1.

ااثر استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی علف مار (Capparis spinosa) برعملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

دوره 5، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 29-40
صیفعلی ورمقانی؛ هوشنگ جعفری؛ یحیی عباسپور

2.

اثر استفاده از گیاه دارویی علف مار (Capparis spinosa) برعملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

دوره 4، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 3-14
صیفعلی ورمقانی؛ هوشنگ جعفری؛ یحیی عباسپور

3.

اثر افزودن آویشن (.Thymus vulgaris L) به جیره بر پایه ی گندم بر شاخصهای عملکرد رشد، ایمنی و متابولیت های خون جوجه های گوشتی

دوره 30، شماره 116، پاییز 1396، صفحه 41-54
حیدر زرقی؛ سونیا زکی زاده؛ علی دهقان؛ علی زنگنه

4.

اثر پروبیوتیک چند سویه (پریمالاک) بر عملکرد رشد، پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری در بچه‌ ماهیان سفید (Rutilus kutum)

دوره 24، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 95-102
محمدرضا ایمان‌پور؛ زهرا روحی

5.

اثر سطوح مختلف ال–کارنیتین جیره غذایی بر روند رشد و تنش اکسیداتیو (Oxidative stress) فیل‏ماهی جوان پرورشی (Huso huso) و مقایسه آن با جیره وارداتی (بیومار)

دوره 26، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 171-183
محمود محسنی؛ محمد پورکاظمی؛ رضوان‌اله کاظمی؛ رضا طاعتی

6.

اثر شکل فیزیکی خوراک بر عملکرد پروار بره های نر نژاد زندی

دوره 8، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 35-42
نادر پاپی

7.

اثر مکمل گیاهی سنگروویت بر رشد، پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری بچه‌ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 24، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 13-22
محمدرضا ایمان‌پور؛ زلیخا سلاقی؛ زهرا روحی؛ آذر بیک‌زاده؛ عبدالرحمان داودی‌پور

8.

استفاده از پودر شفیره کرم ابریشم به عنوان منبع پروتئینی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 5، بهار و تابستان 1399، بهار و تابستان 1399، صفحه 12-21
متین شکوری؛ میثم عرفانی؛ رحیمه رحمتی؛ حامد قلی پور

9.

افزایش بازده اقتصادی گوسفند شال با کنترل خویشاوندی در گله های کوچک

دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 33-42
هدی جواهری بارفروشی؛ حسن صادقی پناه؛ نادر اسد زاده

10.

بررسی اثر پودر کلم‌بروکلی (Brassica oleracea var. italica) و عصاره الکلی برگ توت سفید (Morus alba) در مقایسه با ویتامین بر عملکرد رشد و مورفولوژی پرزهای روده در جوجه‌های گوشتی

دوره 33، شماره 1، بهار 1399، صفحه 93-100
میلاد بابااحمدی میلانی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ فریبرز خواجعلی؛ عبدالناصر محبی؛ زهرا خسروی آلکوهی

11.

بررسی اثر تغذیه جایگزین شیرگوساله بر عملکرد بره‌های شیرخوار فراهانی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 63-70
رمضانعلی عزیزی؛ آزاده میرشمس الهی؛ هرمز منصوری

12.

بررسی تأثیر سطوح مختلف آرد آزولا در جیره غذایی بر عملکرد رشد و قابلیّت هضم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 97-104
حسین اورجی؛ محمد سوداگر؛ خسرو جانی خلیلی؛ فریبا داداشی؛ عبدالصمد کرامت؛ کوثر کمالی

13.

بررسی تاثیر مکمل ال-آرژنین بر وضعیت آنتی اکسیدانی پلاسما،کبد و عملکرد رشد جوجه های گوشتی تحت آسیت القایی به روش سرما

دوره 28، شماره 108، پاییز 1394، صفحه 83-94
مختار فتحی؛ تیمور تنها

14.

پودر سویا جایگزین مناسب برای پودر ماهی در جیره ی غذایی ماهیان: مطالعه مروری

دوره 1، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 43-50
مریم عضدی؛ وحید مرشدی

15.

تاثیر استفاده از اسید‌های آمینه خالص در جیره ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) بر عملکرد رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و پروفیل اسید آمینه‌ی بدن

دوره 25، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 217-229
جاسم غفله مرمضی؛ مرتضی یعقوبی؛ امید صفری

16.

تأثیر سطوح مختلف پودر گیاه Scandix pecten-veneris L. بر پارامترهای عملکردی، سیستم ایمنی، فراسنجه‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

دوره 33، شماره 5، زمستان 1396، صفحه 882-895
مفید وسگری کیاسری؛ رضا جمشیدی؛ مهدی مهرآبادی؛ محمد حسن یوسفی؛ خسرو قزوینیان

17.

تأثیر عصاره‌ی الکلی یونجه (Medicago sativa) بر عملکرد رشد، مصرف غذا، ترکیب بدن و برخی از فراسنجه‌های سرمی بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین-کمان(Oncorhynchus mykiss)

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1-9
زینب نجفی؛ حسین اورجی؛ سکینه یگانه؛ عبدالصمد کرامت

18.

تأثیر گیاه دارویی جغجغه (Prosopis farcta) بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و متابولیت‌های خون جوجه‌های گوشتی

دوره 29، شماره 110، بهار 1395، صفحه 31-44
صیفعلی ورمقانی؛ هوشنگ جعفری؛ قاسم مقصودی نژاد

19.

تأثیر مصرف خوراکی عصاره آبی-الکلی برگ زیتون در عملکرد رشد و برخی از فراسنجه های خونی و ایمنی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 71-80
عاطفه کریمی پاشاکی؛ محدث قاسمی؛ سید جلیل ذریه زهرا؛ مصطفی شریف روحانی؛ سید مسعود حسینی

20.

تاثیر منابع مختلف کربن بر کیفیت آب، عملکرد رشد و بقای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone، 1931) در سیستم پرورشی بدون تعویض آب

دوره 24، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 77-91
محمد حسین خانجانی؛ مرتضی علیزاده؛ میر مسعود سجادی؛ ایمان سوری نژاد

21.

تاثیر نسبت‌های مختلف غذادهی برکیفیت آب، عملکرد رشد و بقاء پست لاروهای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) با استفاده از تکنولوژی بیوفلوک

دوره 24، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 13-28
محمد حسین خانجانی؛ میر مسعود سجادی؛ مرتضی علیزاده؛ ایمان سوری نژاد

22.

تعیین سطح مطلوب استفاده از باقلای فرآوری شده باآنزیم درجیره مرغ گوشتی

دوره 28، شماره 109، زمستان 1394، صفحه 27-34
حمیدرضا صحرائی؛ شهاب قاضی؛ علی کیانی

23.

عملکرد رشد، ترکیبات شیمیایی بدن و آنزیم‌های گوارشی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) تغذیه شده با سطوح مختلف مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae)

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1-11
پریا اکبری

24.

مقایسه اثر تغذیه فازی با تغییر سطوح انرژی و پروتئین جیره با سیستم Ross و NRC بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

دوره 31، شماره 118، بهار 1397، صفحه 45-60
یاسر منظری توکلی؛ مژگان مظهری؛ امید علی اسماعیلی پور؛ امیر موسایی

25.

مقایسه تاثیر خوراک های پلت شناور و غوطه ور بر عملکرد رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در استخرهای بتنی گرد

دوره 2، بهار 97، بهار 1397، صفحه 1-10
صاحبعلی قربانی؛ داریوش پروانه مقدم؛ رودابه روفچایی؛ سید محمد صلواتیان؛ حسن مقصودی کهن؛ افشین امیری سندسی؛ علی عابدینی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.