1.

اثرات استفاده از آفت‌کش‌های معمولی و میکروکپسوله بر ویژگی‌های پوشش‌های چوب و سرعت رشد کپک در آنها

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 39-49
سیدمحمود میری؛ اصغر طارمیان؛ محمد آزادفلاح؛ علی عبدالخانی؛ داود افهامی سیسی

2.

اثر اصلاحی سویه‌های مختلف باکتری Bacillus subtilis بر نفوذپذیری گونه کاج تدا (Pinus taeda) در دو محیط کشت مختلف

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 309-322
اسماعیل زاهدی تجریشی؛ رضا اولادی؛ اصغر طارمیان؛ مسعود احمدزاده؛ حجت سعادتی

3.

اثر خیس چوب و باختگی آبی (Ceratocystis spp.) بر سرعت خشک‌شدن و ضرایب انتقال سیال چوب صنوبر (P. nigra)

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 572-580
زینب فروزان؛ اصغر طارمیان؛ رضا قمری؛ حامد متینی بهزاد

4.

اشباع پذیری چوب راش و کاج با اسید پیرولیز تهیه شده از گونه‌های مختلف چوب

دوره 35، شماره 1، بهار 1399، صفحه 88-101
فرهود فیروزبهی؛ داود افهامی سیسی؛ یحیی همزه؛ اصغر طارمیان؛ رضا اولادی

5.

بررسی اثر استفاده از عامل ‌جفت‌کننده ‌آمینو‌‌‌‌سیلان بر بهبود اتصالات چسب اوره‌فرمالدهید در تخته‌خرده‌ کاه‌گندم

دوره 29، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 183-189
سیده معصومه حافظی؛ علی اکبر عنایتی؛ کاظم دوست حسینی؛ اصغر طارمیان؛ احمد میرشکرایی

6.

بررسی اثر شدت خشک کردن و مقدار رطوبت بر ضریب نفوذپذیری طولی چوب کششی و چوب نرمال صنوبر (Populus nigra)

دوره 26، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 477-485
محمد مهدی پرهیزکاری؛ اصغر طارمیان؛ حمید رضا تقی‌یاری؛ علینقی کریمی

7.

بررسی امکان استفاده از پسماند الیاف کاغذسازی در ساخت تخته خرده چوب

دوره 19، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 137-158
اصغر طارمیان؛ کاظم دوست حسینی؛ سید احمد میرشکرایی؛ محمد مهدی فائزی پور

8.

بررسی امکان افزایش مقاومت به هوازدگی چندسازه چوب/ پلی‎اتیلن با استفاده از مواد حفاظتی مشتقات کربامات (IPBC) و تیابندازول

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 123-133
حامد متینی بهزاد؛ اصغر طارمیان

9.

بررسی برخی از ویژگی های فیزیکی، آناتومی و رفتار خشک شدن تخته های حاصل از درختان کهن سال نخل (.Phoenix dactylifera L) در شهرستان بم

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 498-508
اصغر طارمیان؛ زینب فروزان؛ امیر سپهر؛ هادی غلامیان؛ رضا اولادی

10.

بررسی برخی ویژگی های آناتومی، شیمیایی و فیزیکی چوب درخت مسواک (.Salvadora persica L) در منطقه زابل

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 132-141
اصغر طارمیان؛ رحمت اله گرگیج؛ سعیده نصیریانی؛ رضا اولادی

11.

بررسی فرایند انتشار حرارت و توسعه گرادیان دما در چوب طی خشک‌شدن؛ مطالعه موردی: راش (Fagus orientalis) و نوئل(Picea abies)

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 234-247
اصغر طارمیان؛ امیر سپهر

12.

بررسی کارایی کوره خورشیدی برای خشک‌کردن چوب در فصول مختلف سال در شهر کرج

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 472-485
اصغر طارمیان؛ سید علیرضا دهقان؛ الناز طریق نور؛ محمد رضا پیرامون؛ راضیه شمسی؛ محمد لایقی

13.

بهبود مقاومت چسبندگی پوشش‌های آلکیدی و پلی‌اورتان با استفاده از ترکیبات سیلانی به روش سل‌ژل‌

دوره 32، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 322-333
هادی غلامیان؛ اصغر طارمیان؛ علی عبدالخانی

14.

تاثیر پیش‌تیمار حرارتی در محیط نیتروژن بر خواص صوتی چوب‌های گردو و توت

دوره 34، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 349-360
هادی دشتی؛ کامبیز پورطهماسی؛ اصغر طارمیان

15.

تأثیر طبقات بار کوره برکیفیت خشک شدن چوب تبریزی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 326-338
سهراب رحیمی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ سعید اسحاقی؛ اصغر طارمیان

16.

شناسایی قارچ‌های عامل باختگی در چوب‌های وارداتی نوئل

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 44-56
صدیقه دادای قندی؛ اصغر طارمیان؛ خلیل بردی فتوحی¬فر؛ علی اکبر عنایتی

17.

کلیه همکارانی که عناوین طرح را برای صندوق و محیط زیست طرح داده اند

دوره 26، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 579-591
اصغر طارمیان؛ مهدی شاهوردی؛ سعید اسحاقی؛ هادی دشتی

18.

همبستگی بین پارامترهای آوندی و ویژگی‌های خشک شدن چوب‌های پهن‌برگ؛ مطالعه موردی‌: گونه‌های راش (Fagus orientalis) و بلوط (Quercus castaneifolia)

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 417-427
اصغر طارمیان؛ مرجان ابراهیمی؛ رضا اولادیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.