1.

اثر تنک کردن بر رشد و سرسبزی تاغ کاری سبزوار

دوره 10، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 459-478
محمدجواد احمدیان یزدی؛ اسماعیل رهبر

2.

اثر تنک کردن بر رشد و سرسبزی تاغکاریهای گناباد

دوره 11، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 19-32
محسن فریدونی نسری؛ اسماعیل رهبر

3.

اثرده سالة تُنک کردن بر رشد و سرسبزی تاغکاریهای سبزوار1

دوره 14، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 313-322
محمدجواد احمدیان یزدی؛ اسماعیل رهبر؛ اروجعلی کریمی

4.

بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ساقه خیار گلخانه‌ای و مدیریت کنترل آن

دوره 2، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 63-72
موسی نجفی نیا

5.

تاثیر تنک کردن بر رشد و سرسبزی تاع کاری های استان یزد (نتایج ده ساله)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 179-190
عباس زارع زاده؛ اسماعیل رهبر؛ محمد ابوالقاسمی

6.

رشد تاغکاریهای گناباد، ده سال بعد از تنک کردن

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 385-393
محسن فریدونی نسری؛ اسماعیل رهبر؛ اروجعلی کریمی

7.

کاربرد سالیسیلیک اسید در مدیریت تلفیقی بیما‌ری‌های باکتریایی سیب‌زمینی

دوره 2، سال دوم شماره1، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-56
عزیز باقری

8.

مدیریت بیماری پژمردگی باکتریایی( پوسیدگی قهوه‌ای) سیب‌زمینی

دوره 1، سال اول شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-52
عزیز باقری

9.

مهارزیستی بیماری پژمردگی فوزاریومی لوبیا با عصاره نانوذره نقره Trichoderma harzianum

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-67
مهناز کشاورز؛ مهدی صدروی؛ محمد عبداللهی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.