1.

اثر درصدهای غذادهی متفاوت بر شاخص های رشد، ضریب تبدیل غذایی و ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan,1849)

دوره 25، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 97-111
محمد اتفاق دوست؛ حمید علاف نویریان

2.

اثر دفعات غذادهی بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan,1849)

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 83-96
محمد اتفاق دوست؛ حسین حقیقی؛ حمید علاف نویریان

3.

اصول و روش صحیح نمونه برداری در مزارع پرورش میگو

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 28-31
آرش حق شناس

4.

آمونیاک در استخرهای پرورش میگو

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 40-45
کیومرث روحانی تادیکلایی

5.

انتخاب سایت مناسب پرورش میگو با استفاده از رویکرد ارزیابی چند معیاره (مطالعه موردی: ساحل جنوبی بوشهر)

دوره 26، شماره 5، زمستان 1396، صفحه 71-83
فاضل امیری؛ عبدالرحمان مرادزاده؛ اسماعیل کوه گردی

6.

اهمیت اندازه گیری برخی از پارامترهای مهم آب در استخرهای پرورش میگو در استان هرمزگان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 39-48
محمدرضا زاهدی؛ حجت اله فروغی فرد؛ کیومرث روحانی قادی کلائی؛ مریم معزی؛ عیسی عبدالعلیان؛ سجاد پورمظفر

7.

اهمیت بکارگیری سینی های غذادهی در مدیریت استخرهای پرورش میگو

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 4-9

8.

برداشت مرحله‌ای میگوی وانامی در سیستم پرورش متراکم

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 37-39
احمد مال الهی

9.

بررسی اکولوژیک استخرهای پرورش میگو

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 26-30
پریسا حسین خضری

10.

بررسی نیازهای آموزشی کارشناسان فنی شیلات استان بوشهر در خصوص پرورش میگو

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 46-50
نوذر منفرد

11.

زیست سنجی میگو و اهمیت آن در استخرهای خاکی پرورشی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 40-41
سعید یلقی

12.

قاتل خاموش در مزارع پرورش میگو را بشناسیم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 13-17
عقیل دشتیان نسب

13.

کیفیت آب مزارع پرورش میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) طی یک دوره پرورش در استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1398
کیومرث روحانی قادیکلایی؛ غلامعلی اکبرزاده؛ حجت ا... فروغی فرد؛ عیسی عبدالعلیان؛ مریم معزی؛ محمد صدیق مرتضوی

14.

ماهی آفانیوس رقیب میگو در جذب غذا و اکسیژن در استخرهای پرورش میگو

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 16-18
محسن نوری نژادContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.