1.

1) اقتصاد مقاومتی، چالش رویکردها و سرنوشت منابع طبیعی کشور، 2) اهمیت انتشار دی اکسید کربن در تغییر اقلیم

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 81-81
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری

2.

1) توسعه راه‌آهن و حمل و نقل هوایی، رویکرد جدی برای توسعه کشور؛ 2) اهمیت استراتژی های مقیاسی در تدوین برنامه راهبردی تغییر اقلیم؛ 3) ضرورت استفاده از ارقام و ژنوتیپ‌های مناسب گل محمدی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 88-89
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری؛ فاطمه سفیدکن

3.

1) توسعه گردشگری کلید حل معضل بیکاری؛ 2) موافقت‌نامه پاریس و تصمیم آمریکا؛ 3) چرا توسعه کشت گیاهان دارویی در کشور سرعت لازم را ندارد؟

دوره 2، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 94-95
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری؛ فاطمه سفیدکن

4.

1) دو رویکرد متفاوت به نیروی انسانی تحصیل‌کرده؛ فرصت یا تهدید؟!؛ 2) "تغییر اقلیم، گرمایش جهانی و تنوع زیستی"؛ 3) پنج گیاه دارویی راهبردی کشور و روش‌های توسعه آنها؛ قسمت سوم: شیرین‌بیان

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 94-95
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری؛ فاطمه سفیدکن

5.

1) "زمان" متغیر بزرگ در ماتریس رشد و توسعه 2) تغییر اقلیم و نقش کلیدی جنگل و مدیریت جنگل 3) نقش علم فتوشیمی در اقتصاد گیاهان دارویی

دوره 3، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 90-91
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری؛ فاطمه سفیدکن

6.

1)فاکتور جمعیت و پدیده بحران آب در ایران، 2) مدل های اقلیمی به زبان ساده

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 107-107
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری

7.

استرس آب و راهبرد توسعه (قسمت سوم)، تغییر اقلیم و نقش مردم

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 101-101
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری

8.

"تنفس" و "استراحت" و یا "بکارگیری معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل"

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 10-15
مصطفی جعفری

9.

ضرورت نگاهی استراتژیک به تحقیق و تولید بذر و نهال جنگلی

دوره 3، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 12-16
مصطفی جعفری


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.