1.

اثر تنش شوری و برهم‌کنش آن با آسکوربات بر میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، پرولین و مالون دی‌آلدئید در گیاه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) چهار هفته بعد از جوانه‌زنی

دوره 28، شماره 1، بهار 1391، صفحه 14-27
مه‌لقا قربانلی؛ فریده احمدی؛ اعظم منفرد؛ غلامحسین بخشی‌خانیکی

2.

استخراج و اندازه‌گیری ترکیب کوئرستین در اندامهای مختلف سه گونه گیاهی بومادران Achillea millefolium L.، Achillea biebersteinii Afan. و Achillea tenuifolia Lam.

دوره 27، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 529-539
کامکار جایمند؛ هلن اهرابی اصلی؛ اعظم منفرد

3.

بررسی اثر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس‌گیری بر کمّیت و کیفیت اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.)

دوره 30، شماره 2، بهار 1393، صفحه 239-249
عادله کیهانی؛ فاطمه سفیدکن؛ اعظم منفرد

4.

بررسی ترکیب‌های فرّار سه گیاه دارویی خودرو (تیره نعناعیان) در شهرستان کاشمر

دوره 29، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 818-827
اعظم منفرد

5.

مقایسه مواد موجود در اسانس سه گیاه Chenopodium botrys L.، Ferulago subvelutina Rech.F. و Rosa gallica L. و بررسی فعالیت ضدمیکروبی آنها بر برخی از باکتری‌های بیماریزا

دوره 22، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 146-154
فیروزه چلبیان؛ اعظم منفرد؛ کامبیز لاریجانی؛ سارا سلدوزی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.