126.

تعیین کمی سطح تروفیکی سواحل جنوبی دریای خزر بر اساس پارامترهای مختلف فیتوپلانکتون (کلروفیل-آ، زی توده و تراکم)

دوره 2، پاییز 96، پاییز 1396، صفحه 53-63
آسیه مخلوق؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ محمد علی افرائی بندپی؛ مرضیه رضایی

127.

تعیین مقادیر فلزات سنگین (Cd ،Pb ،Cu ،Zn) در رسوبات بخش جنوب غربی دریای خزر

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 89-98
مرجان صادقی راد؛ غلامرضا امینی رنجبر؛ هاشم جوشیده؛ عما ارشد

128.

تعیین مناسبترین سن و وزن رها سازی بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus سواحل جنوب غربی دریای خزر براساس شاخص شوری

دوره 14، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 127-140
رضوان اله کاظمی؛ محمود بهمنی؛ محمد پورکاظمی؛ علی حلاجیان؛ سهراب دژندیان؛ باقر مجازی امیری

129.

تغییرات کمی سیلیس و دیاتومه های حوزه جنوبی دریای خزر

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1380، صفحه 63-76
حسن نصراله زاده ساروی؛ آسیه مخلوق

130.

تولید سْس از کیلکای دریای خزر به روش سنتی و صنعتی با استفاده از آنزیم ها و باکتری های پروتئولیتیک

دوره 12، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 79-94
سهراب معینی؛ انوشه کوچکیان صبور

131.

جانمایی مکان‌های مناسب برای استقرار قفس‌های پرورش ماهیان در آب‌های ایرانی دریای خزر

دوره 26، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 159-169
غلامرضا دریانبرد؛ سید محمد وحید فارابی؛ حسن فضلی

132.

جمعیت گاو ماهی شنی (pallasi (Neogobius fluviatilis در سواحل جنوب غربی دریای خزر (آبهای استان گیلان)

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 81-90
حمید عبداله پوربی ریا؛ کیوان عباسی؛ علینقی سرپناه؛ اکبر پورغلامی مقدم

133.

جنبه های زیستی و رشد کیلکای معمولی caspia Clupeonella cultriventris در دهه اخیر در سواحل ایران

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 99-109
علی اصغر جانباز؛ حسن حسن فضلی؛ محمد علی افرایی؛ غلامرضا رازقیان؛ فرامرز باقرزاده افروزی؛ کامبیز خدمتی

134.

خصوصیات تولید مثلی گاو ماهی خزری (Neogobius caspius) در آبهای جنوب غربی دریای خزر (سواحل استان گیلان)

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 87-98
علینقی سرپناه سورکوهی؛ آنی کریستیانوس؛ علی شعبانی؛ شعبانعلی نظامی؛ بهاره شعبانپور؛ چیروز بن سعد

135.

خطر شکوفایی Nodularia spumigena Mert در حوضه جنوبی دریای خزر و اثر آن روی زوپلانکتون و موجودات کف زی درمنطقه ساحلی نوشهر

دوره 1، پاییز 95، زمستان 1395، صفحه 35-46
مژگان روشن طبری؛ فاطمه سادات تهامی؛ فریبا واحدی؛ عبدالله هاشمیان

136.

دورگه گیری از ماهی قزل آلای رنگین کمان و ماهی آزاد دریای خزر

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1374، صفحه 46-53
رضا پورغلام؛ حسین نوروزی مقدم

137.

ذخایر و برخی پارامترهای جمعیتی ماهی شیپ (Acipenser nudiventris) در سواحل جنوبی دریای

دوره 13، شماره 1، بهار 1383، صفحه 171-190
مهدی مقیم

138.

ریخت شناسی و ساختار جمعیتی ماهی گل آذین (Atherina boyeri) در سواحل جنوبی دریای خزر (ساحل انزلی)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 63-78
غلامرضا قربانعلی دوست؛ امین کیوان؛ محمود رامین

139.

زیست شناسی تولید مثل، طول بلوغ جنسی و همآوری کیلکای آنچوی Svetovidov 1941) Clupeonella engrauliformis ) در سواحل ایرانی دریای خزر

دوره 20، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 21-32
علی اصغر جانباز؛ حسن فضلی؛ رضا پور غلام؛ محمد علی افرایی بندپی؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ شهرام عبدالملکی

140.

سنجش تجمع فلزات سنگین سرب ، نیکل و روی در بافتهای ماهی کفال (Liza aurata) سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 14، شماره 1، پاییز 1384، صفحه 65-78
محمد شریف فاضلی؛ بهروز ابطحی؛ آذر صباغ کاشانی

141.

سنجش جیوه در بافتهای مختلف ماهی سوف سفید (Sander lucioperca) دریای خزر

دوره 17، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 71-78
لیلا طاهری آزاد؛ عباس اسماعیلی ساری؛ کامران رضائی توابع

142.

سن، رشد و مقدار زی‌توده ماهی سفید (Rutilus frisii, Kamensky., 1901) در آب‌های ایرانی دریای خزر

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 79-87
غلامرضا دریانبرد؛ حسن فضلی؛ سید‌امین‌اله تقوی مطلق؛ غلامعلی بندانی؛ اکبر پورغلامی‌مقدم

143.

شرایط بهینه دمایی جهت ماندگاری، تولید مثل و رشد طولی پونتوگاماروس دریای خزر

دوره 19، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 141-150
لیلا یاوری؛ نادر شعبانی پور؛ بهروز حیدری

144.

شکوفایی ماکروجلبک (Cladophora glomerata) در سواحل ایرانی دریای خزر در سال 1397

دوره 3، تابستان97، تابستان 1397، صفحه 21-32
آسیه مخلوق؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ محمد علی افرائی بندپی؛ ابوالقاسم روحی؛ غلامرضا دریانبرد؛ فریبا واحدی

145.

شناسایی، پراکنش وفهرست گونه های مختلف زئوپلانکتونی درتالاب ‌انزلی ‌و نواحی ساحلی دریای خزر

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-76
جلیل سبک آرا

146.

شناسایی، تعیین تراکم و زیتوده جوامع بزرگ بی مهرگان کفزی در محل استقرار قفسهای پرورش ماهی در ساحل جنوبی دریای خزر (کلارآباد)

دوره 2، تابستان 96، تابستان 1396، صفحه 59-72
سمیرا داد؛ حجت الله جعفریان؛ سید محمد وحید فارابی؛ رحمان پاتیمار؛ ابوالقاسم روحی؛ محمد هرسیج

147.

شناسایی، تعیین فراوانی و زیتوده جوامع ماکروبنتیک در آبهای ساحلی جنوب شرقی دریای خزر (استان گلستان)

دوره 21، شماره 4، بهار 1392، صفحه 23-31
صفورا شربتی؛ رضا اکرمی؛ سعید یلقی؛ جواد میردار؛ زید احمدی

148.

شناسایی گونه های خانواده PSEUDOCUMIDAEدر جنوب شرقی دریای خزر

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1379، صفحه 49-66
مریم صالحی

149.

شناسایی و بررسی بیولوژیک گاو ماهیان سواحل استان گیلان

دوره 16، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 19-28
حسین پیری؛ امین کیوان؛ محمد پیری؛ سعید یلقی

150.

شناسایی و پراکنش فیتو پلانکتونی در مناطق مختلف تالاب انزلی و نواحی ساحلی دریای خزر

دوره 15، شماره 1، پاییز 1385، صفحه 129-150
مرضیه مکارمی؛ جلیل سبک آرا؛ طاهره کفاش محمدجانی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.