1.

ارزیابی الگوی پراکنش مکانی گونه‌های درختی و درختچه‌ای در جنگل‌های زاگرس مرکزی (پژوهش موردی: ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 175-187
یوسف عسکری؛ علی سلطانی؛ هرمز سهرابی

2.

ارزیابی توان گیاه‌پالایی کادمیم در بافت‌های مختلف خاک توسط گونه‌های اقاقیا (Robinia pseoudoacacia L.)، زبان‌گنجشک (Fraxinus rotundifolia Miller) و سرو نقره‌ای (Cupressus arizonica Greene)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 617-625
یحیی خداکرمی؛ انوشیروان شیروانی؛ ژیرار واردانیان؛ هرمز سهرابی

3.

الگوی پراکنش مکانی گونه‌های چوبی ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق، اردل

دوره 22، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-38
هرمز سهرابی

4.

برآورد حجم پسماند چوبی درشت کف جنگل با استفاده از نمونه‌برداری با احتمال به نسبت اندازه

دوره 23، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 222-233
سمیه ایزدی؛ هرمز سهرابی

5.

برآورد فاکتور زی‌توده اندام‌های مختلف و فاکتور تعمیم زی‌توده صنوبر دلتوئیدس، توسکا ییلاقی و دارتالاب در جنگل‌های دست‌کاشت منطقه کلوده آمل

دوره 22، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 540-549
جمشید اسلام دوست؛ هرمز سهرابی؛ سیدمحسن حسینی؛ بهرام ناصری

6.

برآورد موجودی حجمی جنگل با استفاده از شاخص‌های بافتی تصاویر هوایی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 306-297
هرمز سهرابی؛ سیدمحسن حسینی؛ محمود زبیری

7.

بررسی تنوع گونه‌های گیاهی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافیکی در منطقه جنگلی ده سرخ، جوانرود، استان کرمانشاه

دوره 13، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 294-279
هرمز سهرابی؛ مسلم اکبری نیا

8.

تعداد مناسب نمونه برای برآورد تاج‌بارش تک‌‌درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii) در جنگل‌های زاگرس

دوره 22، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 574-584
امید فتحی زاده؛ پدرام عطارد؛ هرمز سهرابی

9.

روابط آلومتریک به‌منظور برآورد زیتوده چهار گونه صنوبر در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 21، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 517-528
محمدکاظم پارساپور؛ هرمز سهرابی؛ علی سلطانی؛ یعقوب ایرانمنش

10.

زی‌توده و اندوخته کربن روی‌ زمینی در دو فرم رویشی بلوط‌ ایرانی (Quercus brantii Lindl) در جنگل‌های لردگان استان چهارمحال و بختیاری

دوره 22، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 749-762
یعقوب ایران منش؛ خسرو ثاقب طالبی؛ هرمز سهرابی؛ سیدغلامعلی جلالی؛ سیدمحسن حسینی

11.

معادلات آلومتریک برای برآورد اندوخته کربن رو و زیر زمین چهار گونه درختی پهن‌برگ و سوزنی‌برگ

دوره 20، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 492-981
سیاوش بختیاروند بختیاری؛ هرمز سهرابی

12.

معادلات آلومتریک زی‌توده و اندوخته کربن بذر بلوط ایرانی (Quercus brantti) و تعیین عناصر غذایی آن در جنگل‌های لردگان استان چهارمحال و بختیاری

دوره 20، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 564-551
یعقوب ایران‌منش؛ سید غلامعلی جلالی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ سید محسن حسینی؛ هرمز سهرابی

13.

مقایسه پنج روش نمونه‌برداری فاصله‌ای برای برآورد ویژگی‌های کمی در جنگلهای زاگرس

دوره 21، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 316-328
یوسف عسکری؛ محمود زبیری؛ هرمز سهرابی

14.

نتایج مقدماتی استفاده از روش نمونه‌برداری شاخسار تصادفی به‌منظور برآورد زی‌توده اندام‌های هوایی درختان دست‌کاشت توت و اقاقیا در منطقه فولاد مبارکه

دوره 19، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 571-562
سیاوش بختیاروند بختیاری؛ هرمز سهرابیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.