجید رضایی؛ قربان نورمحمدی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.