کلیدواژه‌ها = رطوبت
تعداد مقالات: 14

1

Modelling bryophytes distribution pattern using environmental parameters of Iran in Geographical Information Systems (GIS): a case study of three genera Tortula, Grimmia and Bryum (Bryophyta)

دوره 12، شماره 2، بهار 2012، صفحه 135-151
M. Safavi؛ S. Shirzadian

2

The effect of temperature and humidity on grooming behaviour of honeybee, Apis mellifera (Hym.: Apidae) colonies against varroa mite, Varroa destructor (Acari: Varroidae)

دوره 28، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 7-23
G. H. Tahmasbi

3

ارزیابی غیرمخرب تاثیر ‏رطوبت و دما بر خواص الاستیک چوب راش با استفاده از آزمون ارتعاش خمشی

دوره 32، شماره 1، بهار 1396، صفحه 13-24
مصطفی کهن ترابی؛ مهران روح نیا؛ شادابه فتحی

4

اندازه‌گیری مقاومت تودة سیب‌زمینی رقم مارفونا به عبور جریان هوا1

دوره 7، شماره 1، بهار 1385، صفحه 43-54
فرزاد گودرزی

5

بررسی تاثیر رطوبت ودرجه حرارت کاغذهای متشکله برکیفیت مقوای کنگره‌ای

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 309-320
جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ امیر محسن ناظری؛ علی عشریه

6

بررسی روند جوانه‌زنی بذر مرزه (Satureja hortensis L.)و پیش بینی زوال بذر طی شرایط متفاوت انبارداری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 133-143
سعید امینی؛ محمد حسن عصاره؛ عباس ده شیری؛ شهلا هاشمی

7

بررسی و تعیین تأثیر رطوبت و دمای دانه بر خواص مکانیکی فشاری دانة برنج قهوه‌ای

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 53-74
علی‌ماشاءاله کرمانی؛ تیمور توکلی‌هشجین؛ سعید مینایی

8

بررسی ویژگیهای کمی و کیفی توده طبیعی زربین امام زاده عبدالله باغملک، استان خوزستان

دوره 22، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 609-623
سجاد عالی محمودی سراب؛ وحید اعتماد؛ منوچهر نمیرانیان

9

بوم شناسی کنه واروا ( Varroa destructor)، آفت مهم زنبور عسل اروپایی (Apis mellifera

دوره 07، شماره 13، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-50

10

تأثیر توسکای ییلاقی (Alnus subcordata) ، بلندمازو (Quercus castaneifolia) و زربین (Cupressus sempervirens var. horizontalis) بر مشخصه‌های لاشبرگ، خاک و تصاعد دی‌اکسید کربن

دوره 25، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 310-319
یحیی کوچ؛ محمدکاظم پارساپور

11

تعیین رطوبت بهینه کمپوست جهت تولید پلت کودی با استفاده از اکسترودر

دوره 13، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 75-88
هیمن امیری؛ محمدحسین کیانمهر؛ اکبر عرب‌حسینی؛ نبی‌اله کشوری

12

کاربرد مدل هیدروترمال‌تایم جهت تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی در گیاهان (مطالعه موردی؛ گاوپنبه(Abutilon theophrasti med.))

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 85-94
اسماعیل یساری؛ موسی میری؛ صادق آتشی؛ محسن جمالی

13

گزارش بررسی تغییرات کمی پروتئین ، چربی ، خاکستر و رطوبت در برخی از تن ماهیان

دوره 1، شماره 1، بهمن و اسفند 1371، صفحه 60-76
بیژن خورشیدپور

14

مقایسه نقش خزه، سیانوباکتری و بوته درمنه در حفظ رطوبت و تعدیل درجه‌حرارت خاک

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 451-460
نگار احمدیان؛ مهدی عابدی؛ محمد سهرابیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.