1.

برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از اطلاعات آب و هوایی، خصوصیات گیاه (مرتع) و خاک به کمک برنامه نرم‌افزارCropwat 8.0 (مطالعه موردی: منطقه استپی استان مرکزی ایران، ایستگاه رودشور)

دوره 19، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-16
علی احسانی؛ حسین ارزانی؛ مهدی فرحپور؛ حسن احمدی؛ محمد جعفری؛ مرتضی اکبر زاده

2.

بررسی پایداری اجتماعی و اکولوژیکی شیوه های مختلف بهره برداری از مراتع (مطالعه موردی: حوزه سد امیرکبیر)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 82-93
میر منصور خلیقی؛ نعمت ا... خلیقی؛ مهدی فرحپور

3.

بررسی روند تغییرات مراتع در یک دوره 5 ساله در استان یزد

دوره 12، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 263-286
حسین ارزانی؛ جلال عبداللهی؛ مهدی فرحپور؛ مژگان السادات عظیمی؛ علی اشرف جعفری؛ محمود معلمی

4.

بررسی روند تغییرات وضعیت مراتع استپی استان اصفهان در یک دوره هشت‌ساله

دوره 17، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-20
مسعود برهانی؛ حسین ارزانی؛ زهرا جابرالانصار؛ مژگان السادات عظیمی؛ مهدی فرحپور

5.

بررسی قابلیت داده‌های سنجنده های TM و ETM+ در برآورد پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک - مطالعه موردی استان مرکزی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 320-347
حسین ارزانی؛ سید حسن کابلی؛ حمید رضا میرداوودی؛ مهدی فرحپور

6.

بررسی گردش دام در مرتع با استفاده از روش های ارزیابی چند معیاره مکانی ( SMCE) در محیط GIS (مطالعه موردی: منطقه جاشلوبار سمنان )

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 471-485
حسام الدین خالصی؛ مهدی فرحپور؛ حسین ارزانی؛ بابک نعیمی

7.

تأثیر شرایط اقلیمی بر تولید علوفه مراتع در منطقه استپی اخترآباد ساوه

دوره 14، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 249-260
علی احسانی؛ حسین ارزانی؛ مهدی فرحپور؛ حسن احمدی؛ محمد جعفری؛ عادل جلیلی؛ حمید رضا میرداودی؛ حمیدرضا عباسی؛ مژگان السادات عظیمی

8.

تعیین شایستگی منابع آب برای چرای شتر با استفاده از GIS

دوره 14، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 513-523
سید اکبر جوادی؛ حسین ارزانی؛ علی سلاجقه؛ مهدی فرحپور؛ قوام الدین زاهدی

9.

تعیین مراتع مناسب برای کنترل بیولوژیکِ فرسایش خاک با استفاده از سامانه تصمیم یار‌مکانی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 261-270
علی اکبر جمالی؛ جمال قدوسی؛ مهدی فرحپور

10.

روند تغییرات پوشش گیاهی و تولید در مراتع استان مازندران طی یک دوره 4 ساله (1384-1381)

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 203-220
حسن قلیچ نیا؛ حسین ارزانی؛ محمد اکبرزاده؛ مهدی فرحپور؛ مژگان‌السادات عظیمی

11.

روند تغییرات پوشش گیاهی و تولید مراتع در استان مرکزی طی یک دوره 5 ساله (1377-1381)

دوره 12، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 409-436
حسین ارزانی؛ حمیدرضا میرداودی؛ مهدی فرحپور؛ مژگان السادات عظیمی؛ سیدحسن کابلی؛ عباسعلی سندگل؛ مرتضی اکبرزاده؛ ولی الله مظفریان

12.

کاربرد مدل SWAT در شبیه سازی تولید گیاه درمنه در مراتع استپی و نیمه استپی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله رود)

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 336-346
مژگان‌سادات عظیمی؛ غلامعلی حشمتی؛ مهدی فرحپور؛ عبدالرضا بهره‌مند

13.

مقایسه اثر استفاده از مواد جاذب رطوبت و مالچ های غیر نفتی با مالچ های نفتی بر جوانه زنی گیاهان و تثبیت شن های روان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 121-134
مهدی فرحپور؛ فتح اله غیور؛ حسین شرباف؛ علی یوسفی زادهContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.