1.

اثر منابع مختلف نیتروژنی بر خصوصیات رشدی شاخساره های درون شیشه یک ژنوتیپ انتخابی گیلاس وحشی (.Prunus avium L)

دوره 24، شماره 4، پاییز 1387، صفحه 749-764
حسن حاج نجاری؛ طاهره حسنلو؛ امیر هوشمند اصغری؛ معصومه ایزدپناه

2.

اثر نوع ریزنمونه، محیط کشت و تنظیم‌کننده‌‌های رشد‌گیاهی بر کالوس‌زایی و باززایی غیرمستقیم نخودشیرین (Lathyrus odoratus L.)

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 98-107
مهدی بذرافکن؛ محمدحسین دانشور؛ محمدرضا صالحی سلمی

3.

بررسی تأثیر سه رژیم غذایی مصنوعی روی خصوصیات بیولوژیک کرم گلوگاه انار، ( Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae

دوره 25، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 63-76
صحرا قوامی

4.

بررسی تاثیر محیط‌های غذایی طبیعی روی میزان تولید و زنده‏مانی اسپور و بلاستوسپورهای قارچ Metarhizium anisopliae

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 94-104
سیامک روشندل؛ حسن عسکری؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین اللهیاری

5.

فرمانتاسیون جامد و ماندگاری Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia و Purpureocillium lilacinum روی بسترهای آلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14
راحله سادات شیرازی؛ صدیقه فاطمی؛ شهرام نعیمی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.