1.

اثرات فرمولاسیون اسانس نانوکپسوله شده گیاه زیره سبز Cuminum cyminum روی کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (Acari: Tetranychidae)

دوره 36، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 151-162
محمد بشیری؛ سعید محرمی پور؛ مریم نگهبان؛ شعبانعلی مافی پاشاکلایی

2.

بررسی تأثیر کربوکسی متیل سلولز و نشاسته سیب زمینی برکیفیت مرغ برگر کم چرب

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-14
زهرا بیگ محمدی؛ مژده برکتی؛ هدی شهیری طبرستانی

3.

بررسی کارایی علف‌کش‌های جدید در کنترل سس ‌زراعی Cuscuta campestrisدر مزارع چغندرقند Beta vulgaris)

دوره 12، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 199-209
فریبا میقانی؛ نوشین نظام آبادی؛ محمدرضا کرمی نژاد؛ ناصر جعفر زاده

4.

بهینه سازی برخی ویژگی های کاربردی، فیزیکی و حسی پنیر لاکتیکی کزمیک

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-16
حامد اردشیر؛ یحیی مقصودلو؛ مرتضی خمیری؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مهدی کاشانی نژاد

5.

تأثیرافزودن کنجاله سیاه دانه (Nigella sativa) برویژگی های فیزیکو شیمیایی، بافتی وحسی کیک اسفنجی

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 171-186
حمیده طعنه؛ سعیده عربشاهی دلویی

6.

تهیه فرمولاسیون امولسیون شونده از عصاره گیاه چریش (Azadirachta indica) و بررسی اثر حشره کشی آن بر روی شته سبز هلو Myzus persicae

دوره 84، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 279-290
بابک حیدری علیزاده؛ احمد حیدری؛ سید سعید مدرس نجف آبادی

7.

سنتز فرمولاسیون نماتدکش محلول در آب از گیاه بومادران (Achillea wilhelmsii) و تأثیر آن در کنترل نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه

دوره 85، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 129-138
عباس صلاحی؛ بابک حیدری علیزاده

8.

فرموله کردن نماتد کش استخراج شده از بذر گیاه زیتون تلخ (Melia azedarach) برای کنترل نماتد گره ریشه (Meloidogyne incognita)

دوره 82، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 169-180
عباس صلاحی اردکانی؛ بابک حیدری علیزاده

9.

کاربرد پسماند انگور در تولید فرآورده‌ها و محصولات غذایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 28-33
فروغ شواخی

10.

کنترل بیولوژیکی قارچSclerotium cepivorum عامل بیماری پوسیدگی سفید سیر با استفاده از قارچ‌های آنتاگونیست Trichoderma و Talaromyces در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 13-24
رازک مهدیزاده نراقی؛ اصغر حیدری؛ حمیدرضا زمانی‌زاده؛ سعید رضایی؛ جعفر نیکان


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.