دوره و شماره: دوره 28، شماره 1 - شماره پیاپی 55، بهار 1391، صفحه 1-186  XML

1

شناسنامه جلد 1-28


2

مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) استان خراسان با استفاده از روشهای آماری چند متغیره

صفحه 1-13
سید فاضل میراحمدی؛ محمدرضا حسندخت؛ فاطمه سفیدکن؛ محمداسماعیل حسنی

3

اثر تنش شوری و برهم‌کنش آن با آسکوربات بر میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، پرولین و مالون دی‌آلدئید در گیاه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) چهار هفته بعد از جوانه‌زنی

صفحه 14-27
مه‌لقا قربانلی؛ فریده احمدی؛ اعظم منفرد؛ غلامحسین بخشی‌خانیکی

4

بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس ساقه، گل و برگ گیاه پونه‌سای شیرازی (Nepeta schiraziana Boiss.)

صفحه 28-34
محمدرضا اخگر؛ مهران مرادعلیزاده

5

بررسی تنوع ژنتیکی در بین و درون برخی از جمعیت‌های آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

صفحه 35-47
علیرضا یاوری؛ وحیده ناظری؛ فاطمه سفیدکن؛ ذبیح‌اله زمانی؛ محمداسماعیل حسنی

6

اثر تیمارهای خراش‌دهی سرما و پس‌رسی در شکستن خواب بذر هشت اکوتیپ از چهار گونه مرزه (Satureja) به روش استاندارد جوانه‌زنی

صفحه 48-57
علی‌اکبر حسین‌پور قزوینی؛ محمدعلی علیزاده؛ علی‌اشرف جعفری؛ علی‌رضا ولدآبادی

7

بررسی اثر استخراج ترکیب‌های فنولی میوه بلوط (Quercus branti var persica Lindl.) با حلال‌های مختلف بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی آنها در ثبات اکسیداتیو روغن آفتابگردان

صفحه 59-72
مریم قادری قهفرخی؛ مهران اعلمی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمدحسین عزیزی؛ محمد قربانی

8

تأثیر کودهای بیولوژیک بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.)

صفحه 73-87
وریا ویسانی؛ سعیده رحیم‌زاده؛ یوسف سهرابی

9

افزایش بیان دائم ژن کدئینون ردوکتاز در گیاه تراریخت شقایق الی‌فرا (Papaver somniferom L.)

صفحه 88-102
بهمن حسینی؛ هاله هاشمی‌سهی؛ فرج‌الله شهریاری؛ اسماعیل دهقان

10

بررسی اثر تاریخ کشت دیم بر صفات کمّی و کیفی زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

صفحه 103-108
عهدیه کالیراد

11

ارزیابی ویژگی‌‌های نونهالی در گز روغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori) با بررسی روابط بین صفات رویشی گیاه

صفحه 109-120
هاشم کنشلو؛ حسین میرزایی ندوشن؛ فرشته اسدی‌کرم؛ یوسف آچاک

12

تأثیر تنش خشکی و زمان برداشت بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.)

صفحه 121-130
نرگس حیدری؛ مجید پوریوسف؛ افشین توکلی؛ جلال صبا

13

اثر اسموپرایمینگ بذر و دور آبیاری بر عملکرد کمّی و میزان اسانس زیره سبز (Cuminum ciminum L.)

صفحه 131-141
اصغر رحیمی

14

تعیین منحنی‌های هم‌دمای جذب رطوبت برگ گیاه علف چای (.Hypericum perforatum L)

صفحه 142-152
حسین احمدی چناربن؛ سعید مینایی؛ علی‌رضا بصیری؛ مرتضی الماسی؛ اکبر عرب حسینی

15

شناسایی و تعیین مقدار ترکیب‌های آنتی‌اکسیدانی روغن دانه کاپاریس اسپینوزا (Capparis spinosa L.) در ایران

صفحه 153-160
سارا صفارپور؛ محمدهادی گیویان‌راد؛ پیمان بهشتی

16

مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس سه گونه از جنس پونه‌سا (Nepeta L.) در منطقه کاشان

صفحه 161-175
حسین بتولی؛ جواد صفائی قمی

17

مدل‌سازی سطح برگ گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) با استفاده از روشهای تخریبی و غیرتخریبی

صفحه 176-186
زهرا کریمیان فریمان؛ آزاده موسوی بزاز؛ محمد بنایان اول


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.