1.

اثرات برخی از عوامل بیوشیمیایی بر فعالیت آنزیم تریپسین روده و ضمائم پیلوریک کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) برای جلوگیری از پدیده هضم دیواره شکمی در محیط in vitro

دوره 20، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 53-62
عباس زمانی؛ مسعود رضائی؛ رسول مدنی

2.

استخراج و خالص سازی آنزیم تریپسین از روده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) و محاسبه ی پارامترهای سینتیکی و نیمه عمر آن

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 101-110
زهره حاسبی؛ علی معتمدزادگان؛ رسول مدنی؛ عباس زمانی

3.

اندازه گیری و مقایسه سطح فعالیت برخی آنزیمهای گوارشی در لاروماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل آلای رنگین کمان در مرحله شروع تغذیه خارجی

دوره 16، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 73-80
عباس زمانی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ رسول مدنی؛ مهرداد فرهنگی؛ امیر سعید ویلکی

4.

بررسی اثر جایگزینی پودر ماهی با آکوپرو ( کنجاله سویای فرآوری شده) بر عملکرد رشد و فعالیت آنزیم‌های گوارشی در بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 47-59
فاطمه موحدراد؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ عباس زمانی؛ حامد کلنگی

5.

بررسی عملکرد رشد و میزان فعالیت آنزیم‌های پروتئازی بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین تک یاخته

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 103-115
عباس زمانی؛ مریم خواجوی

6.

بررسی کیفیت شیمیایی و باکتریایی سوریمی تهیه شده از ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) حاوی عصاره پونه (Mentha pulegium) طی نگهداری در یخچال (°C 1±4)

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 23-34
عباس زمانی؛ آناهیتا غفاری

7.

مقایسه فعالیت برخی آنزیمهای گوارشی در معده ، ضمائم پیلوریک و روده ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 15، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 29-36
عباس زمانی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ رسول مدنی؛ علی جوهری؛ محمدرضا کلباسی؛ مهرداد فرهنگی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.