کلیدواژه‌ها = چغندرقند
تعداد مقالات: 287

151

تأثیرسیستم‌های مختلف آبیاری روی میزان آلودگی مزارع چغندرقند به لارو طوقهبُر آگروتیس Agrotis spp.، برگ‌خوارکارادرینا Spodoptera exigua Hb. و برگ‌خوار پرودنیا Spodoptera litorallis Bois

دوره 25، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 174-163
محمدرضا ملک‌زاده؛ محمدرضا اوراضی‪زاده؛ منصور معیری؛ رؤیا ارباب تفتی

152

تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی مداوم بر کمیت و کیفیت سه رگه چغندرقند

دوره 19، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 133-143
مهدی برادران فیروزآبادی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ فرخ رحیم زاده خوئی؛ محمد مقدم؛ ذبیح اله رنجی؛ مهدیه پارسائیان

153

تأثیر عمق کاشت و مصرف کود ازته در به ساقه رفتن و تولید بذر چغندرقند

دوره 8، شماره 1، 1369، صفحه 1-12
بابک کتال؛ ایرج علیمرادی

154

تأثیر عملیات زیرشکن و دور آبیاری برخواص فیزیکی خاک و عملکرد چغندرقند1

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 131-144
علی اکبر صلح جو؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ علیرضا سپاسخواه؛ محمود نیرومند جهرمی

155

تأثیر عوامل اقلیمی بر افزایش عیار چغندرقند در سال 1386 در ایران، مطالعه موردی: حوزه کارخانه‪قند چناران

دوره 27، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 101-115
حمیدرضا احمدزاده اراجی؛ محمد عبدالهیان نوقابی

156

تأثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیر کشت چغندرقند در استان خراسان

دوره 22، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 113-101
قربانی محمد؛ سیاوش دهقانیان

157

تأثیر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه هفت توده اصلاحی چغندرقند تحت تنش شوری

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1375، صفحه 5-18
کاظم قاسمی گلعذانی؛ رحیم محمدیان؛ محمد مقدم واحد؛ سیدیعقوب صادقیان مطهر

158

تأثیر فشردگی خاک بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 214-205
حسن ابراهیمی کولائی

159

تأثیرقطع کامل طوقه روی کیفیت چغندرقند

دوره 6، شماره 1، 1367، صفحه 1-5
حمیدرضا ابراهیمیان؛ حمید شریفی

160

تأثیر کاربرد شیرآهک با غلظت‌های مختلف در سیلو بر کاهش ضایعات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 91-81
بابک بابائی

161

تأثیر کاربرد مالچ گیاه پوششی و شیوه مدیریت علف هرز بر زیست توده علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

دوره 33، شماره 1، بهار 1396، صفحه 74-65
کاوه خاکسار؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ اسلام مجیدی هروان؛ قربان نور محمدی

162

تأثیر کشت نواری چغندرقند- یونجه بر تراکم جمعیت خرطوم‌بلند چغندرقند، Lixus incanescens (Col.: Curculionidae)، و تنوع گونه‌ای دشمنان طبیعی آن

دوره 34، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-14
علی‌اکبر عابدی؛ سید علی‌اصغر فتحی؛ قدیر نوری قنبلانی

163

تاثیر کم آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در کبوترآباد اصفهان

دوره 19، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 81-93
محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ منوچهر ترابی؛ جواد گوهری

164

تأثیر کم آبیاری در ابتدای فصل رشد بر شاخصهای رشد چغندرقند

دوره 15، شماره 1، زمستان 1378، صفحه 55-37
محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ شاپور حاج رسولیها؛ سید یعقوب صادقیان

165

تأثیر کم آبی در ابتدای دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

دوره 14، شماره 1، زمستان 1377، صفحه 75-86
جواد گوهری؛ قاسم توحیدلو؛ محمود مصباح

166

تأثیر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک،کمیت و کیفیت چغندرقند در رودشت اصفهان

دوره 27، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 67-83
علیرضا مرجوی

167

تأثیر کوددامی، پتاسیم و بر روی عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در منطقه بردسیر

دوره 21، شماره 1، پاییز 1384، صفحه 56-43
محمدعلی جوا هری؛ ناصر رشیدی؛ امین باقی‌زاده

168

تأثیر مصرف TIBA در گیاهچه و پرولین در محیط کشت سلولی بر تولید جنین های سوماتیک در گیاه چغندرقند

دوره 14، شماره 1، زمستان 1377، صفحه 1-15
بهروز احسانی مقدم؛ محمود مصباح؛ نسرین یاوری

169

تأثیر مصرف یکساله ورمی کمپوست بر عملکرد و کیفیت چغندرقند و ارزیابی اقتصادی آن

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 50-60
علی جلیلیان؛ فردین حامدی؛ عادل نعمتی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ پیمان ثابتی؛ فرشاد زندیان

170

تأثیر مقادیر مختلف کوددامی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در تناوب گندم و چغندرقند

دوره 22، شماره 2، بهار 1386، صفحه 78-67
داریوش طالقانی؛ سعید صادق‌زاده حمایتی؛ حمید نوشاد؛ مجید دهقانشعار؛ قاسم توحیدلو؛ فرحناز حمدی

171

تأثیر مواد موجود در طوقه چغندرقند بر کمیت و کیفیت ریشه

دوره 2، شماره 1، 1361، صفحه 26-33
بهروز قهرمان

172

تأیید نشانگرهای مولکولی ناجفت پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) و بررسی اثر دز ژن در ژنوتیپ‎های چغندرقند

دوره 29، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 133-145
پیمان نوروزی؛ دنا رحمانی؛ سمانه اروجعلیان؛ سید باقر محمودی؛ محسن آقائی‎زاده؛ مژده کاکوئی‎نژاد؛ محمدرضا اوراضی‎زاده؛ سعید واحدی؛ محمدرضا فتحی

173

تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای عملکرد ارقام چغندرقند با استفاده از روش چند متغیره AMMI

دوره 33، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 135-147
خداداد مصطفوی؛ اباذر رجبی؛ محمدرضا اوراضی زاده

174

تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در چغندرقند

دوره 21، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 105-122
جهانشاه بساطی؛ محمود مصباح؛ قاسم کریم‌زاده؛ سیدیعقوب صادقیان

175

تحلیل رشد بهره‎وری کل عوامل تولید چغندرقند ایران با استفاده از شاخص مالم‎کوئیست

دوره 28، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 105-95
پریسا خلیق خیاوی؛ رضا مقدسی؛ بهروز اسکندرپور

اولین صفحه صفحه قبل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.