1.

ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی سواحل دریای خزر

دوره 3، شماره 1، بهار 1373، صفحه 35-52
مهدی مقیم؛ داود غنی نژاد؛ حسن فضلی

2.

ارزیابی ذخایر و تعیین سقف قابل برداشت کیلکای معمولی Clupeonella cultriventris Borodin,1904 در آبهای ایرانی دریای خزر

دوره 25، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 87-99
حسن فضلی؛ علی اصغر جانباز؛ شهرام قاسمی

3.

ارزیابی صید و ذخایر ماهی کیلکای معمولی(Clupeonella cultriventris caspia ) در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای 1375 الی 1390

دوره 22، شماره 3، بهار 1392، صفحه 13-22
علی اصغر جانباز؛ حسن فضلی؛ رضا پور غلام؛ داود کر؛ شهرام عبدالملکی

4.

ارزیابی کمی اثرات شانه دار بر ساختار زئوپلانکتونی حوزه جنوبی دریای خزرطی سال های 89-1375

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 47-58
فرشته اسلامی؛ نیما پورنگ؛ حسن نصرالله زاده ساروی؛ حسن فضلی؛ ابواالقاسم روحی؛ مژگان روشن طبری

5.

برخی از خصوصیات زیستی ماهی قزل آلای خال قرمز SALMO TRUTTA FARIO )LINNAEUS, 857 در رودخانه تنکابن

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1379، صفحه 21-34
محمدعلی افرائی؛ حسن فضلی؛ مهران مسلمی

6.

بررسی استحکام الیاف تور بالابر مخروطی صید کیلکا قبل و بعد از استفاده

دوره 26، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-5
مبین مشک آبادی؛ سعید گرگین؛ حسن فضلی؛ علی اکبر قره آقاجی

7.

بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی کفال اوراتوس (Liza aurata)در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1377، صفحه 41-56
حسن فضلی

8.

بررسی تراکم ذخیره‌سازی میگو پاسفید Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) در پرورش با آب لب‌شور دریای خزر

دوره 26، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 65-75
حسن فضلی؛ غلامرضا دریانبرد

9.

بررسی تغییرات مکانی صید و گروه بندی شرکتهای تعاونی پره ساحلی در سواحل ایرانی دریای خزر

دوره 26، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 61-68
حسن فضلی؛ غلامرضا دریانبرد

10.

بررسی رژیم غذایی شیشه ماهی (Atherina boyeri caspia Risso, 1810) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 121-132
ابولقاسم امری صاحبی؛ حسن تقوی؛ حسن فضلی

11.

بررسی زمان تولید مثل ، هم آوری و تغذیه سه گونه کیلکا در سواحل جنوبی دریای خزر ( منطقه بابلسر )

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1376، صفحه 65-78
مهدی نادری؛ حسن فضلی؛ محمد علی افرایی؛ علی گنجیان

12.

بررسی شاخصهای زیستی کیلکای چشم درشت دریای خزر ( Clupeonella grimmi ) در صید تجاری ایران طی سالهای 1376 تا 1380

دوره 13، شماره 4، پاییز 1383، صفحه 125-138
حسن فضلی؛ محمد صیاد بورانی؛ علی اصغر جانباز

13.

بررسی صید و برخی جنبه های زیست شناختی کفال ماهیان در حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 13، شماره 1، بهار 1383، صفحه 97-114
حسن فضلی؛ داود غنی نژاد

14.

بررسی صید و صید در واحد تلاش کیلکا ماهیان در استان مازندران طی سالهای 75 تا 1378

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1381، صفحه 97-104
حسن فضلی

15.

بررسی ظاهری و بافتی رسیدگی تخمدان کیلکای چشم درشت ( Clupeonella grimmi ) در منطقه بابلسر

دوره 15، شماره 3، زمستان 1385، صفحه 61-74
محمد علی خراشادی زاده؛ بهروز ابطحی؛ رضوان اله کاظمی؛ حسن فضلی

16.

بررسی کیفیت آب برخی از رودخانه های استان مازندران طی دوره رها سازی بچه ماهی سفید

دوره 14، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 167-182
سید ابراهیم واردی؛ حسن فضلی

17.

بررسی کیفی وضعیت ذخایر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901)

دوره 21، شماره 2، بهار 1392، صفحه 53-64
حسن فضلی؛ غلامرضا دریانبرد؛ رضا پورغلام؛ شهرام عبدالملکی؛ علی بندانی؛ اکبر پورغلامی؛ سیدابراهیم صفوی

18.

بررسی کمی و کیفی بچه ماهیان خاویاری رهاسازی شده در رودخانه های استانهای مازندران و گلستان در سال 1378

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380، صفحه 103-110
حسن فضلی

19.

پایش کیفیت آب و پدیده تغذیه‌گرایی دریاچه‌ سد آزاد سنندج با استفاده از شاخص کیفیت آب ایران و شاخص غنی شدگی کارلسون

دوره 26، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 69-77
آسیه مخلوق؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ فرخ پرافکنده؛ حسن فضلی؛ رحمان میرزایی؛ حمید حسین پور؛ علیرضا کیهان ثانی؛ مسطوره دوستدار

20.

پراکنش زمانی و مکانی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در سواحل ایرانی دریای خزر

دوره 23، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 63-74
حسن فضلی؛ داود کر؛ غلامرضا دریانبرد

21.

پراکنش و تراکم Mnemiopsis leidyi در سواحل جنوب شرقی دریای خزر

دوره 12، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 67-82
ابوالقاسم روحی؛ احمد کدیش؛ حسن فضلی

22.

تاثیر احتمالی ورود شانه دار Mnemiopsis leidyi روی ترکیب گونه ای، صید و ذخایر کیلکا ماهیان در حوزه جنوبی دریای خزر (سالهای 80-1376)

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1381، صفحه 63-72
حسن فضلی؛ ابوالقاسم روحی

23.

جانمایی مکان‌های مناسب برای استقرار قفس‌های پرورش ماهیان در آب‌های ایرانی دریای خزر

دوره 26، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 159-169
غلامرضا دریانبرد؛ سید محمد وحید فارابی؛ حسن فضلی

24.

زیست شناسی تولید مثل، طول بلوغ جنسی و همآوری کیلکای آنچوی Svetovidov 1941) Clupeonella engrauliformis ) در سواحل ایرانی دریای خزر

دوره 20، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 21-32
علی اصغر جانباز؛ حسن فضلی؛ رضا پور غلام؛ محمد علی افرایی بندپی؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ شهرام عبدالملکی

25.

سن، رشد و مقدار زی‌توده ماهی سفید (Rutilus frisii, Kamensky., 1901) در آب‌های ایرانی دریای خزر

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 79-87
غلامرضا دریانبرد؛ حسن فضلی؛ سید‌امین‌اله تقوی مطلق؛ غلامعلی بندانی؛ اکبر پورغلامی‌مقدم

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.