1.

بررسی اثر بخاردهی شلتوک رقم شیرودی بر خصوصیات کیفی، بافت و حرارتی برنج

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 61-74
عاصفه لطیفی؛ محسن اسمعیلی

2.

بررسی اثر پاربویل کردن بر خصوصیات تبدیل و کیفی سه رقم طارم، شیرودی و فجر

دوره 15، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 77-88
عاصفه لطیفی؛ محمد رضا علیزاده

3.

بررسی خواص فیزیکوشیمیایی ارقام برنج در دو منطقه مختلف کشت در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-28
عاصفه لطیفی؛ محمد زمان نوری؛ فاطمه حبیبی

4.

بررسی روند تغییرات فیزیکوشیمیایی ارقام متداول برنج ایرانی و تأثیر مدت زمان انبارمانی بر آن

دوره 14، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 43-56
عاصفه لطیفی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.