1.

ارزیابی مقاومت برخی ژنوتیپ‌های بادمجان (Solanum melongena L.) به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی (Verticillium dahlia) در شرایط گلخانه

دوره 34، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 307-321
خدیجه حافظ اشترکان؛ مرضیه قنبری جهرمی؛ داریوش شهریاری

2.

واکنش تعدادی از ژنوتیپ‌های نخود نسبت به نژادهای قارچAscochyta rabiei عامل بیماری سوختگی آسکوکیتایی (Ascochyta blight) در گلخانه

دوره 32، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 479-492
داریوش شهریاری؛ محمد ترابی؛ سمیه کنگرلو

3.

واکنش هیستوپاتولوژیکی ارقام مقاوم و حساس خیار نسبت به قارچ عامل پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum

دوره 27، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 375-391
داریوش شهریاری؛ الهام مولوی؛ حشمت‌اله امینیان؛ حسن‌رضا اعتباریان


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.