1.

اثراستفاده از ذرات ساقه ذرت بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 147-156
ابوالفضل کارگرفرد

2.

اثر استیلاسیون و زمان پرس بر روند انتقال حرارت پرس گرم در کیک خرده چوب گونه‌ی ممرز (Carpinus betulus)

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 510-521
فاطمه بوانقی؛ مریم قربانی؛ ابوالفضل کارگرفرد

3.

اثر تیمار حرارتی خرده های مغز ساقه کنف بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده از آن

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 313-328
علی پسرکلو؛ محمد رضا دهقانی فیروزآبادی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ تقی طبرسا

4.

اثر تیمار شیمیایی الیاف لیگنوسلولزی بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)

دوره 24، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 167-182
امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی

5.

اثر دانسیته و زمان پرس بر ویژگیهای تخته خرده چوب عایقی از گونه صنوبر

دوره 21، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 115-122
امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد

6.

اثر دما و زمان پرس بر ویژگیهای تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از الیاف ساقه پنبه

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 194-203
ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش

7.

اثر زمان بخارزنی بر ویژگی‌های تخته‌فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از الیاف چوب راش

دوره 26، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 667-681
ابوالفضل کارگرفرد؛ رضا حاجی حسنی؛ فاطمه رضایی

8.

اثر زمان پرس و مقدار مصرف چسب بر تخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط منابع لیگنوسلولزی جنوب ایران

دوره 20، شماره 1، بهار 1384، صفحه 47-64
امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد

9.

اثر طول ذرات میکرو سلولز بر خواص مکانیکی ، حرارتی و مورفولوژیکی نانو چندسازه چوب- پلاستیک

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 154-165
امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد

10.

اثر گونه و ضخامت لایه چوبی بر ویژگیهای مکانیکی چوب های لایه ای (L.V.L)

دوره 19، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 211-224
امیر نوربخش؛ تقی طبرسا؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی

11.

اثر نوع ماده لیگنوسلولزی و نانورس بر خواص فیزیکی، مکانیکی و مورفولوژیکی چندسازه چوب پلاستیک

دوره 27، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 189-201
محمد تسوجی؛ امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ حسین حسینخانی

12.

ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه چوب-پلاستیک ساخته شده از ضایعات ساقه کلزا و پلی¬پروپیلن

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 628-641
طاهره قلی پور؛ حسین رنگ آور؛ ابوالفضل کارگرفرد

13.

ارزیابی کیفیت تخته‌فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از الیاف مغز و ساقه کنف

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 48-61
فهیمه شعبان¬علیزاده؛ محمد رضا دهقانی فیروزآبادی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ مهراب مدهوشی

14.

استفاده از پلی اتیلن بازیافتی برای بهبود ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب

دوره 31، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 557-568
ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی

15.

استفاده از ضایعات حاصل از هرس درختان انگور در تهیه تخته خرده چوب

دوره 19، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 159-174
ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش

16.

استفاده از مدلهای رگرسیونی برای پیش بینی ویژگیهای تخته خرده چوب

دوره 23، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-11
ابوالفضل کارگرفرد؛ کاظم دوست حسینی؛ امیر نوربخش

17.

امکان استفاده از آرد ساقه سویا در چندسازه های چوب- پلاستیک ساخته شده با پلی پروپیلن

دوره 30، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 434-446
ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش

18.

امکان استفاده از پسماند لیگنوسلولزی حاصل از هرس درختان انار در لایه میانی تخته خردهچوب ساخته شده از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 381-391
ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی

19.

امکان استفاده از روزنامه باطله در تولید آجر الیاف سیمان سبک

دوره 32، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 450-461
فرداد گلبابائی؛ امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ رضا حاجی حسنی

20.

امکان بالقوه استفاده از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس در صنایع تخته خرده چوب

دوره 5، 9- شماره 225، بهار 1379، صفحه 35-109
رضا حاجی حسنی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی

21.

بررسی اثر اختلاف مصرف چسب بین لایه سطحی و میانی بر ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از پسماند هرس بوته گل محمدی

دوره 32، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 251-260
ابوالفضل کارگرفرد

22.

بررسی اثر دما و زمان پرس بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از ساقه ذرت

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 97-108
ابوالفضل کارگرفرد

23.

بررسی اثر میزان مصرف رزین ، درجه حرارت و زمان پرس بر خواص تخته خرده چوب ساخته شده از چوب گونه Acacia salicina

دوره 23، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 169-177
رضا جزایری؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد

24.

بررسی اثر نوع پلیمر و کیفیت ماده لیگنوسلولزی بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب-پلاستیک

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 595-605
حسین رنگ آور؛ طاهره قلیپور؛ ابوالفضل کارگرفرد

25.

بررسی استفاده از سر شاخه‌های انار در ساخت تخته خرده‌چوب

دوره 24، شماره 1، بهار 1388، صفحه 158-166
همایون سلیمانی آشتیانی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.