1.

اثر محیط کشت پایه، تنظیم‌کننده‌های رشد و بستر کشت بر ریزازدیادی پایه گلابی نیمه‌پاکوتاه کننده پیرودوارف (Pyrodwarf)

دوره 34، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 153-170
عاطفه مشاری نصیرکندی؛ بهمن حسینی؛ علیرضا فرخزاد؛ لطفعلی ناصری

2.

اثر نمک‌های نیترات‌آمونیوم و کلرورکلسیم در پرآوری و بهبود کیفیت شاخساره‌‌های درون شیشه پایه‌های پررشد گلابی

دوره 33، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 249-266
معصومه منصوریار؛ حمید عبداللهی؛ جواد عرفانی‌مقدم؛ میترا میرعبدالباقی؛ سیدعلیرضا سلامی

3.

ارزیابی خصوصیات رویشی و زایشی برخی ارقام تجاری گلابی روی پایه‌های هم گروه کوئینس در شرایط آب و هوایی اصفهان

دوره 32، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 45-62
مریم تاتاری؛ ایوبعلی قاسمی؛ مصلح‌الدین رضائی

4.

ارزیابی خصوصیات رویشی و زایشی برخی از ارقام وارداتی گلابی اروپائی (Pyrus communis L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی

دوره 34، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 395-421
حمید عبداللهی؛ فرناز تهذیبی‌حق

5.

ارزیابی مقاومت به بیماری آتشک و نشانگرهای وابسته به آن در برخی ارقام گلابی اروپایی و آسیایی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 659-672
جواد عرفانی؛ حمید عبداللهی؛ علی عبادی؛ محمدرضا فتاحی‌مقدم؛ کاظم ارزانی

6.

پاسخ ارقام گلابی به حمله سویه‌های جهش‌یافته عامل بیماری آتشک (Erwinia amylovora) بر اساس تولید پراکسیدهیدروژن

دوره 33، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 315-333
اعظم طاهری شهرستانی؛ حمید عبداللهی؛ باقر یخچالی؛ رحیم مهرابی؛ امید عینی گندمانی

7.

تعیین روش ریزازدیادی پایه‌های همگروه گلابی OH × F333 و OH × F69

دوره 27، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 297-312
فاطمه خدایی چگنی؛ حمید عبداللهی؛ احمد ارشادی؛ محمود اثنی‌عشری

8.

تنوع صفات رویشی و زایشی برخی از ارقام گلابی (Pyrus communis L.) بومی ایران بر اساس آزمون DUF

دوره 27، شماره 1، بهار 1390، صفحه 37-55
فرناز تهذیبی حق؛ حمید عبداللهی؛ ایوبعلی قاسمی؛ داریوش فتحی

9.

جداسازی و ارزیابی تنوع ژن‌های وابسته به بیماری‌زایی (PR) تعدادی از گونه‌های درختان میوه دانه‌دار

دوره 30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 347-366
مریم حسنی؛ حمید عبداللهی؛ محمود خسروشاهلی؛ سپیده ترابی؛ شهاب حاج منصور؛ یاشار مددکاری

10.

کارآیی کاربرد اسید سالیسیلیک در تحریک نظام دفاع اکتسابی گیاه میزبان علیه بیماری آتشک در سیب و گلابی

دوره 25، شماره 2، بهار 1388، صفحه 153-168
زهرا قهرمانی؛ حمید عبدالهی؛ اسلام مجیدی هروان؛ غلام رضا صالحی جوزانی

11.

گزینش مقدماتی تعدادی از پایه‌های گلابی برای تحمل به تنش کسر آبیاری بر اساس شاخص‌های رشد و فیزیولوژیک

دوره 35، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 285-302
مجید ظهوری؛ حمید عبداللهی؛ عیسی ارجی؛ وحید عبدوسی

12.

مقایسه رشد و عملکرد برخی ارقام تجاری گلابی روی دو پایه پاکوتاه ولیک (Crataegus atrosanguinea) و کوئینس A

دوره 34، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-21
حمید عبداللهی؛ مصطفی محمدی؛ داریوش آتشکار؛ اسداله علیزاده

13.

مقاومت به بیماری آتشک در پایه‌های جدید نیمه پا‌کوتاه‌کننده گلابی در شرایط درون‌شیشه‌ای و گلخانه

دوره 30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 227-242
سعیدرضا آذرآبادی؛ حمید عبداللهی؛ محمد ترابی

14.

واکنش فلورسانس کلروفیل در ارقام گلابیِ حساس و متحمل به بیماری آتشک در شرایط کلروپلاستی فعال و غیرفعال

دوره 34، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-87
زینب صالحی؛ حمید عبداللهی؛ سیدمهدی میریContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.