1.

اثر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه ریحان بنفش (Ocimum basilicum L.)

دوره 31، شماره 2، بهار 1394، صفحه 283-306
هومن تهرانی شریف؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ علی‌اکبر تجلی؛ مریم مکی‌زاده تفتی

2.

اثر غلظت‌های مختلف IBA و IAA بر ریشه‌زایی قلمه‌های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss.)

دوره 33، شماره 1، بهار 1396، صفحه 148-156
فرزانه بهادری؛ ابراهیم شریفی عاشور آبادی

3.

بررسی برخی ویژگی‌های اکولوژیکی دو گونه Thymus kotschyanus Boiss. Et Hohen و Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak در استان آذربایجان‌غربی

دوره 29، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 412-424
مژگان لارتی؛ صابر قاسم‌پور؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ بهمن علیزاده

4.

بررسی تأثیر تراکم و کشت مخلوط گلرنک (Carthamus tinctorius L.) و منداب (Eruca sativa L.) بر عملکرد و نسبت برابری زمین

دوره 30، شماره 2، بهار 1393، صفحه 342-352
سید پوریا قاسمی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی

5.

بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژن بر بازده و درصد ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی بادرنجبویهMelissa officinalis L. تحت شرایط مزرعه

دوره 22، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 223-230
بهلول عباس زاده؛ ابراهیم شریفی‌عاشورآبادی؛ محمدرضا اردکانی؛ محمدحسین لباسچی؛ فضل ا.. صفی‌خانی؛ محمود نادری حاجی باقرکندی؛ فاطمه سفیدکن

6.

بررسی تأثیر زمان کاشت بر استقرار و سازگاری گیاه صبر زرد (Aloe vera L.) در دو منطقه شهداد کرمان

دوره 30، شماره 1، بهار 1393، صفحه 174-185
محمدرضا کدوری؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ ماشالله غنچه‌ای

7.

بررسی تأثیر فاصله روی ردیف بر عملکرد دو اکوتیپ گیاه دارویی Thymbra spicata L. تحت شرایط کشت در مزرعه

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 62-76
فاطمه ملک ملکی؛ نصرت اله عباسی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهرشاد براری؛ محمد جواد زارع

8.

بررسی تأثیر محلول پاشی کود نیتروژن‌دار بر عملکرد گیاه دارویی .Melissa officinalis L تحت شرایط گلخانه‌ای

دوره 21، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 213-223
بهلول عباس زاده؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ محمدرضا اردکانی؛ فرزاد پاک نژاد

9.

بررسی خصوصیات جوانه‌زنی، استقرار گیاهچه و شناسایی گونه‌های جنس آویشن (Thymus) موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران

دوره 32، شماره 1، بهار 1395، صفحه 115-126
محسن نصیری؛ سید اسماعیل سیدیان؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی

10.

بررسی سازگاری و فنولوژی برخی از گونه‌های جنس آویشن در شرایط زراعی

دوره 31، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 539-553
عباس زارع‌زاده؛ حسن مداح عارفی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ علی میرحسینی؛ محمدرضا عرب‌زاده

11.

بررسی شاخصهای فیزیولوژیک رشد در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) تحت شرایط متفاوت حاصلخیزی خاک

دوره 19، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 157-182
ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ ابوالقاسم متین؛ محمدحسین‌ لباسچی

12.

بررسی عملکرد، میزان و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) در زمان‌های مختلف برداشت

دوره 29، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 313-324
لیلی صفائی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ حسین زینلی؛ داود افیونی؛ مهدی میرزا

13.

بررسی عملکرد نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت روشهای تغذیه مختلف (متداول، ارگانیک و تلفیقی)

دوره 31، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 903-918
محمدرضا کدوری؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ غلام‌حسین رحمانی

14.

بررسی کمّی و کیفی اسانس گونه‌های آویشن (Thymus) کاشته شده در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

دوره 31، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 864-880
مهدی میرزا؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ بهاره الهوردی ممقانی

15.

تأثیر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی سه گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم سه استان‌ کشور

دوره 33، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 897-914
محمدحسین لباسچی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مریم مکی زاده تفتی؛ سمانه اسدی صنم؛ خلیل کریم زاده اصل

16.

تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa)

دوره 21، شماره 1، بهار 1384، صفحه 65-73
احمد اکبری نیا؛ محمود خسروی فرد؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ پرویز باباخانلو

17.

تأثیر کاربرد باکتری‌های ریزوسفری افزاینده رشد و قارچ میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر NPK و عملکرد کمّی در گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak)

دوره 31، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 527-538
فرزانه بهادری؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهدی میرزا؛ محمد متینی‌زاده؛ وحید عبدوسی

18.

تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر قابلیت جذب و کارایی نیتروژن در گیاه رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill)

دوره 19، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 313-329
ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ ابوالقاسم متین؛ بهلول عباس زاده

19.

تأثیر مراحل مختلف برداشت بر عملکرد اندام هوایی، اسانس و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 342-355
لیلی صفائی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ حسین زینلی؛ مهدی میرزا

20.

تاثیرنحوه مصرف کود نیتروژنی بر عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 369-376
ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ ابوالقاسم متین؛ محمد حسین لباسچی؛ بهلول عباس زاده

21.

تأثیر نحوه مصرف کود نیتروژنی بر کارآیی انرژی تولید در گیاه دارویی ملیس (Melissa officinalis)

دوره 21، شماره 1، بهار 1384، صفحه 123-129
ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ محمد حسین لباسچی؛ ابوالقاسم متین؛ بهلول عباس زاده؛ کامبیز علیزاده انارکی

22.

تعیین نیاز آبی گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) با استفاده از لایسیمتر

دوره 28، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 484-492
ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ حسن روحی‌پور؛ محمدحسن عصاره؛ محمدحسین لباسچی؛ بهلول عباس‌زاده؛ بهروز نادری؛ مهدی رضایی سرخوش

23.

تعیین نیاز آبی گل محمدی (Rosa damascena Mill.) با استفاده از لایسیمتر

دوره 30، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 923-931
ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ حسن روحی‌پور؛ محمدحسن عصاره؛ سیدرضا طبایی عقدائی؛ محمدحسین لباسچی؛ بهروز نادری

24.

مقایسه کشت پاییزه و بهاره رازیانه، زنیان، انیسون و سیاه دانه در شرایط فاریاب و دیم

دوره 21، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 319-334
احمد اکبری‌نیا؛ محمود خسروی‌فرد؛ محمدباقر رضایی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.