کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
تعداد مقالات: 161

126

تأثیر محلول‌پاشی و پیش‌تیمار با سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط تنش خشکی

دوره 31، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 841-852
فاطمه محتشمی؛ مجید پوریوسف؛ بابک عندلیبی؛ فرید شکاری

127

تأثیر مصرف کود سرک نیتروژنه بر عملکرد گندم دیم در مناطق سرد و معتدل سرد استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 283-295
رضا حق‌پرست؛ سیدسعید پورداد؛ فرهاد فری؛ رحمان رجبی؛ اسماعیل پرویزی‌فر؛ آرش برشاهی؛ تیمور ایزدی؛ ژیلا مرادی؛ صباح محمدی؛ زری صالحی‌نیا؛ وحید شعبانی؛ یعقوب شاماری

128

تجزیه ژنتیکی تحمل به خشکی در ذرت به روش دی آلل

دوره 20، شماره 4، پاییز 1383، صفحه 457-473
عزیز آفرینش؛ عزت اله فرشادفر؛ رجب چوکان

129

تجزیه ژنت کیی صفات مرتبط با عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی انتهای فصل

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 91-100
سلیمان محمدی؛ اسماعیل محمودی؛ جلال صبا؛ حمزه حمزه؛ محمد رضایی

130

تجزیه و تحلیل روابط صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‌های Festuca arundinacea تحت تیمار تنش و عدم تنش خشکی

دوره 21، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 343-353
عباس نوروزی؛ محمد مهدی مجیدی؛ محمدرضا سبزعلیان

131

تحقیقات پایه جهت استقرار نهالهای زیتون در شرایط دیم

دوره 12، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 454-433
حسین سردابی

132

تعیین حساسیت مراحل نمو گندم نان به تنش رطوبتی و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد

دوره 20، شماره 4، پاییز 1383، صفحه 489-509
مسعود قدسی؛ محمدرضا چایی چی؛ داریوش مظاهری؛ محمدرضا جلال کمالی

133

تعیین روابط میان عملکرد دانه و اجزای عملکرد در ارقام گندم تحت شرایط تنش قطع آب در مراحل رشد از طریق تجزیه علیت

دوره 28، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 107-113
منظر طالبی فر؛ رضا تقی زاده؛ سیدابراهیم کمالی کیوی

134

تغییرات شاخص‏ های فیزیولوژیک و نمایه متابولیتی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica) در پاسخ به تنش خشکی

دوره 25، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 232-246
آناهیتا شریعت؛ قاسم کریم زاده؛ محمد حسن عصاره؛ جواد هادیان

135

تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata (L.)Walp) بر اساس صفات زراعی و مورفولوژیک

دوره 31، شماره 1، بهار 1394، صفحه 135-162
خسرو مفاخری؛ محمدرضا بی‌همتا؛ علیرضا عباسی؛ عبدالرحمن رسول‌نیا

136

تولید ارقام سنتتیک مقاوم به خشکی رازیانه و ارزیابی آن‌ها در شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی در مرحله‌ پس از گلدهی

دوره 24، شماره 1، بهار 1395، صفحه 29-41
کیوان بهمنی؛ علی ایزدی دربندی؛ اعظم اکبری

137

حیدری، رقم جدید گندم نان برای شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی پس از مرحله گلدهی در مناطق سرد کشور

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 165-176
امیر یزدان سپاس؛ محمد رضایی؛ مهرداد چای چی؛ تقی بابایی؛ غلامرضا امین زاده؛ احمد زارع فیض آبادی؛ علیرضا رضوی؛ امیر قلی سنجری؛ مسعود قدسی؛ مسعود کامل؛ میر سعید عابدی؛ محمود ناظری؛ مسعود عزت احمدی؛ پرویز صالحی؛ سید کریم حسینی بای؛ شهناز عاشوری؛ عباس سعیدی؛ محسن اسماعیل زاده؛ توحید نجفی میرک؛ فرزاد افشاری؛ میترا سراج آذری؛ رحیم هوشیار؛ صفرعلی صفوی؛ محمود عطاحسینی

138

رابطه ایزوتوپ‌های پایدار کربن با کارایی مصرف آب در چغندرقند در شرایط تنش و بدون‌تنش خشکی

دوره 23، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 12-1
اباذر رجبی؛ هووارد گریفیتس؛ اریک اوبر

139

شاخص کارایی مصرف عناصر غذایی ذرت در واکنش به اثر متقابل مصرف آب و کودهای نیتروژن و فسفر

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 52-77
علی مومن؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی

140

شاخص‌های تحمل به خشکی در برخی ارقام زیتون (.Olea europaea L).

دوره 29، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 211-226
سیده زهرا حسینی؛ علی سلیمانی؛ مهدی طاهری؛ افشین توکلی

141

شاخص‌های رشد برخی گونه‌های گیاهان دارویی در شرایط مختلف تنش خشکی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 249-261
محمدحسین لباسچی؛ ابراهیم شریفی عاشور‌آبادی

142

شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی در آفتابگردان (Helianthus annus L.)

دوره 27، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 129-148
اعظم‌السادات صفوی؛ سیدسعید پورداد؛ مهدی جمشیدمقدم

143

عکس‌العمل گونه‌های مختلف جنس بومادران (Achillea) به تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلیکول در مرحله جوانه‌زنی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 261-271
عسکر غنی؛ مجید عزیزی؛ علی تهرانی‌فر

144

عکس العمل هیبریدهای ذرت (.Zea mays L) و لاین های والدی آن ها به خشکی با استفاده از شاخص های مختلف تحمل به تنش

دوره 18، شماره 3، تابستان 1381، صفحه 255-272
علی مقدم؛ محمدحسن هادی زاده

145

گزینش برای تحمل به خشکی در فامیل های نیمه خواهری (Half sib family) در چغندر قند

دوره 32، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-12
محمدرضا اوراضی زاده؛ اباذر رجبی؛ مسعود احمدی

146

گزینش مقدماتی تحمل به تنش خشکی ارقام انگور روسی بر اساس نشانگرهای مرفولوژیک

دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، پاییز 1391، صفحه 80-88
ولی اله رسولی؛ محمد فدایی اقدم؛ محمدعلی نجاتیان؛ مجید گل محمدی؛ سیدکریم حسینی بای

147

مطالعه اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امیدبخش گندم مناطق سرد

دوره 3، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 1-7
کریم حسینی بای؛ مجید گلمحمدی

148

مطالعه اثر تنوع ژنتیکی در پاسخ مورفو- فیزیولوژیکی و آنتی‌اکسیدانی گونه‌های مختلف آژیلوپس به تنش خشکی

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 254-267
صدیقه فابریکی اورنگ؛ بتول شهیدی

149

مطالعه پایداری عملکرد علوفه در اکسشن‌های گونه Agropyron trichophorum با مدل AMMI و سایر روش‌های تجزیه پایداری در دو محیط تنش و بدون تنش خشکی

دوره 25، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 358-371
حدیث السادات مدائنی؛ علی اشرف جعفری؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی

150

مطالعه صفات فیزیولوژیکی و زراعی مرتبط با تحمل به خشکی در جمعیت لاین‌های نوترکیب جو (ایگری × آریگاشار)

دوره 30، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 821-840
حمیدرضا نیکخواه؛ محمدرضا نقوی؛ ولی‌اله محمدی؛ حسن سلطانلو

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.