1.

1) اقتصاد مقاومتی، چالش رویکردها و سرنوشت منابع طبیعی کشور، 2) اهمیت انتشار دی اکسید کربن در تغییر اقلیم

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 81-81
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری

2.

1) توسعه راه‌آهن و حمل و نقل هوایی، رویکرد جدی برای توسعه کشور؛ 2) اهمیت استراتژی های مقیاسی در تدوین برنامه راهبردی تغییر اقلیم؛ 3) ضرورت استفاده از ارقام و ژنوتیپ‌های مناسب گل محمدی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 88-89
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری؛ فاطمه سفیدکن

3.

1) توسعه گردشگری کلید حل معضل بیکاری؛ 2) موافقت‌نامه پاریس و تصمیم آمریکا؛ 3) چرا توسعه کشت گیاهان دارویی در کشور سرعت لازم را ندارد؟

دوره 2، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 94-95
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری؛ فاطمه سفیدکن

4.

1) شاخص‌های تولید ثروت را به رسمیت بشناسیم؛ 2) تغییر اقلیم در ایران: واقعیت‌ها؛ 3) گیاهان دارویی و معطر: تعاریف

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 67-66
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری؛ فاطمه سفیدکن

5.

1) ضرورت توجه به مزیت‌های نسبی کشور در تولید ثروت و ایجاد اشتغال؛ 2) ضرورت تدوین برنامه استراتژیک تغییر اقلیم در ایران؛ 3) سطح زیر کشت گیاهان دارویی و معطر

دوره 2، شماره 2، بهار 1396، صفحه 92-93
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری؛ فاطمه سفیدکن

6.

1) ضرورت تولید ثروت بدون وابستگی به زمین و آب؛ 2) تغییر اقلیم در ایران و ناآگاهی‌ها؛ 3) شیوه مصرف گیاهان دارویی و معطر

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 74-74
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری؛ فاطمه سفیدکن

7.

1) ضرورت حیاتی برای پذیرش محوریت راه‌آهن در سیستم حمل و نقل کشور؛ 2) منشاء انسانی تغییر اقلیم از دیدگاه دانشمندان؛ 3) زعفران، مهم‌ترین گیاه دارویی و ادویه‌ای ایران

دوره 2، شماره 5، پاییز 1396، صفحه 90-91
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری؛ فاطمه سفیدکن

8.

1)فاکتور جمعیت و پدیده بحران آب در ایران، 2) مدل های اقلیمی به زبان ساده

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 107-107
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری

9.

استرس آب و راهبرد توسعه (قسمت سوم)، تغییر اقلیم و نقش مردم

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 101-101
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری

10.

بایدها و نبایدها در اکوسیستم بیابان ها و راهبرد مناسب مدیریت آنها

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 3-3
عادل جلیلی

11.

تعیین جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Pterocephalus wendelboi

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 115-121
محمدامین سلطانی پور؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد محمودی

12.

جایگاه حفاظتی سلوی اقلیدی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1396، صفحه 98-103
احمد حاتمی؛ سارا صادقیان؛ عفت جعفری؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی

13.

جایگاه حفاظتی گونه‌ای نادر به نام آزیل (Azilia eryngioides (Pau) Hedge & Lamond)

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 123-129
محمد مهرنیا؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی

14.

جایگاه حفاظتی گونه انحصاریAstragalus vernaculus (Fabaceae)

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 113-117
آزاده اخوان روفیگر؛ علی باقری؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی

15.

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Dionysia khuzistanica Jamzad در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 97-103
مهری دیناروند؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ بنفشه یثربی

16.

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Tanacetum paradoxum (Boiss.) Bornm در ایران

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 108-111
عفت جعفری؛ احمد حاتمی؛ غلامعباس قنبریان؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی

17.

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Zeugandra iranica در ایران

دوره 2، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 104-107
نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم‌زاد

18.

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری مورخوش Zhumeria majdae در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 91-96
محمدامین سلطانی پور؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد محمودی

19.

ضرورت خروج فوری دام از جنگل‌ها

دوره 2، شماره 5، پاییز 1396، صفحه 3-3
عادل جلیلی

20.

گفتگوی چالشی با خانم دکتر معصومه ابتکار

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 59-54
عادل جلیلی

21.

گفتگوی چالشی با مهندس محمد حقانی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 66-76
عادل جلیلی

22.

محوریت رویکرد حفاظتی در مدیریت محیط‌های طبیعی کشور

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 1-1
عادل جلیلی

23.

مرتع عنوان ناقص بر مجموعه‌ای از اکوسیستم‌ها

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 3-3
عادل جلیلی

24.

ویروس کرونا و باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 3-3
عادل جلیلیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.