1.

اثر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak.) در شرایط دیم سه استان‌ کشور

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 527-537
محمدحسین لباسچی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مریم مکی‌زاده تفتی؛ امیرحسین طالب‌پور؛ جمال حسنی؛ خلیل کریم‌زاده اصل؛ سمانه اسدی صنم

2.

اثر تراکم گیاه بر شاخصهای رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط دیم دماوند

دوره 24، شماره 4، بهمن 1387، صفحه 444-454
محمدحسین لباسچی؛ محمد بختیاری رمضانی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی

3.

اثر تنش خشکی بر میزان پرولین، قندهای محلول، کلروفیل و آب نسبی (RWC) بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

دوره 23، شماره 4، بهمن 1386، صفحه 504-513
بهلول عباس‌زاده؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ محمدحسین لباسچی؛ محمود نادری حاجی‌باقر کندی؛ فوزیه مقدمی

4.

اثر مقایسه‌ای ژل آلوئه‌ورا و پروبیوتیک (بایومین ایمبو) بر عملکرد، پاسخ ایمنی و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ مرغ‌های تخم‌گذار تجاری

دوره 30، شماره 5، آذر 1393، صفحه 821-832
سید مظفر مهدی‌زاده؛ ابوالفضل زارعی؛ هوشنگ لطف‌الهیان؛ فرهاد میرزائی؛ محمدحسین لباسچی؛ محسن حاجی‌محمدی

5.

بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط دیم مناطق سرد

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 121-132
محمدحسین لباسچی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ محمد بختیاری رمضانی

6.

بررسی اثر کمبود آب بر کمیت و کیفیت گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

دوره 23، شماره 2، مرداد 1386، صفحه 251-261
محمدرضا اردکانی؛ بهلول عباس‌زاده؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ محمدحسین لباسچی؛ فرزاد پاک‌نژاد

7.

بررسی اثر مقادیر مختلف گلیسین بتایین بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام بابونه آلمانی (Matricaria chamomila L.) تحت تنش خشکی در منطقه یزد

دوره 27، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 279-289
محمدکاظم سلطانی گردفرامرزی؛ حشمت امیدی؛ حسن حبیبی؛ محمدحسین لباسچی؛ عباس زارع‌زاده

8.

بررسی تاثیر بسترهای مختلف کاشت بر تغییرات ویژگی‌های رویشی، اسانس و ترکیبات آن در طول سال‏های رشد در گونه مرزه جنگلی تحت شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400
بابک بحرینی نژاد؛ فاطمه سفیدکن؛ محمدحسین لباسچی؛ زهرا جابرالانصار

9.

بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژن بر بازده و درصد ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی بادرنجبویهMelissa officinalis L. تحت شرایط مزرعه

دوره 22، شماره 3، آبان 1385، صفحه 223-230
بهلول عباس زاده؛ ابراهیم شریفی‌عاشورآبادی؛ محمدرضا اردکانی؛ محمدحسین لباسچی؛ فضل ا.. صفی‌خانی؛ محمود نادری حاجی باقرکندی؛ فاطمه سفیدکن

10.

بررسی تأثیر مصرف کودهای‌ ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

دوره 29، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 373-386
مریم نیک‌نژاد؛ محمدحسین لباسچی؛ کامکار جایمند؛ فیروزه حاتمی

11.

بررسی تأثیر ورمی‏کمپوست و کودهای زیستی بر ترکیب‌های اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 32، شماره 4، آبان 1395، صفحه 678-687
ابوالفضل کاظمی‌نسب؛ مهرداد یارنیا؛ محمدحسین لباسچی؛ بهرام میرشکار؛ فرهاد رجالی

12.

بررسی میزان هیپریسین در دو منطقه از رویشگاههای طبیعی علف چای (Hypericum perforatum L.) در استان گلستان

دوره 24، شماره 2، مرداد 1387، صفحه 117-125
محمد‌علی درّی؛ سیدعلی حسینی (حبیب)؛ محمد‌حسین لباسچی

13.

تأثیر آبیاری و کشت دیم بر شاخصهای فیزیولوژیک رشد بومادران (Achillea millefolium L.) در منطقه کرج

دوره 25، شماره 3، آبان 1388، صفحه 347-363
ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ محمدحسین لباسچی؛ ابوالقاسم متین؛ بهروز نادری؛ مهدی رضایی؛ مصطفی گلی‌پور؛ کامبیز علیزاده انارکی؛ بهاره الهوردی

14.

تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)

دوره 29، شماره 3، آبان 1392، صفحه 621-634
مهران محمدپور؛ عظیم قاسم‌‌نژاد؛ محمدحسین لباسچی؛ بهلول عباس‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌زاده؛ محمد آزاد‌بخت

15.

تأثیر تراکم بوته بر صفات مورفولوژیک و عملکردهای کمّی و کیفی چهار گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم دماوند

دوره 29، شماره 3، آبان 1392، صفحه 709-719
رضا طاهری؛ محمدحسین لباسچی؛ عبدالرسول ذاکرین؛ محمد بختیاری رمضانی؛ امیر برجیان؛ مریم مکی‌زاده تفتی

16.

تأثیر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی سه گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم سه استان‌ کشور

دوره 33، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 897-914
محمدحسین لباسچی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مریم مکی زاده تفتی؛ سمانه اسدی صنم؛ خلیل کریم زاده اصل

17.

تأثیر تراکم کشت بر عملکرد واجزای عملکرد گلرنگ در شرایط دیم

دوره 22، شماره 2، مرداد 1385، صفحه 155-160
محمد بختیاری رمضانی؛ محمدحسین لباسچی؛ نبی اله نعمتی

18.

تأثیر روش‌های تغذیه گیاه بر عملکرد اقتصادی و اجزای اسانس گیاه دارویی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400
جبرائیل ملکی؛ ابراهیم شریفی عاشور آبادی؛ مهدی میرزا؛ حسین حیدری شریف آباد؛ محمدحسین لباسچی

19.

تأثیر روش‌های حاصلخیزی خاک بر عملکرد کمّی و روغن گیاه دارویی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

دوره 36، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 958-974
جبرائیل ملکی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهدی میرزا؛ حسین حیدری شریف آباد؛ محمدحسین لباسچی

20.

تأثیر قارچ Glomus hoi، سطوح مختلف فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی گشنیز (Coriandrum sativum L.)

دوره 23، شماره 3، آبان 1386، صفحه 405-415
حسین علی‌آبادی فراهانی؛ محمدحسین لباسچی؛ امیرحسین شیرانی‌راد؛ سیدعلیرضا ولدآبادی؛ آیدین حمیدی؛ علی علیزاده سهزابی

21.

تأثیر قارچ میکوریز آربوسکولار (AMF)، کود P2O5 و دور آبیاری بر شاخصهای فیزیولوژیک رشد گشنیز (Coriandrum sativum L.)

دوره 25، شماره 3، آبان 1388، صفحه 414-428
سیدعلیرضا ولدآبادی؛ محمدحسین لباسچی؛ حسین علی‌آبادی فراهانی

22.

تأثیر مقادیر نیتروژن، فسفر و کود دامی بر عملکرد پیکر رویشی، بازده، عملکرد و کیفیت اسانس بابونه کبیر (L. Tanacetum parthenium)

دوره 28، شماره 3، آبان 1391، صفحه 399-410
مرتضی حمیسی؛ فاطمه سفیدکن؛ محمد نصری؛ محمدحسین لباسچی

23.

تجزیه علیت عملکرد گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف کشت

دوره 27، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 561-572
زهرا نعمتی لفمجانی؛ سیدرضا طبایی‌عقدایی؛ محمدحسین لباسچی؛ علی‌اشرف جعفری؛ اکبر نجفی آشتیانی؛ مرتضی دانشخواه

24.

تعیین نیاز آبی گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) با استفاده از لایسیمتر

دوره 28، شماره 3، آبان 1391، صفحه 484-492
ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ حسن روحی‌پور؛ محمدحسن عصاره؛ محمدحسین لباسچی؛ بهلول عباس‌زاده؛ بهروز نادری؛ مهدی رضایی سرخوش

25.

تعیین نیاز آبی گل محمدی (Rosa damascena Mill.) با استفاده از لایسیمتر

دوره 30، شماره 6، بهمن 1393، صفحه 923-931
ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ حسن روحی‌پور؛ محمدحسن عصاره؛ سیدرضا طبایی عقدائی؛ محمدحسین لباسچی؛ بهروز نادری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.