1.

بررسی اثر زبری ذوزنقه ای قائم الزاویه و شیب معکوس در حوضچه آرامش بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

دوره 20، شماره 76، پاییز 1398، صفحه 95-110
سید شهاب بنی طبا؛ منوچهر حیدر پور؛ ناهید پورعبدالله

2.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر آستانۀ پلکانی روزنه دار بر مشخصات پرش هیدرولیکی در پایین دست سرریز اوجی

دوره 19، شماره 70، بهار 1397، صفحه 85-98
حسن سعدی؛ سید محسن سجادی

3.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل بلوک‌های میانی حوضچه آرامش بر مشخصات پرش هیدرولیکی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 3-13

4.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر محل قرارگیری صفحات مشبک در میزان استهلاک انرژی جریان

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 47-62
رسول دانشفراز؛ سینا صادق فام؛ علی رضازاده جودی

5.

بررسی پرش هیدرولیکی در کانال با مقطع مثلثی و کنترل پرش با آستانة انتهایی لبه پهن

دوره 17، شماره 66، بهار 1395، صفحه 43-54
حسین حمیدی فر؛ محمدحسین امید

6.

بررسی تاثیر تعداد دفلکتورهای مثلثی بر استهلاک انرژی وطول پرتابه در سرریزهای جامی شکل

دوره 21، شماره 78، بهار 1399، صفحه 117-138
فردوس میرسالاری؛ محمود شفاعی بجستان

7.

بررسی تغییرات فشار در بستر حوضچه های آرامش

دوره 19، شماره 73، زمستان 1397، صفحه 99-112
کامران یوسفی؛ حسین بانژاد؛ مجید حیدری؛ مهناز کریمی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.