1.

اثر استیلاسیون برجذب آب و ثبات ابعادی کاغذ ساخته شده

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 99-108
دلارام درخشنده؛ بهبود محبی؛ سعید مهدوی

2.

اثر زمان بخارزنی، زمان پرس و مقدار چسب بر کیفیت تخته فیبر نیمه‌سنگین (MDF)

دوره 25، شماره 1، بهار 1389، صفحه 11-21
مسعود رضا حبیبی؛ حسین حسینخانی؛ سعید مهدوی؛ فرداد گلبابائی

3.

اثر گونه چوبی بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب

دوره 26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 58-71
مسعود رضا حبیبی؛ حسین حسینخانی؛ سعید مهدوی؛ سید جواد سپیده دم

4.

ارزیابی اثرات پالایش بر ویژگی‌های کاغذ شفاف ساخته شده از الیاف باگاس

دوره 29، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 484-492
فرزانه شیرعلیزاده؛ محمد آزادفلاح؛ علی عبدالخانی؛ محمد لایقی؛ سعید مهدوی

5.

ارزیابی افزودن نانوفیبر سلولزی برای تقویت خمیرکاغذ کرافت پربازده صنوبر دلتوئیدس رقم 55-69

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 606-617
صالح قهرمانی؛ سحاب حجازی؛ سعید مهدوی

6.

ارزیابی تولید انرژی حرارتی و کربن فعال از پیت باگاس

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 181-193
فاطمه جدیدیان؛ محمد طلایی‌پور؛ سعید مهدوی؛ امیرهومن حمصی

7.

بررسی ابعاد الیاف، ترکیب شیمیایی و تولید خمیرکاغذ سودا از ساقه سورگم

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 34-43
سعید مهدوی؛ مسعود رضا حبیبی

8.

بررسی اثر رنگبری بدون کلر قبل و بعد از پالایش بر ویژگی‌های خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 510-521
مجتبی گلی؛ مجید ذبیح زاده؛ سعید مهدوی؛ حسن صادقی فر

9.

بررسی اثر زمان پرس و مقدار رزین بر ویژگیهای تخته فیبر نیمه‌سنگین (MDF) ساخته شده از کلش برنج

دوره 22، شماره 1، بهار 1386، صفحه 51-61
مسعود رضا حبیبی؛ حسین حسینخانی؛ سعید مهدوی

10.

بررسی اختلاط جوب صنوبر لرزان با دو گونه جنگلی بومی پهن‌برگ برای تولید خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 662-673
مجتبی گلی؛ قاسم اسدپور؛ سعید مهدوی؛ عبدالله بریمانی

11.

بررسی امکان استفاده از خمیر سودای پوست کنف بجای خمیر الیاف بلند وارداتی در بهبود کیفیت کاغذ حاصل از خمیر سودای باگاس

دوره 23، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 157-168
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ افشین توسلی؛ سعید مهدوی

12.

بررسی امکان تهیه تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) از الیاف نی

دوره 19، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 225-242
مسعود رضا حبیبی؛ سعید مهدوی؛ حسین حسینخانی؛ سید جواد سپیده دم

13.

بررسی تأثیر شکل و اندازه نرمه خمیر کاغذ مکانیکی بر ویژگیهای کاغذ

دوره 26، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 605-621
امیر محسن ناظری؛ محمد طلایی پور؛ سعید مهدوی

14.

بررسی تاثیر مقدار رزین و زمان پرس بر کیفیت تخته فیبر با (MDF) دانسیته متوسط

دوره 18، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 77-88
مسعود رضا حبیبی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ حسین حسینخانی؛ سعید مهدوی

15.

بررسی تولید خمیر کاغذ از کاه گندم به روش حلال آلی

دوره 3، 6- شماره 183، پاییز 1377، صفحه 78-160
سعید مهدوی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری؛ حسین رسالتی؛ عباس فخریان روغنی

16.

بررسی تولید خمیرکاغذ روزنامه از کاه گندم و ویژگی‌های آن

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 320-329
افشین ویسی؛ سعید مهدوی؛ محمد طلایی پور

17.

بررسی قابلیت استفاده از کلش برنج در صنایع کاغذ

دوره 3، 6- شماره 183، پاییز 1377، صفحه 1-77
علاس فخریان؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ سعید مهدوی

18.

بررسی مقایسه ای ابعاد فیبر چوب تنه با شاخه گونه ممرز (.Carpinus berulus L)

دوره 19، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 243-254
سعید مهدوی؛ مسعود رضا حبیبی

19.

بررسی مقایسه ای تولید خمیر کاغذ از نی P.australis

دوره 21، شماره 1، بهار 1385، صفحه 43-51
سعید مهدوی؛ مسعود رضا حبیبی؛ کامیار صالحی؛ حسین فامیلیان؛ حسین کرمانیان

20.

بررسی مقایسه ای ویژگیهای آناتومی، فیزیکی و شیمیایی چوب کنار دون ریز در دو منطقه از استان بوشهر

دوره 18، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 109-133
حسین فامیلیان؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ محمد حسن عصاره؛ سعید مهدوی؛ سید موسی صادقی؛ کامیار صالحی

21.

بررسی همبستگی ابعاد الیاف و جرم مخصوص با میزان رویش قطری و سن در چوب اکالیپتوس E.camaldulensis Dehnh

دوره 19، شماره 1، بهار 1383، صفحه 69-98
سعید مهدوی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ حسین فامیلیان؛ مسعود رضا حبیبی

22.

بررسی ویژگیهای چوب سه گونه گز درختی (T. meyer, T. aphylla, T stricta)

دوره 2، 2- شماره 166، 1376، صفحه 152-188
عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری؛ حسین فامیلیان؛ سعید مهدوی؛ سید جواد سپیده دم

23.

بررسی ویژگیهای خمیر کاغذ اتانل- قلیا و با خمیر کاغذ کرافت و سودای تهیه شده از کاه گندم

دوره 21، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 105-114
سعید مهدوی؛ مسعود رضا حبیبی؛ حسین کرمانیان

24.

بررسی ویژگیهای خمیرکاغذ تولید شده به روش سودا-آنتراکینون از ساقه کلزا

دوره 24، شماره 1، بهار 1388، صفحه 69-79
سید محمد مظهری موسوی؛ سعید مهدوی؛ سید ضیاء الدین حسینی؛ حسین رسالتی؛ حسین یوسفی

25.

بررسی ویژگی‌های مکانیکی چندسازه پلی‌اتیلن سنگین بازیافتی و پسماند تولید فورفورال از باگاس

دوره 30، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 376-387
حسین احمدی؛ امیرهومن حمصی؛ سعید مهدوی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.