کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
تعداد مقالات: 163

101

بررسی عملکرد و کیفیت علوفه در توده‌های بومی ماشک (Vicia sativa)، در شرایط آبی و دیم منطقه لرستان

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 517-535
محمد حسنوند؛ علی اشرف جعفری؛ علی سپهوند؛ شهرام نخجوان

102

بررسی میزان سازگاری شش گونه درختی در دشت ‏کربال و تأثیر آبیاری با زهاب بر رشد آنها

دوره 12، شماره 1، بهار 1383، صفحه 60-31
یوسف علی سعادت؛ پرویز زندی؛ علی ابطحی

103

بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم WS-90-18 و M-90-16 با شاهد رقم جدید سیروان

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 20-34
حسن عبدی؛ جواد حسن پور؛ منوچهر طاهری مازندرانی

104

بهبود عملکرد بذر ژنوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از شاخص‌های مختلف گزینش در شرایط تنش خشکی

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 209-221
فاطمه قاسمی؛ قاسم محمدی نژاد؛ امین باقی زاده؛ حمیدرضا کاووسی

105

پایا، اولین رقم چغندرقند متحمل به خشکی در ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 31-42
محمدرضا اوراضی‌زاده؛ اباذر رجبی؛ داریوش فتح‌اله طالقانی؛ مسعود احمدی؛ سعید واحدی؛ محسن آقایی‌زاده؛ سیدیعقوب صادقیان مطهر؛ محمدعلی چگینی؛ ولی‌اله یوسف‌آبادی؛ سعید صادق‌زاده حمایتی؛ محمد عبدالهیان نوقانی؛ رحیم محمدیان؛ محمدرضا میرزایی؛ حسن ابراهیمی کولائی؛ علی جلیلیان؛ محمدرضا فتحی؛ شهرام خدادادی؛ عباس نوروزی؛ مهرداد رهنمائیان

106

تأثیر تنش خشکی انتهای فصل و زمان برداشت بر عملکرد دانه و محتوای اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 30، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 889-897
مجید پوریوسف

107

تأثیر تنش خشکی بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی گیاه تاغ (Haloxylon aphyllum)

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 34-43
محمد هادی راد؛ محمد علی مشکوه؛ مهدی سلطانی

108

تأثیر تنش خشکی بر برخی فرایندهای متابولیسمی گیاه Parthenium argentatum Gray.

دوره 23، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 315-322
زهرا باهرنیک؛ مهدی میرزا؛ بهلول عباس‌زاده؛ محمود محمود نادری‌حاجی‌باقرکندی

109

تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات کیفی چغندرقند در مراحل مختلف رشد رویشی

دوره 23، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 42-29
محمدرضا میرزایی؛ سید معین‌الدین رضوانی

110

تأثیر تنش خشکی بر درصد و عملکرد اسانس و ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L)

دوره 23، شماره 1، بهار 1386، صفحه 86-99
فضل‌اله صفی‌خانی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ سید عطاء ا... سیادت؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ سید منصور سیدنژاد؛ بهلول عباس‌زاده

111

تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های بینابین و زمستانه جو در منطقه مراغه

دوره 29، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 257-275
تیمور دولت‌پناه؛ مظفر روستایی؛ فرهاد آهک‌پز؛ ناصر محبعلی پور

112

تأثیر تنش خشکی و زمان برداشت بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.)

دوره 28، شماره 1، بهار 1391، صفحه 121-130
نرگس حیدری؛ مجید پوریوسف؛ افشین توکلی؛ جلال صبا

113

تأثیر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد گل، رنگریزه‌های فتوسنتزی و محتوی پرولین گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)

دوره 29، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 666-680
لیلا جعفرزاده؛ حشمت امیدی؛ عبدالامیر بستانی

114

تأثیر تنش خشکی و مقادیر کود نیتروژنه بر میزان و عملکرد اسانس و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.)

دوره 33، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1047-1059
احمد افکاری

115

تأثیر تنش خشکی و مقادیر مختلف کود گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و تنظیم‌کننده‌های اسمزی در گیاه دارویی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

دوره 27، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 384-396
علیرضا رضاپور؛ مصطفی حیدری؛ محمد گلوی؛ محمود رمرودی

116

تأثیر تنشهای شوری و خشکی بر عملکرد گل و میزان فلاونول-O-گلیکوزیدها در گیاه بابونه (Matricaria chamomilla)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 382-390
سید فخرالدین افضلی؛ حسین شریعتمداری؛ محمدعلی حاج‌عباسی؛ فریبرز معطر

117

تأثیر خشکی بر عملکرد و صفات مرفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو ((Dracocephalum moldavica L.

دوره 23، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 183-194
فضل‌اله صفی‌خانی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ سیدعطاءا... سیادت؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ سیدمنصور سیدنژاد؛ بهلول عباس‌زاده

118

تأثیر دو گونه قارچ آربوسکولار مایکوریزا (Glomus mosseae و Glomus intraradices) بر رشد، مقادیر کلروفیل و جذب فسفر در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 471-486
زهرا اصلانی؛ عباس حسنی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ فاطمه سفیدکن؛ محسن برین

119

تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی مداوم بر کمیت و کیفیت سه رگه چغندرقند

دوره 19، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 133-143
مهدی برادران فیروزآبادی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ فرخ رحیم زاده خوئی؛ محمد مقدم؛ ذبیح اله رنجی؛ مهدیه پارسائیان

120

تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد روغن در گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L)

دوره 24، شماره 1، بهار 1387، صفحه 101-108
نوید رحمانی؛ سیدعلیرضا ولدآبادی؛ جهانفر دانشیان؛ محسن بیگدلی

121

تاثیر سطوح مختلف کم آبیاری در آبیاری بارانی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب پنبه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-130
برهان سهرابی؛ جواد رضایی

122

تأثیر فرسودگی تسریع شده و تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گندم در شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 229-239
جلال مؤمنی؛ مجید شکرپور؛ محمد صدقی؛ محمد انتصاری؛ اشکان عباسیان

123

تأثیر قارچ Funneliformis mosseae در بیان ژن دهیدرین در نهال‌های پسته ایرانی تحت تنش خشکی

دوره 25، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 314-323
توران فیضی کمره؛ رامین رحمانی؛ حسن سلطانلو؛ محمد متینی زاده

124

تأثیر قارچ Glomus hoi، سطوح مختلف فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی گشنیز (Coriandrum sativum L.)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 405-415
حسین علی‌آبادی فراهانی؛ محمدحسین لباسچی؛ امیرحسین شیرانی‌راد؛ سیدعلیرضا ولدآبادی؛ آیدین حمیدی؛ علی علیزاده سهزابی

125

تأثیر قارچ‌های میکوریزی آربسکولار بر برخی ویژگی‌های مرفولوژیک و فیزیولوژیک نهال‌های خنجوک (Pistacia khinjuk) تحت تنش خشکی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 300-291
جواد میرزایی؛ مسلم اکبری‌نیا؛ ابراهیم محمدی گل‌تپه؛ مظفر شریفی؛ یونس رضایی دانش

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.