1.

اندوخته کربن روی زمینی و خاک کبوده (Populus alba L.) در فاصله کاشت‌های مختلف در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 24، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 213-200
ابوذر حیدری صفری کوچی؛ یعقوب ایرانمنش؛ تیمور رستمی شاهراجی

2.

بررسی روغن قابل استخراج از میوه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگلهای استان چهارمحال و بختیاری

دوره 23، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 527-535
یعقوب ایرانمنش؛ حسن جهانبازی گوجانی

3.

بررسی مقدار روغن میوه بنه (Pistachia atlantica Desf.) در طبقات قطری مختلف در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 23، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 660-670
حسن جهانبازی گوجانی؛ یعقوب ایران‌منش؛ محمود طالبی

4.

بررسی نیاز رویشگاهی گونه بادامک (Amygdalus scoparia Spach.) در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: رویشگاه کره‌بس، استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 16، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 542-528
عارف سالاریان؛ اسداله متاجی؛ یعقوب ایران‌منش

5.

بررسی نقش مطالعات آنزیمی در جداسازی اکوتیپ‌های گونه بارانک

دوره 14، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 305-292
یعقوب ایران منش؛ سودابه علی احمد کروری؛ سید فضل الله عمادیان؛ داود آزادفر؛ کامبیز اسپهبدی

6.

تأثیر عامل‌های فیزیوگرافی و برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک بر پراکنش زردکیش (Marsdenia erecta (L.) R. Br. ex DC.) در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 23، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 757-768
فرشته مرادیان‌فرد جونقانی؛ کامبیز طاهری آبکنار؛ یعقوب ایران‌منش

7.

تأثیرکاربری‌های مختلف اراضی بر ترسیب کربن خاک

دوره 24، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 389-379
آزیتا اسکندری شهرکی؛ بهمن کیانی؛ یعقوب ایران‌منش

8.

توان جنگلهای استان چهارمحال و بختیاری در زمینه تولید بذر بنه و اثر اقتصادی آن بر زندگی جنگل نشینان

دوره 14، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 167-159
حسن جهانبازی گوجانی؛ یعقوب ایران منش؛ محمود طالبی

9.

روابط آلومتریک به‌منظور برآورد زیتوده چهار گونه صنوبر در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 21، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 517-528
محمدکاظم پارساپور؛ هرمز سهرابی؛ علی سلطانی؛ یعقوب ایرانمنش

10.

زی‌توده و اندوخته کربن روی‌ زمینی در دو فرم رویشی بلوط‌ ایرانی (Quercus brantii Lindl) در جنگل‌های لردگان استان چهارمحال و بختیاری

دوره 22، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 749-762
یعقوب ایران منش؛ خسرو ثاقب طالبی؛ هرمز سهرابی؛ سیدغلامعلی جلالی؛ سیدمحسن حسینی

11.

معادلات آلومتریک زی‌توده و اندوخته کربن بذر بلوط ایرانی (Quercus brantti) و تعیین عناصر غذایی آن در جنگل‌های لردگان استان چهارمحال و بختیاری

دوره 20، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 564-551
یعقوب ایران‌منش؛ سید غلامعلی جلالی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ سید محسن حسینی؛ هرمز سهرابی

12.

مقایسة جنگلکاری بادام کوهی در دو دامنة شمالی و جنوبی جنگلهای تخریب یافته استان‌ چهارمحال و بختیاری

دوره 15، شماره 1، بهار 1386، صفحه 31-19
یعقوب ایران منش؛ حسن جهانبازی گوجانیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.