1.

بررسی اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خاک در مراتع سیساب بجنورد

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 243-255
مریم حیدریان آقاخانی؛ علی اصغر نقی‌پور برج؛ حسین توکلی

2.

بررسی برخی از نیازهای بوم شناختی Ammodendron persicum

دوره 13، شماره 1، بهار 1385، صفحه 39-47
حسین توکلی؛ امر علی شاهمرادی؛ علی اصغر پاریاب؛ عباسعلی فرهنگی

3.

بررسی تاثیر شدتهای مختلف چرایی و چرای استراحتی بر تولید و تراکم بروموس Bromus tomentellus در مراتع استان خراسان شمالی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 69-73
حسین توکلی؛ عباسعلی سند گل؛ یوسف علی گریوانی

4.

بررسی تغییرات پوشش گیاهی حوزه آبخیز سد امیرکبیر در یک دوره 20 ساله

دوره 14، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 185-203
بهرام محمدی‌گلرنگ؛ محسن محسنی‌ساروی؛ بهروز ملک پور؛ منصور مصداقی؛ جان اسکوارز؛ حسین توکلی؛ محمدرضا سعید افخم‌الشعرا

5.

پایش پوشش گیاهی مراتع نیمه‌استپی در شمال شرق ایران

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 231-243
محمد زادبر؛ حسین ارزانی؛ مژگان‌ عظیمی؛ ولی ا.. مظفریان؛ قنبر علی شاد؛ فریده ثقفی‌خادم؛ حسین توکلی؛ حسن امیر آبادی زاده؛ سمیه ناصری

6.

تأثیر شدت چرا بر میزان ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی در مراتع نیمه‌خشک (مطالعه موردی: مراتع سیساب بجنورد)

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 375-385
علی اصغر نقی‌پور برج؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ حسین توکلی؛ مریم حیدریان آقاخانی

7.

مقایسه خصوصیات گیاهی و مواد آلی خاک در شرایط قرق و چرا (مطالعه موردی مراتع حومه مشهد)

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 416-423
حسین توکلی؛ حسین یشتی؛ علیرضا خداشناس


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.