1.

اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی دو ژنوتیپ نخود کابلی در کشت پائیزه در شرایط دیم استان کردستان

دوره 29، شماره 2، بهار 1392، صفحه 185-200
همایون کانونی؛ محمد نعمتی فرد

2.

اثر عوامل زراعی بر عملکرد، اجزا عملکرد و درصد روغن دو ژنوتیپ بهاره کلزا در منطقه گنبد

دوره 22، شماره 3، تابستان 1385، صفحه 277-285
ابوالفضل فرجی

3.

اثر فاصله ردیف و میان بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (رقم کوانتوم) در گنبد

دوره 20، شماره 3، تابستان 1383، صفحه 297-314
ابوالفضل فرجی

4.

اثر فاصله ردیف ومیزان بذر برعملکرد وخصوصیات زراعی گندم دیم رقم آذر2 درمناطق مرتفع ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-15
ابراهیم روحی

5.

ارزیابی روش کشت مستقیم (بدون خاک‌ورزی) گندم با میزان متفاوت بذر و در شرایط مختلف ارتفاع بقایای برنج در خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399
نعیم لویمی؛ الیاس دهقان

6.

بررسی تاثیر مقدار بذر و فاصله کاشت بر میزان عملکرد بذر پوتریم (Sanguisorba minor Scop)

دوره 12، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 470-481
عباسعلی سندگل

7.

بررسی مقدار بذر و فاصله کاشت در عملکرد علوفه پوتریم ( Sanguisorba minor Scop.).

دوره 12، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 73-80
عباسعلی سندگل

8.

تاثیر تراکم بوته بر عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم با قدرت پنجه زنی متفاوت در شرایط دیم

دوره 22، شماره 4، پاییز 1385، صفحه 543-554
بهمن عبدالرحمانی؛ ولی فیضی اصل


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.