1.

اثر تاریخ انتقال سوخچه بر واکنش‌های فیزیولوژیکی، برخی صفات رویشی و عملکرد ژنوتیپ‌های پیاز در منطقه بهبهان

دوره 30، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 457-471
عبدالستار دارابی

2.

اثر خاکپوش های پلی اتیلن و روش کاشت بر محصول خیار (.Cucumis sativus L)

دوره 22، شماره 3، تابستان 1385، صفحه 339-348
علی فرهادی؛ احمد سلیمانی پور؛ علیرضا نیکویی؛ ابوالقاسم باقری

3.

ارزیابی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی ژنوتیپ‌های پنبه با هدف گزینش زودرسی

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 79-91
کمال قاسمی بزدی؛ محمد نعمتی

4.

ارزیابی خصوصیات فنولوژیکی، پومولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ امید بخش گیلاس مشهد- 84 و شناسایی بهترین رقم گرده دهنده در شرایط خراسان رضوی

دوره 34، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 471-487
ابراهیم گنجی مقدم؛ آرزو جلالی؛ ابوالفضل ایروانی؛ سیما بینا

5.

ارزیابی عملکرد دانه و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های گندم نان در رژیم‌های متفاوت رطوبتی

دوره 28، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 611-630
مهناز مسلمی؛ مظفر روستائی؛ ورهرام رشیدی

6.

ارزیابی لاین های برنج سبز برتر (GSR) از نظر عملکرد و خصوصیات مطلوب

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 54-60
عمار قلی زاده قرا؛ قربانعلی نعمت زاده؛ مرتضی اولادی؛ عمار افخمی

7.

ارزش زراعی ژنوتیپ‌های جدیدپنبه از جنبه‌های عملکرد، صفات مورفولوژیک و کیفیت الیاف

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-32
عمران عالیشاه؛ حجت اله محمودجانلو

8.

باستان اولین رقم ارزن دم روباهی برای تولید علوفه اضطراری

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 119-128
احمدعلی شوشی؛ سیدعلی طباطبایی؛ احمد ، قاسمی؛ اردلان مهرانی؛ سید افشین مساوات؛ احمد علی شوشی؛ سید علی طباطبایی؛ احمد قاسمی؛ محمدرضا عباسی؛ محمد زمانیان

9.

برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفات موثر در زودرسی در پنبه با استفاده از تلاقی های دای آلل

دوره 24، شماره 3، تابستان 1387، صفحه 501-513
محسن فتحی سعدآبادی؛ سیروس طهماسبی

10.

بررسی اثرات متقابل نیتروژن، گیاه پوششی و زمان خاکورزی بر عملکرد و تراکم علف هرز پنبه

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 65-78
سعید سلطانی؛ عبدالقدیر قجری؛ احمد دیه جی

11.

تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در نه لاین گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) با استفاده از تلاقی دای آلل

دوره 29، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 693-710
اکرم فرزانه؛ حسین نعمتی؛ حسن آروئی؛ امین میرشمسی کاخکی

12.

تجزیه و تحلیل آماری روابط عملکرد و زودرسی با سایرصفات کمی در ارقام تتراپلوئید پنبه آپلند

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 19-34
موسی الرضا وفایی تبار؛ زهرا تاجیک خاوه

13.

تجمع مواد فتوسنتزی در دانه لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان حاصل از تلاقی رقم آذر 2 و 81Zhong 291 در شرایط تنش خشکی

دوره 26، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 413-431
مظفر روستائی؛ سیدابوالقاسم محمدی؛ اسلام مجیدی هروان؛ احمد عمری؛ رضا حق‌پرست

14.

تعیین تاریخ کاشت مناسب برای ارقام جدید زودرس ذرت در کشت دوم در مناطق معتدل استان فارس

دوره 26، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 169-191
افشار استخر؛ زیبنده دهقانپور

15.

عدلی، رقم جدید گیلاس زودرس با اندازه و کیفیت مطلوب

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 123-132
ابراهیم گنجی مقدم؛ ناصر بوذری؛ عبدالرضا کاوند؛ ابوالفضل ایروانی؛ شهدید اخوان؛ سیما بینا؛ شاهین گوهرخای

16.

عملکرد و برخی از ویژگی‌های مهم سیزده رقم گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) در منطقه جیرفت

دوره 33، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 427-439
جمالعلی الفتی؛ حدیثه سلیمانی؛ عباس جورکش

17.

گیلانه، رقم جدید برنج با زمینه ژنتیکی ارقام بومی ایرانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 277-289
مهرزاد اله‌قلی‌پور؛ مسعود کاوسی؛ فرزاد مجیدی؛ محمدرضا یزدانی؛ ناصر شرفی؛ حمید شفیعی‌ثابت

18.

گندم هشترود، رقم جدید گندم نان زمستانه برای کاشت در دیم‌زارهای مناطق سرد و معتدل کشور

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 175-185
مظفر روستایی؛ مقصود حسنپور حسنی؛ اسماعیل زاد حسن؛ جعفر جعفرزاده؛ بهزاد صادق‌زاده؛ رسول اسلامی؛ رضا رضایی؛ کاظم سلیمانی؛ غلامرضا عابدی‌اصل؛ ابراهیم روحی؛ هوشنگ پاشاپور؛ رضا حق‌پرست؛ مصطفی آقایی؛ ملک مسعود احمدی؛ غلامرضا خلیل‌زاده؛ تقی بابایی؛ رحمان رجبی؛ فرزاد افشاری؛ رحیم هوشیار؛ رامین روح‌پرور؛ سید محمود عطاحسینی؛ محمود مرادی؛ صمد سرکاری؛ معصومه خیرگو؛ شعبان کیا

19.

واکنش ارقام پنبه (.Gossypium hirsutum L) به سرزنی و ماده تنظیم کننده رشد

دوره 29، شماره 1، بهار 1392، صفحه 97-108
بهرام میرشکاری؛ حجت اسفرم مشکین‌شهر

20.

ویژگی های زراعی و کیفی رقم برنج کشوری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 39-46Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.