1.

اثربخشی اقتصادی-اجتماعی: تحول چشمگیر اقتصادی ناشی از اجرای برنامه اصلاح ارقام گندم نان آبی طی دو دهه اخیر

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 10-11
هرمز اسدی

2.

اثربخشی اقتصادی تحقیقات به نژادی ارقام گندم دوروم در کشور

دوره 2، شماره 5، پاییز 1398، صفحه 6-7
هرمز اسدی؛ توحید نجفی میرک؛ علیرضا نیکویی؛ اله رحمانی؛ مهرنوش میرزایی؛ مظفر روستایی؛ صفت ابراهیم زارع؛ بهروز حسن پور؛ عادل نعمتی؛ لادن شفیعی بافتی؛ حسین مرادی؛ سید حیدر صیدزاده؛ وحید یعقوبی

3.

نقش تحقیقات به نژادی ذرت در رونق تولید و آثار اقتصادی آن در ایران

دوره 2، شماره 6، زمستان 1398، صفحه 6-7
هرمز اسدی؛ علیرضا نیکویی؛ صفت اله رحمانی؛ مهرنوش میرزایی بافتی؛ حسن علیپور؛ سید احمد محدث حسینی؛ نورمحمد آبیار؛ حسن اسدپور؛ علی شهنوازی؛ بهروز حسن پور؛ عادل نعمتی؛ لادن شفیعی بافتی؛ حسین مرادی؛ بهروز توپچی؛ سید حیدر صیدزاده؛ وحید یعقوبی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.