1.

اثر عوامل محیطی بر گسترش و برخی خصوصیات کمی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در استان فارس

دوره 18، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 404-390
سیدکاظم بردبار؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ مجتبی حمزه‌پور؛ لادن جوکار؛ مجتبی پاک‌پرور؛ علیرضا عباسی

2.

ارتباط پراکنش رویشگاه‌های کلیر (Capparis decidua (Forssk.) Edgew.) با مشخصه‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنوب ایران (هرمزگان و سیستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌بلوچستان)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 237-248
غلامرضا دمی زاده؛ هاشم کنشلو؛ خسرو ثاقب طالبی؛ محمدیوسف آچاک

3.

ارزیابی توزیع‌های مختلف آماری در برآورد پراکنش تعداد در طبقات قطری توده‌های راش شفارود در مراحل مختلف تحولی جنگل

دوره 19، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 267-254
بیت‌اله امان‌زاده؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ فرهاد فدایی خشکبیجاری؛ بابا خانجانی شیراز؛ ارسلان همتی

4.

ارزیابی کمی وکیفی زادآوری طبیعی درحفره‌های ایجاد شده راشستانهای گلبند (سری جمند)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 154-141
هوشنگ شهنوازی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ قوام الدین زاهدی امیری

5.

ارزیابی کمی و کیفی عرصه‌های جنگل‌کاری و جنگل طبیعی منطقه دارابکلا در شرق مازندران

دوره 18، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 351-337
شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ خسرو ثاقب ‌طالبی؛ رامین رحمانی؛ ابراهیم عادلی؛ بهنوش جعفری؛ حسین جعفرزاده

6.

الگوی مکانی و وضعیت رقابت و اجتماع‌پذیری درختان در توده‌های آمیخته ممرز با استفاده از توابع یک و دو متغیره Kرایپلی (مطالعه موردی: قطعه شاهد سری سه حوضه ناو اسالم)

دوره 23، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-52
بیت اله امان زاده؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ خسرو ثاقب طالبی؛ سیدمحمد حجتی

7.

برآورد تعداد درخت و تعیین ساختار توده‌های جنگلی در دو روش طبقه‌بندی خوشه‌ای و منظم تصادفی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 719-731
محمد امینی؛ روجا امینی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ سیف‌اله خورنکه

8.

برآورد میزان ترسیب کربن خاک در جنگل‌های تحت مدیریت (مطالعه موردی جنگل گلبند در شمال کشور)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 252-241
عباداله محمودی طالقانی؛ قوام‌الدین زاهدی امیری؛ ابراهیم عادلی؛ خسرو ثاقب طالبی

9.

بررسی الگوی مکانی درختان طی مراحل تحولی جنگل در توده‌های دست‌نخورده راش (Fagus orientalis Lipsky) در کلاردشت

دوره 18، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 336-322
رضا اخوان؛ خسرو ثاقب طالبی؛ مجید حسنی؛ پژمان پرهیزکار

10.

بررسی برخی خصوصیات جنگل‌شناسی و رویشگاهی درخت اوری در استان سمنان

دوره 20، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 443-429
حیدر شرفیه؛ خسرو ثاقب‌طالبی

11.

بررسی خصوصیات رویشگاهی و جنگل‌شناسی توده لرگ در استان لرستان

دوره 16، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 353-343
سیدرحمان سهرابی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ کریم خادمی

12.

بررسی دستیابی به منحنی تعادل در راشستانهای ناهمسال شمال کشور در مازندران

دوره 15، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 104-92
علیرضا اسلامی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ منوچهر نمیرانیان

13.

بررسی رابطه زادآوری درخت راش با شکل زمین

دوره 13، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 474-447
صدیقه مرتضی پور؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ خسرو ثاقب طالبی؛ قوام‌الدین زاهدی امیری

14.

بررسی رژیم نوری در توده های طبیعی و مصنوعی جنگل های شمال ایران

دوره 20، شماره 1، بهار 1391، صفحه 165-181
خسرو ثاقب‌طالبی؛ ژینوس جشنی؛ شیرزاد محمدنژادکیاسری؛ حمید محمدی نصرآبادی؛ محبوبه پایدار

15.

بررسی رویش راش خزر (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از تحلیل سریهای زمانی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 421-404
محمد امینی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ منوچهر نمیرانیان؛ روجا امینی

16.

بررسی رویشگاه‌های بادامک (Amygdalus scoparia Spach.) در استان قم به‌منظور دستیابی به عوامل اصلی اکولوژیک در ظهور آنها

دوره 19، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 542-523
حسین توکلی نکو؛ عباس پورمیدانی؛ سیدمهدی ادنانی؛ خسرو ثاقب‌‌طالبی

17.

بررسی روند رویش قطری و ارتفاعی راش در جنگلهای طبیعی کلاردشت

دوره 15، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 328-320
بهرام دلفان اباذری؛ خسرو ثاقب طالبی

18.

بررسی سطوح حفره‌های زادآوری و وضعیت کمی نهالهای استقرار یافته در قطعه شاهد جنگلهای کلاردشت (طرح لنگا)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 266-251
بهرام دلفان اباذری؛ خسرو ثاقب طالبی؛ منوچهر نمیرانیان

19.

بررسی مراحل تحولی راشستانهای طبیعی در قطعه شاهد منطقه کلاردشت (لنگا)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 326-307
بهرام دلفان اباذری؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ منوچهر نمیرانیان

20.

بررسی مراحل تحولی و پویایی دو جامعه گیاهی راش شرقی در جنگلهای طبیعی منطقه خیرودکنار نوشهر

دوره 15، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 416-398
اسداله متاجی؛ خسرو ثاقب طالبی

21.

بررسی مشخصه‌های جنگل‌شناسی در توده آمیخته راش- ممرز (مطالعه موردی: قطعه بررسی دائمی، طرح جنگل‌داری نکا- ظالمرود، مازندران)

دوره 18، شماره 1، بهار 1389، صفحه 34-21
محمد امینی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ سیف‌اله خورنکه؛ روجا امینی

22.

بررسی نیاز رویشگاهی چتنه (Juniperus foetidissima) در ارسباران (استان آذربایجان شرقی)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 452-464
توحید ابراهیمی گجوتی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ احمد رزبان حقیقی؛ ناصر کاسبی؛ یوسف ایمانی

23.

بررسی نیاز رویشگاهی لرگ در جنگل تحقیقاتی «واز» مازندران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 508-481
عزت‌اله ابراهیمی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ یوسف گرجی بحری

24.

بررسی نیاز رویشگاهی و برخی از خصوصیات کمی گونه وی ول (.Quercus libani Oliv) در استان کردستان

دوره 13، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 446-417
حسین معروفی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ محمد فتاحی؛ محمد حسین سدری

25.

بررسی نیاز رویشگاهی و برخی خصوصیات کمی و کیفی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگلهای استان چهار محال و بختیاری

دوره 14، شماره 1، بهار 1385، صفحه 79-67
محمود طالبی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ حسن جهانبازی گوجانی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.