1.

اثر پرایمینگ و فرسودگی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت و تحرک ذخایر بذر لوبیا چیتی (Phaseolus Vulgaris L.) رقم صدری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 19-32
طیبه سعادت؛ محمد صدقی؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ رئوف سیدشریفی؛ رقیه شیخ بگلو

2.

بررسی اثر اسید سالیسیلیک(SA (و جیبرلیک اسید(GA3 (بر شاخصهای جوانهزنی و تنظیم آنزیمهای آنتی اکسیدانی بذر تحت شرایط پیری تسریع شده در آفتابگردان ( Helianthus (annuus

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 31-40
معصومه اسدی آقبلاغی؛ امید انصاری؛ محمد صدقی

3.

بررسی اثر پرایمینگ بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 تحت تنش خشکی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 185-198
سیده رقیه خاتمی؛ محمد صدقی؛ رئوف سید شریفی

4.

بررسی تأثیر پیش تیمار بذر با آب و پلی آمین ها بر بنیه و مقاومت به سرمای جو رقم یوسف برداشت شده با رطوبت های مختلف

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 213-228
لیلا یاری؛ محمد صدقی؛ آیدین حمیدی؛ رئوف سید شریفی

5.

تأثیر تیمارهای مختلف فرسودگی بذر و جوانه زنی در دماهای مختلف بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و پراکسیداسیون لیپیدی گیاهچه های کدوی تخم کاغذی

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 205-218
صغری قهرمانی؛ محمد صدقی؛ رئوف سید شریفی

6.

تأثیر رطوبت بذر در زمان برداشت و پیش‌تیمار آن با پلی‌آمین‌ها بر جوانه زنی و بنیه بذر جورقم یوسف بعد از انبارکردن

دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 37-50
لیلا یاری؛ محمد صدقی؛ آیدین حمیدی؛ رئوف سید شریفی

7.

تأثیر فرسودگی تسریع شده و تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گندم در شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 229-239
جلال مؤمنی؛ مجید شکرپور؛ محمد صدقی؛ محمد انتصاری؛ اشکان عباسیان

8.

توالی‌یابی de novo ترانسکریپتوم و آنالیز عملکردی ژن‌های با بیان متفاوت بذرهای بزرگ و کوچک گیاه توق خاردار (Xanthium strumarium L.) در دوره نمو

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 211-227
ایمان نعمتی؛ محمد صدقی؛ قاسم حسینی سالکده؛ رضا توکل افشاری؛ محمدرضا نقوی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.