26.

بررسی مقدماتی اثرات عوامل مخرب دریایی بر روی هفت گونه چوبی در سواحل بندرعباس

دوره 7، 17- شماره 300، پاییز 1381، صفحه 57-72
حبیب الله عرب تبار فیروزجایی؛ علی رضانژاد؛ عبدالرحمن حسین زاده

27.

بررسی همبستگی ابعاد الیاف و جرم مخصوص با میزان رویش قطری و سن در چوب اکالیپتوس E.camaldulensis Dehnh

دوره 19، شماره 1، بهار 1383، صفحه 69-98
سعید مهدوی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ حسین فامیلیان؛ مسعود رضا حبیبی

28.

بررسی و تعیین ویژگیهای خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی بازده بالا از باگاس

دوره 5، 10- شماره 232، تابستان 1379، صفحه 1-90
کامیار صالحی؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده

29.

بررسی وِزگیهای کاربردی خمیر کاغذ کرافت از چوب کاج الداریکا

دوره 3، 5- شماره 182، تابستان 1377، صفحه 1-64
فرداد گلبابائی؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ سید جواد سپیده دم؛ امیر نوربخش

30.

بررسی ویژگیهای تخته تراشه چوب از ضایعات روکش راش

دوره 3، 4- شماره 181، بهار 1377، صفحه 156-212
مسعود رضا حبیبی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی

31.

بررسی ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از چوب تولیدی صنوبر در دوره کوتاه مدت بهره برداری سه ساله

دوره 3، 7- شماره 199، زمستان 1377، صفحه 46-89
عبدالرحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی

32.

بررسی ویژگیهای چوب اکالیپتوس میکروتکا برای کاغذسازی

دوره 5، 13- شماره 255، زمستان 1379، صفحه 43-107
عباس فخریان روغنی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی

33.

بررسی ویژگیهای چوب سه گونه گز درختی (T. meyer, T. aphylla, T stricta)

دوره 2، 2- شماره 166، 1376، صفحه 152-188
عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری؛ حسین فامیلیان؛ سعید مهدوی؛ سید جواد سپیده دم

34.

بررسی ویژگیهای خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس در دو رویشگاه زاغمرز و فارس

دوره 3، 5- شماره 182، تابستان 1377، صفحه 65-148
سید جواد سپیده دم؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی

35.

بررسی ویژگیهای صوتی چوب

دوره 2، 3 - شماره 174، پاییز 1376، صفحه 1-131
امیر نوربخش؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری

36.

بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی گونه ممرز از رویشگاه ویسر مازندران

دوره 5، 9- شماره 225، بهار 1379، صفحه 109-149
عبدالرحمن حسین زاده؛ نوشین طغرایی؛ فرداد گلبابائی

37.

تاثیر حرارت بر اسیدیته چوب در فرآیند ساخت تخته خرده چوب

دوره 18، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 39-62
ابوالفضل کارگرفرد؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی؛ رضا حاجی حسنی

38.

تاثیر عوامل محیطی بر تولید چوب و لیگنینی شدن در گونه اکالیپتوس کاملدولنسیس رشد یافته در خوزستان

دوره 18، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 1-38
نوشین طغرایی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ داوود پارساپژوه؛ فرداد گلبابائی

39.

تاثیر گرادیان رطوبت کیک خرده چوب بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب

دوره 20، شماره 1، بهار 1384، صفحه 95-110
ابوالفضل کارگرفرد؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری؛ امیر نوربخش

40.

تاثیر ویژگیهای الیاف باگاس بر کیفیت تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)

دوره 7، 16- شماره 293، تابستان 1381، صفحه 29-55
مسعود رضا حبیبی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی؛ جواد سپیده دم؛ سعید مهدوی

41.

تغییرات ویژگیهای مهندسی چوب گونه راش در جنگلهای اسالم (گیلان)

دوره 6، 14-شماره 272، پاییز 1380، صفحه 1-26
عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ امیر نوربخش؛ حسین حسینخانی

42.

تغییرات ویژگیهای مهندسی چوب گونه ممرز (Carpinus betulus l) در سه منطقه ارتفاعی جنگلهای اسالم (گیلان)

دوره 6، 15-شماره 278، پاییز 1380، صفحه 33-60
فرداد گلبابائی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش؛ حسین حسینخانی؛ عباس فخریان روغنی

43.

خصوصیات خمیر کاغذ CMP و APMP چوب توسکای قشلاقی

دوره 20، شماره 1، بهار 1384، صفحه 65-94
عباس فخریان روغنی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی

44.

خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و آناتومیکی صنوبر دلتوئیدس کلن 77.51

دوره 6، 15-شماره 278، پاییز 1380، صفحه 1-17
عباس فخریان روغنی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی

45.

خصوصیات لیگنین زدایی و کاغذسازی چوب صنوبر دلتوئیدس کلن 51/77 در سه دوره بهره برداری

دوره 7، 16- شماره 293، تابستان 1381، صفحه 1-28
عباس فخریان روغنی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی

46.

خواص چوب ارس Juniperus exelsa در محدوده ایرانی - تورانی

دوره 6، 15-شماره 278، پاییز 1380، صفحه 20-31
نوشین طغرایی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ خشایار کی موسی

47.

ساخت تخته خرده چوب با استفاده از ضایعات پشت لای چوب راش

دوره 20، شماره 1، بهار 1384، صفحه 111-132
امیر نوربخش؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ کاظم دوست حسینی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ مازیار رادکیان

48.

طراحی و ساخت تراورسهای دو لنگه و مقایسه آنها با تراورسهای معمولی

دوره 5، 12- شماره 251، زمستان 1379، صفحه 39-72
حبیب الله عرب تبار؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ علی رضانژاد؛ قنبر ابراهیمی

49.

مقایسه اثر مواد لیگنوسلولزی در سطوح مختلف انیدریدمالئیک پلی پروپیلنی (MAPP) در چند سازه های الیاف و آرد چوب / پلی پروپیلن

دوره 19، شماره 1، بهار 1383، صفحه 49-68
امیر نوربخش؛ Bohuslav V.Kokta؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری؛ ابوالفضل کارگرفرد

50.

مقایسه بیومتری الیاف و میزان ترکیبهای شیمیایی نی Phragmites australis از نظر کاغذسازی

دوره 6، 14-شماره 272، پاییز 1380، صفحه 73-109
سعید مهدوی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ عباس فخریان روغنی؛ مسعود رضا حبیبی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.