51.

تأثیر آبیاری با فاضلاب بر خصوصیات مورفولوژیک، اجزای عملکرد و محتوی عناصر سنگین بذر پنبه رقم ورامین در منطقه شهرری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16
عباداله بانیانی؛ ابراهیم فراهانی؛ قربان قربانی نصرآباد

52.

تاثیر آبیاری، محلول‌پاشی متانول و تراکم بوته بر صفات مورفوفیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد پنبه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-56
عبدالرحمان خسروی؛ سید غلامرضا موسوی

53.

تاثیر آبیاری و سیستم کشت بر پارامترهای مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم پنبه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 43-54
سعید خواجه دنگلانی؛ حسین عجم نوروزی؛ قربان قربانی نصرآباد؛ محمد رضا داداشی

54.

تأثیر استفاده از سیستم های دو ترکیبی نشاسته کاتیونی_ نانو‌سیلیکا و نانو‌سلولز_ پلی‌اکریل‌آمید بر ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی کاغذهای دست‌ساز حاصل از خمیرکاغذ شیمیایی پنبه

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 428-437
حسن داودیان؛ قاسم اسدپور؛ سید مجید ذبیح زاده

55.

تأثیر حذف یارانه حامل‌های انرژی بر هزینه تولید و قیمت تمام‌ شده محصول پنبه (مطالعه موردی استان گلستان)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 29-41
سیمین دخت قاسمیان؛ علی دریجانی؛ سید صفدر حسینی؛ ابراهیم حسن پور؛ سید علیرضا بی نظیر

56.

تاثیر سیاست حمایت قیمتی بر توسعه سطح‌کشت پنبه در استان گلستان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 27-39
نورمحمد آبیار؛ معصومه عسگری

57.

تاثیر سطوح مختلف آبیاری و ماده تنظیم کننده رشد گیاهی پیکس بر عملکرد پنبه (مطالعه موردی: داراب، فارس)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 61-76
حسن حقیقت نیا؛ عبدالرسول شیروانیان؛ محمد حسن حکمت

58.

تاثیر شوری و خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم پنبه: گزارش کوتاه علمی

دوره 18، شماره 4، پاییز 1381، صفحه 506-509
عبدالقدیر قجری؛ ابراهیم زینلی

59.

تاثیر غلظت‎های مختلف‌ توکسین قارچ ورتیسیلیوم بر رشد نسبی کالوس‌ ارقام پنبه

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-13
خجسته مهدویان؛ کمال قاسمی بزدی؛ حسین عباسپور

60.

تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 43-55
حمید رضا ذبیحی؛ محمد رضا رمضانی مقدم؛ سید مجتبی نوری حسینی

61.

تخمین پارامترهای ژنتیکی و عمل ژن برای صفات عملکرد و اجزای عملکرد پنبه(Gossypiumhirsutum)

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 10-17
محمد علی دولتی؛ عمران عمران عالیشاه، عمران عالیشاه؛ عبداله محمدی

62.

تعیین ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی هفت ژنوتیپ‌ پنبه با استفاده از تلاقی دای الل

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-30
سیدیعقوب سیدمعصومی؛ عمران عالیشاه

63.

تعیین شاخص‌های مناسب برای ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های پنبه

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 41-53
سامان صدیق؛ محمد ضابط؛ محمد قادر قادری؛ علی رضا صمد زاده

64.

تعیین کارایی و بهره‌وری انرژی در سامانه‌های خاک‌ورزی حفاظتی به‌منظور تهیه الیاف از پنبه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 109-125
فریدون کشاورزپور لنبر؛ یحیی عجب شیرچی؛ محمدعلی میسمی

65.

تعیین نیرو و انرژی لازم برای جداسازی غوزه چهار رقم پنبه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 81-94
مهشید جهانیان؛ محسن آزادبخت؛ علی اصغری؛ شهرام نوروزیه

66.

تنوع ژنتیکی برای جذب سدیم و پتاسیم و غلظت پرولین و قندهای محلول در گونه‌های زراعی پنبه (Gossypium sp.) تحت شرایط تنش شوری

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 63-77
محمد رضا رمضانی مقدم؛ اسلام مجیدی هروان؛ مهدی عزیزی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ صدیقه آناهید؛ مهدی مهدوی؛ مهدی زنگی آبادی

67.

تنوع ژنوتیپی و اجزای همبسته با عملکرد، کیفیت الیاف و هتروزیس در برخی هیبریدهای پنبه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 49-74
عمران عالیشاه

68.

رابطه بین بیماری فیزیولوژیکی پوسیدگی گلگاه (Blossom End Rot) و آلودگی میوه به کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) در مزارع گوجه فرنگی

دوره 85، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 69-76
حسین کیشانی فراهانی؛ ضرغام بی غم؛ فوزی عطیه

69.

سازگاری ضدعفونی تلفیقی بذر پنبه با ترکیبات حشره کش و قارچکش از جنبه جوانه زنی، رویش و کنترل بیماری مرگ گیاهچه

دوره 23، شماره 3، تابستان 1386، صفحه 281-296
محمود هوشیارفرد؛ تقی درویش مجنی

70.

ضریب استهلاک و کارایی مصرف تشعشع ارقام پنبه برای تراکم‎‏های مختلف کاشت در گرگان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 15-28
سید مجید عالیمقام؛ فرشید قادری فر؛ افشین سلطانی؛ امید سپهری

71.

عملکرد پنبه و برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک در مقابل روش های مختلف خاک وررزی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-74
مریم نوروزی قلی آباد؛ حسینعلی شمس آبادی؛ شهرام نوروزیه

72.

عملکرد وش و برخی صفات مرتبط در ارقام مختلف پنبه (Gossypium hirsutum L.) در شرایط گرمسار

دوره 30، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 401-420
علی نادری عارفی؛ آیدین حمیدی

73.

عوامل موثر بر واکنش سطح زیرکشت پنبه در استان گلستان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 1-16
فردیس مهرگان؛ علی کرامت زاده؛ فرشید اشراقی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی

74.

غربالگری ژنوتیپ‎ های پنبه از نظر کارایی و پاسخ به پتاسیم با استفاده از تجزیه خوشه‎ ای

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-114
عبدالرضا قرنجیکی؛ اسماعیل دردی پور؛ عمران عالیشاه؛ فرشید قادری فر

75.

کارآیی علفکش‌های دیورون، پرومترین و آلاکلر در کنترل علف‌های‌هرز پنبه (Gossypium hirsutum) رقم ساحل

دوره 77، ویژه‌‌نامه آفت کش‌ها، بهار 1388، صفحه 101-114
منصور منتظری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.