کلیدواژه‌ها = چغندرقند
تعداد مقالات: 288

101

بررسی ریزازدیادی چغندرقند و تولید ریزگیاهچه‌های فتواتوتروفیک

دوره 21، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 165-178
نسرین یاوری؛ سید یعقوب صادقیان؛ محمود مصباح؛ عبدالرسول غفاری جهرمی

102

بررسی رقابت علفهای هرز در چغندرقند

دوره 3، شماره 1، 1363، صفحه 1-9
علینقی فرحبخش؛ حسین سعات یار

103

بررسی روش مناسب تولید و کشت پروتوپلاست برای بازایی گیاه کامل چغندرقند

دوره 15، شماره 1، زمستان 1378، صفحه 36-20
بهروز احسانی مقدم؛ نسرین یاوری

104

بررسی روش‌های سازگاری کلون‌های حاصل‌از کشت بافت چغندرقند در گلخانه، پایداری پلوییدی و بذرگیری در مزرعه

دوره 25، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 12-1
پیمان نوروزی؛ ایمان زندیه؛ محسن آقایی‌ زاده؛ عبدالله محمدی؛ وحید سالاری

105

بررسی روند تغییرات برخی پارامترهای رشد چغندرقند در مشهد

دوره 10، شماره 1، 1373، صفحه 35-42
محمد عبداللهیان نوقابی

106

بررسی روند تغییرات نیترات و آمونیم در نیمرخ خاک با استفاده از مدل ریاضی LEACHN

دوره 9، شماره 1، بهار 1387، صفحه 31-48
محمد جلینی؛ فریبرز عباسی

107

بررسی روند رشد چغندرقند در کرمانشاه

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1374، صفحه 1-12
محمد کولیوند

108

بررسی سازگاری علفکش سیکلوات(رونیت) با کشت بذر منوژرم ژنتیکی چغندرقند

دوره 5، شماره 1، 1366، صفحه 30-41
علی محمدخانی؛ پرویز طاهریان

109

بررسی سازگاری و پایداری ارقام منوژرم چغندرقند با استفاده از روش های ناپارامتری

دوره 28، شماره 107، تابستان 1394، صفحه 34-39
فرزاد مرادی؛ حسن ذالی

110

بررسی سازگاری و پایداری ارقام منوژرم چغندرقند در مناطق مختلف ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 13-1
حمیدرضا ابراهیمیان؛ سید یعقوب صادقیان؛ محمدرضا جهاداکبر؛ زهرا عباسی

111

بررسی عملکرد ریشه و عیار قند هیبریدهای جدید چغندرقند در شرایط کم آبیاری و آبیاری کامل

دوره 30، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 205-193
مستانه شریفی؛ سید ابراهیم دهقانیان

112

بررسی عملکرد محصول و کارایی مصرف آب چغندرقند در روش‌های آبیاری جویچه‌ای و بارانی1

دوره 6، شماره 1، بهار 1384، صفحه 1-14
سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ قاسم توحیدلو؛ سید حسین صدرقاین

113

بررسی عوامل مؤثر بر عرضه چغندرقند در استان فارس

دوره 24، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 119-107
سیدنعمت اله موسوی؛ فریبا قرقانی؛ فرزانه طاهری؛ حمید محمدی

114

بررسی کارآیی Pythium oligandrum درکنترل بیولوژیک Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه‌ی چغندرقند در شرایط گلخانه

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 57-71
فریبرز فرخی؛ محمد حاجیان شهری؛ محمد سالاری؛ حمید روحانی

115

بررسی کارآیی چند جدایه‌ی بومی تریکودرما در کنترل بیولوژیک پوسیدگی ریشه‌ی ‌چغندرقند با عامل Pythium aphanidermatum در شرایط گلخانه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 41-52
محبوبه عبدالهی؛ فرخنده امتی؛ مسعود ذاکر

116

بررسی کمیت و کیفیت چغندرقند در دو سیستم آبیاری جویچه‌ای و قطره‌ای در همدان

دوره 23، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 122-111
محمدرضا میرزایی؛ علی قدمی فیروزآبادی

117

بررسی کمیت و کیفیت محصول چغندرقند در دو روش آبیاری نشتی و قطره‌ای در شمال خوزستان

دوره 22، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 57-39
مصطفی حسین پور؛ علی سروش زاده؛ مجید آقا علیخانی؛ محمد خرمیان؛ داریوش طالقانی

118

بررسی میزان اشتغال‏زایی چغندرقند در ایران

دوره 23، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 108-93
علیرضا نیکویی؛ ابوالقاسم باقری؛ احمد سلیمانی پور؛ عبدالرسول شیروانیان؛ شجاعت زارع؛ عادل نعمتی؛ حمیدرضا ابراهیمیان

119

بررسی میزان انطباق شرایط اقلیمی استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی برای کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 165-179
زهره نبی پور؛ داوود حبیبی؛ مسعود احمدی؛ داریوش طالقانی؛ علی کاشانی

120

بررسی نقش تعاونی‌های تولیدی کشاورزی در ارتقای دانش فنی کشاورزان (مطالعة موردی چغندرکاران استان فارس)

دوره 27، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 241-225
حمید محمدی

121

بررسی و تعیین مناسبترین روش سمپاشی به منظور کاهش و بهینه‌سازی مصرف سم در محصول چغندرقند در دزفول1

دوره 7، شماره 1، بهار 1385، صفحه 27-42
محمد مهران زاده؛ مرتضی شهیدزاده

122

بررسی و تعیین نیاز چغندرقند به کودهای ازته، فسفره و پتاسه در منطقه شهرکرد

دوره 14، شماره 1، زمستان 1377، صفحه 87-101
حمیدرضا ابراهیمیان؛ حسین خدادادی؛ محمدرضا جهاداکبر

123

بیماریهای ناشی از قارچ phoma betae در چغندرقند و اهمیت بذر در انتقال آن

دوره 2، شماره 1، 1361، صفحه 34-53
احمد احمدی نژاد

124

بهبود صفات و شاخص های جوانه زنی بذر چغندر قند با استفاده از پرایمینگ با نانو لوله های کربنی چند دیواره

دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 157-167
فرانک روزبه؛ داریوش داودی؛ سمر خیامیم

125

بهره‌وری عوامل و نهاده‌های تولید در مزارع چغندرقند شهرستان اقلید

دوره 21، شماره 1، پاییز 1384، صفحه 41-31
حمید محمدی؛ سید نعمت‌اله موسوی؛ فرشید کفیل‌زاده؛ مجید رحیمی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.