کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
تعداد مقالات: 161

76

بررسی اثرات ناشی از تنش خشکی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی جمعیت‌های مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 620-630
محمدهادی راد؛ مهدی سلطانی؛ مصطفی زارع مهرجردی؛ مهدیه تجملیان

77

بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی چند گونه اسپرس .Onobrychis sp

دوره 11، شماره 4، پاییز و زمستان 1382، صفحه 465-479
عبدالرضا نصیرزاده؛ مجید خرم شکوه

78

بررسی اثر قارچ های میکوریز وسیکولار - آربوسکولار، فسفر و تنش خشکی بر کارآیی جذب عناصر غذایی در گیاه گندم

دوره 16، شماره 3، تابستان 1379، صفحه 327-349
امیرحسین شیرانی راد؛ عزیزاله علی زاده؛ سیدابوالحسن هاشمی دزفولی

79

بررسی اثر کمبود آب بر کمیت و کیفیت گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

دوره 23، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 251-261
محمدرضا اردکانی؛ بهلول عباس‌زاده؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ محمدحسین لباسچی؛ فرزاد پاک‌نژاد

80

بررسی اثر مقادیر مختلف گلیسین بتایین بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام بابونه آلمانی (Matricaria chamomila L.) تحت تنش خشکی در منطقه یزد

دوره 27، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 279-289
محمدکاظم سلطانی گردفرامرزی؛ حشمت امیدی؛ حسن حبیبی؛ محمدحسین لباسچی؛ عباس زارع‌زاده

81

بررسی اثرهای تنش خشکی بر شاخصهای جوانه‌زنی سه گونه مرتعی از جنسBromus

دوره 18، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 558-568
مجتبی اخوان ارمکی؛ حسین آذرنیوند؛ محمد حسن عصاره؛ علی اشرف جعفری؛ علی طویلی

82

بررسی اثرهای هیدرو و اسموپرایمینگ در دماهای مختلف بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad.) تحت تنش رطوبتی

دوره 29، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 343-357
حمیدرضا عیسوند؛ اصغر شرفی؛ احمد اسماعیلی

83

بررسی امکان کشت زمستانه ارقام بهاره کلزا در منطقه معتدل سرد کرج در شرایط تنش کم‌آبی آخر فصل

دوره 34، شماره 1، بهار 1397، صفحه 23-38
نادیا صفوی‌فرد؛ حسین حیدری شریف‌آباد؛ امیرحسین شیرانی راد؛ اسلام مجیدی‌هروان؛ جهانفر دانشیان

84

بررسی امکان مقاوم‌سازی بذر چهار گونه لگوم به خشکی

دوره 14، شماره 1، بهار 1385، صفحه 32-37
قاسم خداحامی؛ عبدالرضا نصیرزاده

85

بررسی برخی صفات کمی و کیفی ژنوتیپهای امیدبخش چغندرقند در شرایط تنش خشکی

دوره 25، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 123-113
داریوش طالقانی؛ سعید صادقزاده حمایتی؛ فرشید مطلوبی؛ سمر خیامیم

86

بررسی پارامترهای رشد و تغییرات درصد اسانس گیاه دارویی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) تحت تأثیر 28-هموبراسینولید و تنش خشکی

دوره 29، شماره 1، بهار 1392، صفحه 176-186
مهدی اسکندری

87

بررسی تأثیر پیش‌تیمار بذر بر عملکرد، اجزا عملکرد و غلظت عنصر معدنی فسفر تحت تنش خشکی در همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 565-578
فهیمه هلالی سلطان احمدی؛ محمدرضا عامریان؛ مهدی قیاسی؛ حمید عباس دخت

88

بررسی تأثیر تنش خشکی بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی در پنج گونه اکالیپتوس

دوره 19، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 233-222
فرنوش هاشم‌پور؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ محمدحسن عصاره؛ آناهیتا شریعت

89

بررسی تاثیر سوپرجاذب بر بنیه اولیه و بازده مصرف آب گیاهچه استبرق (Calotropis procera L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 216-230
فاطمه انجوی؛ منصور تقوایی؛ حسین صادقی؛ علیمراد حسنلی

90

بررسی تاثیر محلول پاشی سیلیس و پتاس علاوه بر مصرف خاکی پتاسیم بر عملکرد کمی وکیفی چغندر قند (.Beta vulgaris L) در شرایط تنش رطوبتی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-19
محمد فرازی؛ lمرتضی گلدانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ احمد نظامی؛ جواد رضایی

91

بررسی تحمل به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپ های امیدبخش گندم زمستانه و بینابین با استفاده از شاخص های حساسیت و تحمل به تنش

دوره 20، شماره 1، بهار 1383، صفحه 57-71
محمدکاظم شفازاده؛ امیر یزدان سپاس؛ اشکبوس امینی؛ محمدرضا قنادها

92

بررسی تحمل به خشکی در جمعیتهای مختلف شنبلیله‌های چندساله

دوره 13، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 189-208
مهرناز ریاست؛ عبدالرضا نصیرزاده؛ علی اشرق جعفری؛ لادن جوکار

93

بررسی تغییرات متابولیسمی حاصل از تنشهای خشکی درگیاه مرزه (Satureja hortensis L.)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 263-275
زهرا باهر نیک؛ محمد باقر رضائی؛ مه لقا قربانلی؛ فاطمه عسگری؛ محمد کاظم عراقی

94

بررسی تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد و تعیین بهترین شاخص تحمل در لاین های امید بخش جو

دوره 28، شماره 107، تابستان 1394، صفحه 124-132
محمد حسین صابری؛ حمیدرضا نیکخواه؛ حمید تجی؛ الیاس آرزمجو

95

بررسی تنش خشکی و سه نوع کود بر عملکرد گل، پارامترهای فیزیولوژیک و جذب عناصر غدایی در گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.)

دوره 25، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 482-494
الیاس آرزمجو؛ مصطفی حیدری؛ احمد قنبری

96

بررسی تنوع ژنتیکی جذب و تجمع فسفر و تاثیر آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های جو در شرایط دیم

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 45-61
جلال حامدی قولقاسم؛ بهزاد صادق زاده؛ ناصر محبعلی پور

97

بررسی روابط بین عملکرد و اجزای آن در گندم در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی با استفاده از روش تجزیه مسیر

دوره 27، شماره 104، پاییز 1393، صفحه 47-53
عبد الرحمان ترابیان؛ کبری مقصودی

98

بررسی سهم وزن دانه های پایه ای و انتهایی سنبلچه در عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان زمستانه و بینابین

دوره 25، شماره 2، بهار 1388، صفحه 137-151
سیروس محفوظی؛ سیدشهریار جاسمی؛ محسن اسماعیل زاده مقدم

99

بررسی عملکرد علوفه، صفات مورفولوژیکی و صفات کیفی در 18 رقم و اکوتیپ یونجه زراعی Medicago sativa در شرایط مطلوب و تنش خشکی

دوره 11، شماره 1، بهار 1382، صفحه 63-103
علی اشرف جعفری؛ محمد نصرتی نیگجه؛ حسین حیدری شریف آباد

100

بررسی عملکرد و کیفیت علوفه در توده‌های بومی ماشک (Vicia sativa)، در شرایط آبی و دیم منطقه لرستان

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 517-535
محمد حسنوند؛ علی اشرف جعفری؛ علی سپهوند؛ شهرام نخجوان

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.