26.

بررسی اثر بیهوشی اسانس آویشن شیرازی ماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 99-106
مصطفی شریف روحانی؛ مسعود حقیقی؛ حسین عصائیان؛ غلامرضا لشتوآقایی

27.

بررسی احتمال تولید مثل طبیعی تاسماهیان حوزه جنوبی دریای خزر در رودخانه سفید رود

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1378، صفحه 69-82
بهروز فدایی؛ محمد پورکاظمی؛ شعبانعلی نظامی؛ محمود بهمنی؛ محمدرضا نوعی؛ حسین پرندآور؛ جاوید ایمانپور؛ هاشم جوشیده

28.

بررسی ارتباط بین طول چنگالی، وزن و سن با میزان جذب فلزات سنگین در بافت‌های عضله و پوست ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در نواحی جنوبی دریای خزری

دوره 28، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 57-64
علیرضا جاوید گلشن آباد؛ حسن تقوی جلودار؛ محمد امجدی؛ حسن فضلی

29.

بررسی استحکام الیاف تور بالابر مخروطی صید کیلکا قبل و بعد از استفاده

دوره 26، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-5
مبین مشک آبادی؛ سعید گرگین؛ حسن فضلی؛ علی اکبر قره آقاجی

30.

بررسی آلودگی های انگلی ماهی کلمه RUTILUS RUTILUS CASPICUSجنوب شرقی دریای خزر

دوره 10، شماره 4، بهمن و اسفند 1380، صفحه 61-74
محمود معصومیان؛ جلال ستاره؛ بابا مخیر

31.

بررسی امکان تشخیص جنسی فیل ماهی (Huso huso) یا استفاده از روش PCR-RAPD

دوره 13، شماره 1، بهار 1383، صفحه 149-162
سعید کیوان شکوه؛ محمد پورکاظمی؛ محمدرضا کلباسی

32.

بررسی انگلهای کرمی دستگاه گوارش گاوماهی عمق زی (Neogobius bathybius) در سواحل جنوب غربی دریای خزر

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 165-172
جواد دقیق روحی؛ مسعود ستاری

33.

بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی کفال اوراتوس (Liza aurata)در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1377، صفحه 41-56
حسن فضلی

34.

بررسی برخی عناصر فلزی (Al, V, Ni, Zn, Tl, Sn) در بافت‌های مختلف ماهی کفال طلایی (Liza aurata) و ارتباط آن با جنسیت و شاخص‌ وزن و طولی

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 37-46
محمد بهروز؛ مهرنوش نوروزی

35.

بررسی بقاء، رشد و تولید مثل دوجورپایان حوزه آبخیز دریای خزر در شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، بهار 97، بهار 1397، صفحه 1-11
علیرضا میرزاجانی؛ مصطفی صیادرحیم؛ مهدی مرادی چافی

36.

بررسی بیوسیستماتیک گونه های جنس Alosa در سواحل استان های مازندران و گلستان

دوره 13، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 13-26
محمدعلی افرایی بندپی؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ علی سلمانی؛ حسینعلی خوشباور رستمی

37.

بررسی پارامترهای خونی و سرمی ماهی کفال طلایی دریای خزر (Liza aurata)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 88-96
فاطمه کاردل؛ شیلا میدظهیر؛ فرزانه میرزاپور؛ مریم آخوندیان

38.

بررسی پراکنش، تراکم و زی توده بزرگ موجودات بنتیکی در محل استقرار پرورش ماهی در قفس در سواحل جنوبی دریای خزر (آبهای مازندران-کلارآباد)

دوره 25، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 91-102
فرخ پرافکنده حقیقی؛ محمد علی افرائی بندپی؛ عبدالله سلیمانی رودی

39.

بررسی پراکنش زئوپلانکتونها در حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 12، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 83-96
مژگان روشن طبری؛ کبری تکمیلیان؛ جلیل سبک آرا؛ ابوالقاسم روحی؛ محمد تقی رستمیان

40.

بررسی پراکنش گروههای عمده فیتوپلانکتونی حوضه جنوبی دریای خزر با تاکید بر کریزوفیتا (دیاتومه ها) و پیروفیتا (دوتاژکداران) (1375)

دوره 12، شماره 1، بهار 1382، صفحه 103-116
علی گنجیان؛ آسیه مخلوق

41.

بررسی پراکنش و زی توده کوماسه (Pseudocumidae) در سواحل جنوب غربی دریای خزر (حوضه آبهای گیلان)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 29-40
سیامک باقری؛ شهرام عبدالملکی

42.

بررسی تراکم ذخیره‌سازی میگو پاسفید Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) در پرورش با آب لب‌شور دریای خزر

دوره 26، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 65-75
حسن فضلی؛ غلامرضا دریانبرد

43.

بررسی تراکم ،زیتوده و پراکنش شانه دار مهاجم leidyi Mnemiopsis درآبهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر (بهار 1381)

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 169-174
مهدی مقیم؛ ابوالقاسم روحی

44.

بررسی تراکم و پراکنش گروههای عمده فیتوپلانکتونهای حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1377، صفحه 95-107
علی گنجیان؛ سید عباس حسینی؛ علیرضا کیهان ثانی؛ معصومه خسروی

45.

بررسی تغذیه Mnemiopsis leidyi از زئوپلانکتونهای دریای خزر

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 35-46
سیامک باقری؛ علیرضا میرزاجانی؛ مرضیه مکارمی؛ علی اصغر خانی پور

46.

بررسی تغذیه طبیعی تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 17، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 19-26
جاوید ایمانپور نمین؛ صنم حیدری؛ فاطمه منصف راد؛ هاشم جوشیده

47.

بررسی تغذیه کیلکای معمولی در حوضه جنوبی دریای خزر(سواحل استان مازندران)

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 79-88
مژگان روشن طبری؛ نوربخش خداپرست؛ فریبا واحدی؛ محمدتقی رستمیان

48.

بررسی تغییرات برخی از خصوصیات زیستی و تولید مثلی کیلکای چشم درشت 1877, Clupeonella grimmi Kessleri سواحل ایرانی دریای خزر

دوره 1، زمستان 95، زمستان 1395، صفحه 61-72
علی اصغر جانباز؛ حسن فضلی؛ کامبیز خدمتی؛ محمد علی افرایی بندپی؛ غلامرضا دریانبرد؛ غلامرضا رازقیان؛ رجب راستین

49.

بررسی تغییرات بیوماس و تراکم سیانوفیتا در فصول مختلف در حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 12، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 153-166
آسیه مخلوق؛ حسن نصراله زاده ساروی

50.

بررسی تغییرات تعداد و اندازه سلولهای کلراید آبششی و میزان تلفات بچه آزاد ماهیان دریای خزر ( Sahbo trutta caspius Kessler , 1877 ) با اوزان گوناگون در شوری های مختلف آب

دوره 15، شماره 3، زمستان 1385، صفحه 119-128
بابک عطائی مهر؛ باقر مجازی امیری؛ حسین عبدالحی؛ علیرضا میرواقفی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.