کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
تعداد مقالات: 181

51

ارزیابی تحمل به تنش شوری ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط مزرعه

دوره 31، شماره 1، بهار 1394، صفحه 95-115
اشکبوس امینی؛ رضا امیرنیا؛ حبیب‌الله قزوینی

52

ارزیابی تحمل به خشکی در برخی از ژنوتیپ های عدس در منطقه اردبیل

دوره 28، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 43-52
شاهین واعظی

53

ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های مختلف گندم

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 32-52
الیاس نیستانی؛ مصطفی حیدری؛ علی اکبر عامری؛ حسن مکاریان

54

ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های گندم دوروم بر اساس شاخص‌‌های تحمل به خشکی

دوره 27، شماره 1، بهار 1390، صفحه 15-22
حسین علی فلاحی؛ جعفر آلت‌جعفربای؛ فرامرز سیدی

55

ارزیابی تحمل به خشکی و گرما در دو رقم کلزا (.Brassica napus L)

دوره 25، شماره 2، بهار 1388، صفحه 169-181
ابوالفضل فرجی

56

ارزیابی تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد ژنوتیپ‌های لوبیا در شرایط تنش کمبود آب

دوره 30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 199-222
علی‌اکبر قنبری؛ سیدحسن موسوی؛ ساسان کشاورز؛ اشکان عباسیان

57

ارزیابی تنوع ژنتیکی و ارتباط آن با عوامل جغرافیایی در جمعیت‌های گندم دیپلوئید وحشی (Triticum boeoticum) بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی

دوره 33، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 511-533
پری انداز؛ محمد مقدم؛ سیدسیامک علوی کیا؛ مصطفی ولی‌زاده؛ سعید اهری‌زاد؛ مژگان تبریزی‌وند طاهری

58

ارزیابی روشهای مختلف تغذیه‌ای خاک بر خواص خاک، جذب عناصر و عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Miller.)

دوره 31، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 512-526
آذر موقتیان؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند؛ امیر سیاهپوش

59

ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم دوروم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در منطقه گچساران

دوره 29، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 505-522
رحمت‌الله کریمی‌زاده؛ معصومه یوسفی‌آذر؛ محتشم محمدی

60

ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم نان برای تحمل به تنش خشکی انتهائی در مناطق گرم جنوب ایران

دوره 29، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 601-616
احمد نادری؛ حسین اکبری‌مقدم؛ خلیل محمودی

61

ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم نان زمستانه و بینابین در شرایط آبیاری نرمال و تنش قطع آبیاری پس از مرحله گلدهی

دوره 26، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 313-329
مرتضی عسکر؛ امیر یزدان‌سپاس؛ اشکبوس امینی

62

ارزیابی عملکرد، اجزا عملکرد و خصوصیات رویشی ارقام کلزا در تاریخ کاشت های مختلف در منطقه حاجی آباد هرمزگان

دوره 23، شماره 3، تابستان 1386، صفحه 419-430
عبدالحسین عسکری؛ ابوالفتح مرادی دالینی

63

ارزیابی عملکرد، اجزا عملکرد و خصوصیات رویشی ژنوتیپ های جدید کلزا در منطقه گنبد

دوره 19، شماره 4، پاییز 1382، صفحه 435-446
ابوالفضل فرجی

64

ارزیابی عملکرد دانه ارقام و لاین‌های امیدبخش سورگوم دانه‌ای [Sorghum bicolor (L.) Moench] با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش خشکی

دوره 32، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 99-118
عظیم خزائی؛ عاطفه صبوری؛ زهرا سادات شبر؛ مریم شهبازی

65

ارزیابی عملکرد دانه ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم نان در مزارع دیم زارعین

دوره 2، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 36-44
مهناز قائدرحمتی؛ طهماسب حسینپور؛ علی احمدی

66

ارزیابی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش خشکی انتهای فصل در منطقه داراب

دوره 27، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 195-217
منوچهر دستفال؛ وحید براتی؛ یحیی امام؛ حسن حقیقت‌نیا؛ محمود رمضان‌پور

67

ارزیابی عملکرد دانه و شاخص‌های تحمل به خشکی در ارقام و لاین‌های خالص سویا در منطقه گرگان

دوره 30، شماره 1، بهار 1393، صفحه 35-45
ابوالفضل فرجی

68

ارزیابی عملکرد ژنوتیپ‌های بومی نخود تیپ کابلی در شرایط دیم

دوره 33، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-43
معصومه پور اسماعیل؛ همایون کانونی؛ حسین آسترکی؛ مریم حاج حسنی؛ عباس میرآخورلی

69

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه و ویژگیهای روغن ارقام کتان روغنی (Linum usitatissimum L.)

دوره 24، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 313-325
معصومه رنجزاد؛ مسعود خیامی؛ رضا حیدری؛ اسدالله اسدی

70

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های امید بخش کنجد در شرایط زارعین مازندران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 61-68
سید عباسعلی اندرخور؛ سعداله منصوری

71

ارزیابی عملکرد و پایداری عملکرد ژنوتیپ‌های گندم دوروم در مناطق گرم و خشک ایران

دوره 28، شماره 2، بهار 1391، صفحه 315-325
مصطفی آقائی سربرزه؛ منوچهر دستفال؛ حسین فرزادی؛ بهرام اندرزیان؛ عباس شاهباز پورشهبازی؛ محمد بهاری؛ حسن رستمی

72

ارزیابی کارایی باکتری های افزاینده رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در شرایط کم‌آبی و مقادیر کاهش یافته نیتروژن

دوره 29، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 9-19
یوسف نیک نژاد؛ جهانفر دانشیان؛ امیر حسین شیرانی راد؛ همت اله پیردشتی؛ محمد حسین ارزانش

73

ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های گندم نان (Triticum aestivum L.) نسبت به تاریخ کاشت به‌موقع و دیرهنگام..

دوره 30، شماره 1، بهار 1396، صفحه 64-82
محمد تقی فیض بخش؛ حبیب ا... سوقی

74

الگوی کاشت پیشنهادی برای گندم سرداری در مناطق سرد ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 53-65
ابراهیم روحی

75

باستان اولین رقم ارزن دم روباهی برای تولید علوفه اضطراری

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 119-128
احمدعلی شوشی؛ سیدعلی طباطبایی؛ احمد ، قاسمی؛ اردلان مهرانی؛ سید افشین مساوات؛ احمد علی شوشی؛ سید علی طباطبایی؛ احمد قاسمی؛ محمدرضا عباسی؛ محمد زمانیان

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.