1.

ارزیابی کارایی مطالعات کشور در تهیه نقشه بیابان زایی به روش فائو و یونپ

دوره 8، شماره 3، تابستان 1380، صفحه 61-92
محمد درویش؛ علی اکبر پیرعزیزی؛ کرامت اله ایماندل؛ مسعود شکویی

2.

پیدایش و تحول خاک ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد

دوره 12، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 376-394
مسعود شکویی؛ حمیدرضا عباسی؛ مسعود علیها

3.

تیپهای مرتعی کشور، گسترش و ویژگیها

دوره 9، شماره 4، تابستان 1381، صفحه 79-103
مسعود شکویی

4.

شناخت عوامل اکولوژیکی موثر بر پوشش گیاهی مراتع با استفاده از تجزیه و تحلیلهای چند متغیره (مطالعه موردی جنوب استان مرکزی)

دوره 13، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 201-211
حمیدرضا میرداودی؛ حجت ا... زاهدی؛ مسعود شکویی؛ جواد ترکان


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.