26.

26-4

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396

27.

2. Polymerase Chain Reaction (PCR) and direct sequencing of mtDNA from the ND5/6 gene region in Persian strugeon Acipenser persicus from the southern Caspian Sea

دوره 1، شماره 1، بهار 1999، صفحه 23-34
S. Rezvani Gilkolaei؛ D.O.F. Skibinski

28.

30-1 سال 1395

دوره 30.1، شماره 1، بهار 1395

29.

30-2 سال 1395

دوره 30.2، شماره 2، تابستان 1395

30.

30-3 سال 1395

دوره 30.3، شماره 3، پاییز 1395

31.

30-4 سال 1395

دوره 30.4، شماره 4، زمستان 1395

32.

31-2

دوره 31، شماره 2، تابستان 1396

33.

31-3

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-13

34.

31-4

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396

35.

32-1

دوره 32، شماره 1، بهار 1397

36.

32-2

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397

37.

32-3

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397

38.

32-4

دوره 32، شماره 4، زمستان 1397

39.

33.1

دوره 33، شماره 1، بهار 1398

40.

33-2

دوره 33، شماره 2، تابستان 1398

41.

33-2 سال 98

دوره 33.2، شماره 2، تابستان 1398

42.

3-33

دوره 33، شماره 3، پاییز 1398

43.

33.4

دوره 33، شماره 4، زمستان 1398

44.

3. Myxosporean parasites from mesopotamian part of Iran

دوره 1، شماره 1، بهار 1999، صفحه 35-46
M. Masoumian؛ J. Pazooki

45.

3)چالش های اساسی تولید گیاهان دارویی جدید در ایران

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 108-108
فاطمه سفیدکن

46.

4-1 سال 1395

دوره 4.1، شماره 1، بهار و تابستان 1395

47.

4-2 سال 1395

دوره 4.2، شماره 2، زمستان 1395

48.

5-1

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396

49.

5-2

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396

50.

6-1

دوره 6، شماره 1، تابستان 1397

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.