1.

Cloning and sequencing of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) interferon regulatory factor 7

دوره 62، شماره 4، زمستان 2007، صفحه 199-205
S. Bird؛ C. Wodstra؛ M. Akhlaghi

2.

Experimental vaccine against lactococcosis in cultured rainbowtrout (Oncorhynchus mykiss)

دوره 66، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 51-57
M.H. Hosseini؛ M. Akhlaghi؛ Gh. Moazzeni Jula

3.

اثرات سلنیوم آلی و معدنی بر عوامل رشد، پارامترهای خونی و ایمنی‌شناسی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 26، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 129-138
کاوس نظری؛ مهدی شمسایی مهرجان؛ نیما یلا؛ عیسی شریف‌پور؛ ابوالقاسم کمالی

4.

اثر استفاده از سطوح مختلف دانه آناتو (Bixa orellana) در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) جوان بر برخی شاخص‌های خونی، رشد و رنگ فیله

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 23-32
فاطمه حیدری؛ سید پژمان حسینی شکرابی؛ مهدی شمسایی مهرجان

5.

اثر اسیدی فایر سدیم دی فرمات (NDF) و سیتریک اسید بر پارامتر های رشد، خونی و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین (Oncorhynchus mykiss)

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 117-129
محمدجواد محمدی؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی؛ مهدی سلطانی؛ علیرضا قایدی؛ مجتبی علیشاهی

6.

اثرسطوح متفاوت جایگزینی پودر شفیره کرم ابریشم به جای پودر ماهی در رشد، بقاء و ترکیب بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 19، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 77-84
میثم طاولی؛ متین شکوری؛ عباسعلی مطلبی؛ حامد قلی پور نوذری؛ سمیرا ناصری

7.

اثر سن مولدین نر قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر مدت زمان تحرک اسپرم ، میزان اسپرماتوکریت و چشم زدگی

دوره 15، شماره 1، پاییز 1385، صفحه 119-128
رضا لرستانی؛ محمدرضا احمدی؛ محمدرضا کلباسی

8.

اثر متقابل سلنیوم و چربی جیره بر ترکیب اسید چرب بافت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 20، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 107-116
جعفر کریم زاده؛ عبدالصمد کرامت امیرکلایی؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ قاسم کریم زاده

9.

اثر مجزا و ترکیبی عصاره‌‌های کاسنی (Cichorium intybus) و علف‌چای (Hypericum perforatum) بر شاخص های ایمنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 165-176
لیلا فرض الهی؛ کوروش سروی مغانلو؛ احمد ایمانی

10.

ارتقاء تولید قزل آلای رنگین کمان در قفس شناور با روش افزایش تراکم ماهی در ذخیره سازی اولیه در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 4، بهار و تابستان 98، بهار و تابستان 1398، صفحه 30-39
سید محمد وحید فارابی؛ رضا صفری؛ همایون حسین زاده صحافی

11.

ارزیابی آزمایشگاهی حساسیت باکتری استرپتوکوکوس اینیایی، عامل استرپتوکوکوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان به فلورفنیکل و نانو فلورفنیکل

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 23-31
بهنام پورمولایی؛ مسعود حقیقی؛ حمیدرضا اشراقی؛ مهرداد حمیدی

12.

ارزیابی تجویز جیره‌ای Lactobacillus plantarum KC426951پوشش‌دار شده بر رشد، درصد ماندگاری، شاخص‌های خون، سرم و فلور باکتریایی روده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 27-38
حمیده کردی؛ علیرضا ولی پور؛ محمود حافظیه؛ علیرضا شناور ماسوله؛ سوده کردی

13.

آسیب شناسی تلفات بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی در برخی مزارع تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی کشور

دوره 15، شماره 1، پاییز 1385، صفحه 89-100
عیسی شریف پور؛ سید جلیل ذریه زهرا

14.

استفاده از پودر شفیره کرم ابریشم به عنوان منبع پروتئینی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 5، بهار و تابستان 1399، بهار و تابستان 1399، صفحه 12-21
متین شکوری؛ میثم عرفانی؛ رحیمه رحمتی؛ حامد قلی پور

15.

استفاده از مغز میوه بلوط به عنوان ماده مغذی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان

دوره 15، شماره 3، زمستان 1385، صفحه 87-96
غلامرضا شادنوش

16.

یافته علمی کوتاه:بررسی اثرات آرد هسته دانه انار (pomegranate (Punica granatum بر فراسنجه-های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 25، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 171-175
حسین عمادی؛ حسین نگارستان؛ مینا سادات حیدری

17.

یافته علمی کوتاه:بیوتکنیک نگهداری کوتاه مدت اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 21، شماره 4، بهار 1392، صفحه 157-164
محمود پورکاظمی؛ علی شکیبی دریا کناری؛ محمد رضا کلباسی؛ حسین عبدالحی؛ شهروز برادران نویری

18.

یافته کوتاه: بررسی آلودگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) استان گیلان به فلزات سنگین سرب و آهن

دوره 24، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 143-149
علی نکوئی فرد؛ یزدان مرادی؛ مسعود صیدگر؛ سعید جوان؛ سهراب عاقبتی

19.

یافته کوتاه: گزارش یک مورد وقوع عارضه دهان قرمزروده ای (Yersiniosis)در ماهیان قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) در استان کهکیلویه و بویر احمد

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 133-137
محمدسعید گنجور؛ سیدجلیل ذریه زهرا؛ محمدرضا مهرابی؛ عین الله گرجی پور؛ حبیب الله گندمکار؛ محسن محمدپور؛ میثم صلاحی

20.

القا تکثیر جنس ماده قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss با استفاده از هورمون سنتز شده GnRHa

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1381، صفحه 23-38
سالار درافشان؛ باقر مجازی امیری؛ علی حاجی زاده؛ حسین مصطفوی؛ فاطمه پیکان حیرتی

21.

آلودگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی استان آذربایجان غربی به انگل چشمی دیپلوستوموم اسپاتاسئوم Diplostumum spathaceum Rudolphi,1819

دوره 7، شماره 4، بهمن و اسفند 1377، صفحه 103-110
علی اسدزاده منجیلی؛ آرمان قربانزاد

22.

بررسی اثرات پراکسید هیدروژن در کنترل عفونت های قارچی تخم ، درصد تخم گشایی و ناهنجاری لارو قزل آلای رنگین کمان

دوره 16، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 163-168
اکبر بنوره؛ بهروز ابطحی؛ عیسی شریف پور؛ حسین عبدالحی

23.

بررسی اثرات سطوح متفاوت کنجاله کلزا (کانولا) بر رشد، ترکیب لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 81-100
آریا شفائی پور؛ وحید یاوری؛ جاسم غفله مرمضی؛ بهرام فلاحتکار؛ عین الله گرجی پور

24.

بررسی اثرات طول دوره نوری بر فعالیت برخی آنزیم‌های گوارشی معده ای و روده ای در لارو و نوجوان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 23، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 103-115
سکینه یگانه؛ فرشته رمضان زاده؛ خسرو جانی خلیلی؛ سیده صدیقه بابایی

25.

بررسی اثر استات سدیم و بسته بندی در خلاء بر ویژگی های میکروبی، حسی و زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان نگهداری شده در شرایط سرد

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 1-12
حلیمه اعتمادی؛ مسعود رضائی؛ عبدالمحمد عابدیان

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.