1.

بررسی جایگاه حفاظتی گونه‌ای نادر به نام Smirnovia turkestana در ایران

دوره 3، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 108-117
حسین بتولی؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی

2.

بررسی جایگاه حفاظتی گونه انحصاری (Kaviria zehzadii) در ایران

دوره 3، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 96-100
نرجس عزیزی؛ حسن امیرآبادی زاده؛ زیبا جم‌زاد

3.

جایگاه حفاظتی دو گونه از جنس (Amaryllidaceae) Allium در ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 101-105
آزاده اخوان روفیگر؛ علی باقری؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی

4.

جایگاه حفاظتی گونه Leutea avicennae Mozaff در ایران

دوره 4، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 81-86
کیوان صفی خانی؛ زیبا جم‌زاد

5.

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus safavii Podlech & Maassoumi

دوره 4، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 89-93
ناصر کاسبی؛ محمدعلی قهرمانی؛ حمیده فخر رنجبری؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی

6.

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Scutellaria xylorrhiza در ایران

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 107-112
محمدتقی فیضی؛ مسعود برهانی؛ زیبا جم‌زاد

7.

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری ارونه یزدی (Hymenocrater yazdianus Rech. f.) در ایران

دوره 4، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 103-108
علی میرحسینی؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.