1.

ایران، گنجینه درختان کهن‌سال

دوره 2، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 42-55
مصطفی خوشنویس؛ محمد متیتی‌زاده؛ انوشیروان شیروانی؛ مریم تیموری

2.

ارس‌های کهنسال ایران

دوره 2، شماره 5، پاییز 1396، صفحه 20-35
مصطفی خوشنویس؛ محمد متینی‌زاده؛ انوشیروان شیروانی؛ مریم تیموری

3.

استفاده از میکروارگانیسم‌ها برای کاهش بیابان‌‌زایی

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 107-107
مریم تیموری

4.

بنه‌های کهن‌سال ایران

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 43-50
مصطفی خوشنویس؛ محمدحسین صادق‌‌زاده حلاج؛ محمد متینی‌زاده؛ شهرام احمدی؛ مریم تیموری؛ انوشیروان شیروانی

5.

رابطه میان شیمی ترشحات ریشه و ساختار جمعیت میکروبی ریزوسفر

دوره 4، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 94-94
مریم تیموری

6.

سروهای کهن‌سال ایران (بخش اول)

دوره 3، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 44-59
مصطفی خوشنویس؛ محمدحسین صادق‌زاده حلاج؛ محمد متینی زاده؛ شهرام احمدی؛ انوشیروان شیروانی؛ مریم تیموری

7.

گردوهای کهن‌سال ایران (بخش اول)

دوره 3، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 30-45
مصطفی خوشنویس؛ محمد متینی‌زاده؛ مریم تیموری؛ انوشیروان شیروانی

8.

نوش‌های کهنسال ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 48-64
مصطفی خوشنویس؛ محمد متینی زاده؛ انوشیروان شیروانی؛ مریم تیموری؛ کمال غوث؛ حسن تعویذی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.